intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy luật cân bằng

Xem 1-20 trên 784 kết quả Quy luật cân bằng
 • Nghị định số 34/2024/NĐ-CP về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc13p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc40p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người chưa thành niên trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện chính sách điều tra thân thiện đối với người dưới 18 tuổi trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; Bằng cơ sở toán học xác định căn cứ không khởi tố do độ tuổi của người chưa thành niên có hành vi nguy hiểm cho xã hội; Một số quy định của pháp luật tố tụng hình sự trung quốc đối với người chưa thành niên bị buộc tội và gợi mở cho pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam;...

  pdf265p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết đề cập đến vấn đề hỏi cung bị can, người bị buộc tội là người chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Liên bang Nga năm 2001. Tác giả đã tập trung trình bày các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga về hỏi cung đối với người chưa thành niên, các tình tiết cần xác định trong thủ tục tố tụng đối với các vụ án hình sự về tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.

  pdf15p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất nông nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn và đề xuất giải pháp hoàn thiện để đất nông nghiệp được sử dụng đúng quy định pháp luật. Nghiên cứu thực hiện điều tra sơ cấp 96 hộ gia đình,157 cán bộ; xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS20.0; sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đánh giá.

  pdf11p vijaychest 24-04-2024 6 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tư duy và tổ hợp kiến trúc" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: tổ hợp kiến trúc, thể hiện kiến trúc, lược trình phát triển kiến trúc, hình thức tổ hợp không gian lớn, quy luật của cái đẹp, vấn đề cân bằng và ổn định trong kiến trúc, vấn đề tỷ lệ trong kiến trúc, phân tích tỷ lệ hình học trong kiến trúc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 1 1   Download

 • Luận văn "Pháp luật về kiểm soát nội bộ công ty cổ phần, thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về KSNB trong CTCP và trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật, đúc kết kinh nghiệm tại một số nước, luận văn đã chỉ ra những bất cập, những yếu kém trong việc thực hiện pháp luật trong thời gian qua và luận giải cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật về KSNB trong CTCP ở Việt Nam theo hướng đảm bảo sự cân bằng và quản trị tốt CTCP.

  pdf106p khanhchi0912 12-04-2024 7 4   Download

 • Ngành Thuế là bộ phận cấu thành của Bộ máy Nhà nước có tư cách pháp nhân thay mặt Nhà nước đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý thuế bằng các hình thức và phương pháp hoạt động nhất định. Hoạt động của cơ quan Thuế mang tính quyền lực và được đảm bảo bằng quyền lực Nhà nước. Đội ngũ công chức thuế là những người làm trong Công sở Thuế và được bố trí những nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, được sử dụng quyền lực của Nhà nước để thực thi công vụ công chức trong các Công sở Thuế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định.

  pdf6p cotieubac1004 14-03-2024 5 1   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá sự biến thiên theo thời gian và trong không gian cho một số yếu tố khí hậu ở hai trạm khí tượng Nhà Bè và Cần Thơ đại diện cho các khu vực của Đồng bằng Nam Bộ. Bởi những yếu tố khí hậu trong giai đoạn 2013-2017 đa số không tuân theo phân bố chuẩn, các kiểm định phi tham số dấu hạng Wilcoxon, Kruskal-Wallis và Dunn với hiệu chỉnh Bonferroni, Mann-Kendal và Sen được sử dụng.

  pdf13p vimarillynhewson 02-01-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và thảo luận chính sách: Bài 14 - Cán cân thương mại và ngang bằng sức mua" trình bày các nội dung chính sau đây: tỷ giá hối đoái; quy luật một giá; ngang bằng sức mua; tỷ giá hối đoái thực; phân biệt các loại tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf21p kimphuong1144 04-12-2023 5 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; Những vấn đề về tổ chức kinh tế; Một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học; Phân tích cung – cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p chuakieudam 09-12-2023 9 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Bảo vệ quyền lợi của người con được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo pháp luật Việt Nam" là đưa ra các đề xuất pháp lý nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người con được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Luận án hướng đến làm rõ pháp luật hiện hành về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, từ đó đánh giá mức độ bảo vệ của pháp luật đối với quyền lợi của người con.

  pdf213p hoahogxanh06 09-11-2023 9 7   Download

 • Bài viết "Lồng ghép công cụ phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng" trình bày về lồng ghép công cụ phân tích đánh đổi trong xây dựng quy hoạch vùng nhằm tính toán, xây dựng các phương hướng phát triển các ngành có lợi thế, cân bằng giữa lợi ích của kinh tế và môi trường cũng như đảm bảo được tính liên ngành, liên vùng, từ đó lựa chọn được những phương án phát triển phù hợp

  pdf5p kimphuong1135 18-10-2023 11 3   Download

 • Bài tổng luận này tổng hợp và thảo luận sự phù hợp của LDR trong việc mô tả động thái đáp ứng năng suất của vật nuôi và tái sinh của cây thức ăn chăn nuôi sau mỗi lứa cắt khi tăng dần về lượng của một yếu tố đầu vào; trên cơ sở đó phân tích và khái quát hoá một số cách thức ứng dụng nó để xác định mức tối ưu cho các yếu tố đầu vào quan trọng của chăn nuôi như tuổi giết thịt, mức ăn, hàm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần, thời gian thu cắt cỏ, quy mô đàn, mật độ nuôi… nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và phúc lợi động vật (PLĐV) nhằm đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững.

  pdf14p vioracle 25-09-2023 12 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng: Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện tập trung làm rõ sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng bằng các quy định pháp luật, qua đó nêu, phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật điều chỉnh về vấn đề này. Từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

  pdf11p viberkshire 09-08-2023 10 5   Download

 • Giáo trình "Cơ lý thuyết (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được các tiên đề, định luật cơ bản về tĩnh học, động học, động lực học; xác định được các loại liên kết, vẽ được các phản lực liên kết, và phân loại được các liên kết thường gặp; sử dụng thành thạo các dạng điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng và không gian để tính được giá trị của các phản lực liên kết;...

  pdf60p kimphuong0712 10-08-2023 9 3   Download

 • Bài viết bổ sung một số thuật ngữ pháp lý, sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật để từ đó góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật, giải quyết các vấn đề hữu quan khác cũng như đảm bảo sự cân bằng giữa quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, người bị thiệt hại và lợi ích của Nhà nước.

  pdf14p kimphuong17 01-08-2023 10 4   Download

 • Bài viết "Sự biến động mực nước tại nhánh sông Gành Hào (tỉnh Cà Mau) dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu" nghiên cứu mực nước dâng nhanh và bất thường không theo các quy luật xảy ra trước đó, điều này cũng đã được ghi nhận tại các công trình nghiên cứu mực nước trong vùng Biển Đông. Đặc biệt sự xuất hiện mực nước trung bình năm dâng nhanh bất thường trong giai đoạn 2015 – 2017, có thể hình thành trạng thái cân bằng mực nước trung bình mới cho vùng nghiên cứu.

  pdf7p nhanchienthien 25-07-2023 7 3   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất các đội thuộc Chi cục Thuế trình bày quy trình và các cách thức tổ chức triển khai hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) vào các Đội thuộc các Chi cục Thuế ở Việt Nam (gồm 10 bước triển khai áp dụng).

  pdf4p viwolverine 11-07-2023 8 5   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Quyền con người trong hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới cách tiếp cận mới và các quy định mới phần 2 trình bày những nội dung về bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bằng các luật cụ thể; quyền riêng tư trong Hiến pháp năm 2013 và các biện pháp bảo đảm bằng pháp luật; bảo vệ quyền con người trong dự án Bộ luậ dân sự, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p hoangnhanduc04 07-06-2023 13 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2