Quy luật hệ điều hành

Xem 1-20 trên 559 kết quả Quy luật hệ điều hành
 • Bài giảng nguyên lý hệ điều hành giúp các bạn nắm rõ các Khái niệm hệ điều hành, Chức năng của hệ điều hành. Vị trí của hệ điều hành. Các thành phần của hệ điều hành. Cấu trúc của hệ điều hành. Hệ điều hành (HĐH) là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường cho các chương trình ứng dụng chạy trên nó.

  pdf138p ngoynhi93 11-06-2013 484 220   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình nguyên lý hệ điều hành.Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người dung máy tính và phần cứng của máy tính đó.

  pdf15p tranthikimuyen5 23-08-2011 164 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 2', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tranthikimuyen5 23-08-2011 145 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 3', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p tranthikimuyen5 23-08-2011 121 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 8', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p tranthikimuyen5 23-08-2011 117 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 6', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p tranthikimuyen5 23-08-2011 100 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p tranthikimuyen5 23-08-2011 98 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 4', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p tranthikimuyen5 23-08-2011 104 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p tranthikimuyen5 23-08-2011 93 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p tranthikimuyen5 23-08-2011 85 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 4a', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p tranthikimuyen5 23-08-2011 92 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 11', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p tranthikimuyen5 23-08-2011 75 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình nguyên lý hệ điều hành_chương 10', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p tranthikimuyen5 23-08-2011 65 34   Download

 • Trong văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần IV có đoạn viết : “Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng” (Văn kiện Đại hội lần IX, NSB Sự thật – HN 1987, trang 30). Đồng chí hãy phân tích cơ sở lý luận triết học của luận điểm trên và liên hệ thực tiễn cách mạng nước ta....

  doc4p ngohoi1808 14-09-2012 756 162   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức Củng cố lại các quy tắc đặt tên tệp, thư mục. Cách giao tiếp với hệ điều hành. 2. Kỹ năng Hiểu quy tắc đặt tên tệp, thư mục Biết: mở máy, tắt máy, làm việc với HĐH. 3. Thái độ Ham thích môn học, có tính kỷ luật cao. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, SBT, phấn 2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT, vở ghi III. Hoạt động dạy - học 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số,...

  pdf5p abcdef_33 17-09-2011 153 16   Download

 • Một số ý kiến về phạm vi giám đốc thẩm theo quy định tại điều 284 Bộ luật tố tụng hình sự Thứ hai là về người nội bộ: Đạo luật quy định phân biệt người nội bộ thành hai nhóm là người nội bộ sơ cấp và thứ cấp.(10) Người nội bộ sơ cấp là những người được tiếp cận trực tiếp và có được những thông tin của công ti chưa được công bố. Đó là những người nắm giữ vị trí trong bộ máy quản lí công ti phát hành (thành viên ban giám đốc, ban...

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 26 3   Download

 • Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về điều tra bổ sung Định nghĩa về người nội bộ thứ cấp rất rộng và được hiểu là những ai có được thông tin nội bộ của công ti phát hành. Nói cách khác, nhóm người này gồm tất cả những ai không phải là người nội bộ sơ cấp, nếu có được thông tin nội bộ bằng bất cứ cách nào đều được coi là người nội bộ thứ cấp.

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 21 3   Download

 • Cách tải về và cài đặt Windows 8.1 Preview .Microsoft đã chính thức phát hành bản Preview (bản xem trước) của Windows 8.1 – bản cập nhật lớn đầu tiên cho Windows 8. Dưới đây là các bước để tải về và cài đặt Windows 8.1. Bước 1: Vào trang Windows 8.1 Preview.

  pdf5p thuongemdausep 19-07-2013 34 3   Download

 • Cách sao lưu Gmail trên máy tính Mac .Dịch vụ Gmail của Google cung cấp các tài khoản email miễn phí với rất nhiều dung lượng lưu trữ, có khả năng tìm kiếm nhanh chóng và truy cập được từ bất kì trình duyệt web nào.

  pdf8p chuaaiyeu 19-08-2013 40 2   Download

 • 1. Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm bộ máy điều hành, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp. 2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước....

  doc5p nhanhaiduong 02-05-2011 447 145   Download

Đồng bộ tài khoản