intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy tắc về dấu

Xem 1-20 trên 2053 kết quả Quy tắc về dấu
 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn Kỷ yếu Các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX năm 2014 phần 2 trình bày nghị quyết về danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; nghị quyết về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf521p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 được ký xác thực bởi Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Đấu thầu.

  pdf69p coannhien 12-05-2023 7 2   Download

 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p coannhien 12-05-2023 6 2   Download

 • Bài viết dẫn ra một số quy định hiện hành trong các văn bản quy phạm pháp luật của pháp luật Việt Nam làm cơ sở lý luận về hoạt động sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, qua đó phản ảnh thực trạng hoạt động này. Qua việc làm rõ các quy định sáp nhập, mua lại tác giả cũng đưa ra các giải pháp để góp phần thúc đẩy hoạt động M&A hiệu quả.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu chữ húy Việt Nam qua các triều đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chữ húy đời Lê Trung Hưng - Tây Sơn; Định lê kiêng húy và chữ húy triều Nguyễn; Nhận xét bước đầu về vấn đề kiêng húy ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội chi tiết.

  pdf114p viblackpanther 07-04-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp cho các công ty xây dựng tại Việt Nam" đánh giá tổng quan các nghiên cứu về đấu thầu cạnh tranh và phân tích kinh nghiệm của các công ty trong nước và trên thế giới và các qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất các định hướng việc hoàn thiện công tác đấu thầu đối với các nhà thầu xây lắp.

  pdf5p chieuchieu03 25-04-2023 2 2   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của giá dầu, tỷ giá, tăng trưởng kinh tế đến lạm phát tại Việt Nam" cung cấp cái nhìn sâu sắc, mới về mối quan hệ giữa giá dầu (OIL), tỷ giá hối đoái (REX), tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF) trong nền kinh tế của Việt Nam, sử dụng các phương pháp hồi qui phân vị phát triển bởi Sim và Zhou (2015), giai đoạn 2000- 2021.

  pdf13p chieuchieu03 25-04-2023 4 2   Download

 • Bài viết này với mục đích mô tả cơ sở dữ liệu GIS về đường giao thông, công trình công cộng với đầy đủ các thông tin liên quan nhằm xây dựng phần mềm webGIS đáp ứng được yêu cầu về quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ công tác quy hoạch và đặt đổi tên đường.

  pdf13p chieuchieu03 25-04-2023 11 2   Download

 • "Tuyển tập bài tập kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính có lời giải" cung cấp một số những nội dung có tính tác nghiệp và thực hành về các chuẩn mực kế toán về hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con và một số chuẩn mực kế toán khác chứa đựng những nội dung hoàn toàn mới mẻ so với những quy định trong Quyết định 1141 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf243p besfriend02 14-04-2023 2 2   Download

 • Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày về Quy định về đấu tư công; quy định về đấu thầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf200p dangnhuy09 11-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2 trình bày về quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf424p dangnhuy09 11-04-2023 1 1   Download

 • Những quy định pháp luật và chính sách tài chính đối với phát triển hợp tác xã: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Luật hợp tác xã; quyết định, nghị định của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p dangnhuy09 10-04-2023 3 2   Download

 • Tiếp phần 1, Cuốn sách Cơ chế, chính sách tài chính đối với sự nghiệp quản lý và phát triển văn hoá, thể thao: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và các giải thi đấu thể thao; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao, quyền tác giả và quyền liên quan.

  pdf106p dangnhuy09 10-04-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "70 năm Tài chính Việt Nam trưởng thành và phát triển qua một số tư liệu và hình ảnh" thông qua những tư liệu và hình ảnh chọn lọc nhằm điểm lại những dấu ấn, những kết quả hoạt động nổi bật gắn với các giai đoạn phát triển của ngành Tài chính trong từng thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua, ngành Tài chính đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

  pdf72p dangnhuy09 10-04-2023 2 2   Download

 • Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thái Bình là bức tranh khái quát nhất về số lượng, quy mô, lao động ở doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại tỉnh Thái Bình, những biến động qua hai kỳ Tổng điều tra, giúp người sử dụng thông tin có căn cứ trong công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo và đầu tư, là sản phẩm đóng góp vào quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của toàn tỉnh.

  pdf248p dangnhuy09 03-04-2023 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "ột số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý học sinh bán trú trong giờ nghỉ trưa ở tiểu học" nhằm nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học, bước đầu tìm hiểu và áp dụng lý luận xen kẽ với tình hình thực tiễn hiện nay về mô hình học bán trú ở tiểu học đối với các trường trong các quận, huyện, rút ra bài học quý báu, đúc kết kinh nghiệm có giá trị để áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý giáo dục, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, giúp cho bản thân tôi có thêm được nhiều kinh nghiệm, nân...

  pdf21p hoangnhanduc 03-04-2023 2 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sủng Máng (1961-2020)" tập trung tái hiện lại quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của Chi bộ (22/11/1961), Đảng bộ xã (1997); phản ánh vai trò lãnh đạo Đảng, của Chi, Đảng bộ đối với nhân dân xã qua các thời kỳ cách mạng. Từ đó rút ra những kinh nghiệm quý, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong thời gian tiếp theo.

  pdf164p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn Sổ tay cập nhật những quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính, đề cập đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tham gia ý kiến, thẩm định; công bố, công khai; đánh giá tác động và rà soát; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chế độ báo cáo tình hình, kết quả và việc kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf311p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Tập sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930 - 2015) đã ghi lại một cách trung thực, khách quan sự ra đời và hoạt động của các tổ chức Mặt trận trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ lịch sử; tôn vinh sự cống hiến to lớn của các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo…, rút ra những bài học kinh nghiệm quý về công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn 1930 - 2015 để tiếp tục kế thừa, phát huy trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây.

  pdf350p anhnangmattroi09 21-03-2023 3 2   Download

 • Bí xanh có tên khoa học là Benincasa pruriens subsp. hispida (Thunb.) de Wilde & Duyfjes. Giống bí xanh Pỉn xanh Tân Lạc được thu thập tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trải qua quá trình nhân giống và đánh giá ban đầu cho thấy có triển vọng về năng suất và chất lượng có thể phục tráng để đưa trở lại sản xuất. Bài viết trình bày việc nghiên cứu phục tráng và xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác nguồn gen bí xanh Pỉn xanh Tân Lạc.

  pdf9p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy tắc về dấu
p_strCode=quytacvedau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2