intTypePromotion=3

Quỹ gen cấp Quốc gia

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quỹ gen cấp Quốc gia
 • Quyết định số 154/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 1011/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  doc3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  pdf4p bachma49 06-01-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf3p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf4p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 7 0   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan những giá trị đa dạng sinh học và những hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập những phương án quy hoạch về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển nguồn gen tại vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

  pdf5p thuynguyen2994 15-08-2018 14 0   Download

 • Việc nghiên cứu “Thành phần loài nấm lớn ở vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình” là vấn đề cấp bách nhằm xác định thành phần loài nấm để bổ sung cho danh lục khu hệ nấm lớn ở Việt Nam; đánh giá tính đa dạng sinh học và giá trị tài nguyên của nấm, đồng thời bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài nấm quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng để bảo vệ sự đa dạng sinh học của nấm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng v...

  pdf6p cathydoll3 14-02-2019 7 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp phép khai thác và sử dụng nguồn gen cây rừng quý hiếm, ở khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p mattroi_thuytinh 28-07-2010 80 7   Download

 • "mega luyện đề thpt môn sinh học: phần 1 - nxb Đại học quốc gia" có kết cấu nội dung giúp hệ thống kiến thức về các chuyên đề môn sinh học 12 như: cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử, cơ chế di truyền biến dị cấp độ tế bào, quy luật di truyền - mỗi gen trên một nhiễm sắc thể, di truyền học quần thể, di truyền học người, ứng dụng di truyền vào chọn giống, tiến hóa, sinh thái.

  pdf174p hanh_tv6 02-01-2019 10 1   Download

 • Trong nghiên cứu này, kỹ thuật real-time PCR với 4 cặp mồi được sử dụng nhằm đánh giá sự thay đổi số bản copy (copy number variation - CNV) của vùng DNA 133 kb trên nhiễm sắc thể (NST) số 18 quy định tính trạng trội xoáy lưng với mục đích xác định tần suất của kiểu gen đồng hợp và dị hợp của gen R trên chó Phú Quốc.

  pdf6p trangcham1896 21-12-2018 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
673 lượt tải

p_strKeyword=Quỹ gen cấp Quốc gia
p_strCode=quygencapquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản