intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy hoạch tài chính

Xem 1-20 trên 3504 kết quả Quy hoạch tài chính
 • Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính sau: (i) đánh giá thực trạng, những bất cập về nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế nông nghiệp ở ĐBSCL; (ii) gợi mở một số giải pháp cấp bách thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL đến năm 2025 tầm nhìn 2030 là tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế, nhất là nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế nông nghiệp với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

  pdf7p viellenkullman 17-05-2022 5 0   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu về quá trình phát triển nhà của tỉnh Lâm Đồng trong mười năm gần đây (2010-2020). Kết quả khảo sát tại 2 thành phố và 10 huyện tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ về nhà ở sau khi có nhiều chính sách khuyến khích xây dựng từ những năm 2010.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf125p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà nước về địa chính, đất đai; Quản lý nhà nước về đất đai, Pháp lật trong phân hạng đất; Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf142p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản; Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viginnirometty 04-05-2022 9 6   Download

 • Bài viết "Quy định pháp luật về giá đất đối với việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại Việt Nam" phân tích một số thực trạng và thực tiễn hiện nay về giá đất và dự án treo. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 3 2   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế của ba văn bản pháp luật bao gồm Luật Đất Đai, Luật Quy Hoạch và Luật Đầu Tư làm hạn chế nguồn thu tài chính từ đất đai trên các khía cạnh định giá, quy hoạch treo, phân cấp quản lý, ưu đãi đầu tư... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý chính sách, kiến nghị sửa đổi các hạn chế của pháp luật nhằm tăng nguồn thu tài chính từ đất đai cũng như sử dụng đất, tài sản nhà nước có hiệu quả cho giai đoạn tới.

  pdf26p atarumoroboshi 05-05-2022 6 2   Download

 • Tài liệu "Phương pháp làm giàu của người thành đạt" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ý niệm tạo nên hiện thực; Khao khát; Niềm tin; Tự kỷ ám thị; Kiến thức chuyên môn; Trí tưởng tượng; Kế hoạch rành mạch, rõ ràng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf161p viplato 05-04-2022 8 1   Download

 • Tài liệu "Lắp dựng nhà thép" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lắp dựng an toàn kết cấu thép; An toàn cho phần bao che (tôn tường, tôn mái); Quy trình, kế hoạch lắp dựng; Chuẩn bị công trường; Quy trình lắp dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p viplato 05-04-2022 11 0   Download

 • Từ ý nghĩa của việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch, đề tài này muốn làm rõ hơn quy trình về đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. Đồng thời, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để có những nhận xét khách quan về ưu, khuyết điểm trong quy trình thực hiện của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức kiểm toán tại công ty.

  pdf51p badbuddy10 02-04-2022 9 0   Download

 • Một trong các thành phần “cốt lõi” đóng vai trò “đòn bẩy” trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số của mỗi quốc gia là hạ tầng số. Hạ tầng số bao gồm các thiết chế và cơ sở vật chất kỹ thuật làm nền tảng cho việc triển khai quá trình chuyển đổi số. Bài viết nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, phát triển nền tảng số phục vụ việc liên thông chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính hướng tới Bộ Tài chính số đến năm 2030.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 3 0   Download

 • Nông thôn mới (NTM) là mục tiêu hướng tới của Việt Nam trong tương lai. Thực chất là đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng phát triển. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM là đích phấn đấu của các xã, huyện, tỉnh của Việt Nam trong vài chục năm tới. Các tiêu chí này luôn luôn được nâng cao để phản ánh đời sống nông thôn Việt Nam không ngừng được cải thiện. Đó là nét ưu việt của chế độ xã hội của Việt Nam.

  pdf10p vilouispasteur 11-03-2022 9 4   Download

 • Mô phỏng và dự báo thủy văn mặt có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước. Trong nghiên cứu này, tác giả đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công bằng mô phỏng thủy văn với mô hình SWAT. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chỉ ra rằng mô hình SWAT có thể mô phỏng tốt dòng chảy trong lưu vực sông với các chỉ số thống kê so sánh tương quan giữa lưu lượng mô phỏng và thực đo ở mức độ tốt.

  pdf7p vikissinger 03-03-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 1355/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế. Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 cửa Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 1462/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2023. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc24p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1745/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc40p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1827/2021/QĐ-BYT ban hành Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc33p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 5003/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc22p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 5946/2021/QĐ-BYT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023” ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 1171/2021/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy hoạch tài chính
p_strCode=quyhoachtaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2