intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về quyết toán dự án

Xem 1-20 trên 299 kết quả Quy định về quyết toán dự án
 • Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước..

  doc22p qanhy09 08-06-2011 145 18   Download

 • Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  doc8p kieuvinha321 11-09-2018 42 1   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

  pdf33p meoconanca 28-02-2011 61 88   Download

 • Theo đó, vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng...

  pdf3p bibocumi20 13-12-2012 126 20   Download

 • Thông tư số: 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;...

  pdf54p codon_09 29-03-2016 111 7   Download

 • Thông tư Số 32/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

  pdf19p vilusaka2711 18-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 2173/QĐ-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

  pdf2p lawbmhc10 24-11-2009 173 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy định về việc cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ nông nghiệp và ptnt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vang_phanboi 31-07-2010 149 6   Download

 • Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf17p lawdt1 02-12-2009 89 4   Download

 • Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT về ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 65 3   Download

 • Quyết định số 399/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf3p lawdt1 02-12-2009 57 3   Download

 • Quyết định số 3449/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf3p lawgtvt1 26-11-2009 51 1   Download

 • Quyết định số 3607/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đoạn km199 - km264 (tiểu dự án 3), dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Hoà Bình - Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt1 26-11-2009 60 1   Download

 • Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án Tăng cường cơ sở vật chất và tiềm lực văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2009 do tỉnh Bắc Kạn ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 27-03-2014 41 1   Download

 • Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án: Bảo tồn, tu bổ di tích chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 43 1   Download

 • Quyết định số 05/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf50p lawdt2 02-12-2009 67 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf19p chuon-chuon 18-01-2012 60 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN KHU VỰC LÂM NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 120 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN QUY HOẠCH HOÀN THÀNH DỰ ÁN: QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT CÁC LOẠI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p noel_vui 13-11-2012 24 2   Download

 • Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND-QNg về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Dự án: Đường Long Môn – Sơn Kỳ, huyện Minh Long và Sơn Hà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

  pdf3p lawgtvt4 26-11-2009 48 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1133 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định về quyết toán dự án
p_strCode=quydinhvequyettoanduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2