Quỹ tích lũy trả nợ

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quỹ tích lũy trả nợ
 • Thông tư 139/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 143 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ

  pdf7p bachqua 19-04-2013 27 4   Download

 • Thông tư 139/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

  pdf75p 1huutri 06-08-2009 506 29   Download

 • Quyết định 10/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

  doc7p trongthuy 18-08-2009 96 20   Download

 • Thông tư 54/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, sử dụng và quản lý quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài

  pdf13p lythong 18-08-2009 167 17   Download

 • Thông tư số 54/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, sử dụng và quản lý quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawttnh10 12-11-2009 60 12   Download

 • Thông tư số 139/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tích luỹ trả nợ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf0p lawktkt1 25-10-2009 102 8   Download

 • Quyết định số 72/1999/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p hienthuc 17-10-2009 43 3   Download

 • Thông tư số 139/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tích luỹ trả nợ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawttnh5 12-11-2009 72 3   Download

 • Quyết định 72/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài

  doc6p vantien 19-08-2009 26 1   Download

 • Đơn vị tính: Đồng Diễn giải Nợ Có Nợ Số dư Có Gửi tiền mặt Phát hành sec trả nợ Nhờ thu thương phiếu Hoàn lại thương phiếu không thu được Chiết khấu thương phiếu Cân đối lợi tức Cân đối số dư Có Số dư Có 100.000.000 650.000.000 50.000.000 .Trình bày theo thứ tự thời gian của ngày giá trị Theo phương pháp này, các nghiệp vụ được sắp xếp theo thứ tự thời gian của ngày giá trị. Các tính toán còn lại giống với phương pháp trên (2.3.1.

  pdf5p phuoctam55 22-08-2011 33 3   Download

 • k/n:tc là các hiện tượng thu vào bằng tiền và chi ra bằng tiền của các chủ thể kinh tế xh. -bản chất của tc: là các quan hệ kinh tế trong phân phối tổng sp xh dưới hình thức gtrị,thông wa đó tạo lập và sd các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy cuả các chủ thể trong nền ktế. Hiện tượng tc,sự vận động của các quỹ tiền tệ là biểu hiện bên ngoài của tc, bh bên trong bc của nó là mqh giữa người chi trả và người thu nhận vốn...

  doc13p kinhcannb 10-05-2011 189 52   Download

Đồng bộ tài khoản