intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền cổ đông

Xem 1-20 trên 9308 kết quả Quyền cổ đông
 • Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để có thể học hỏi cách soạn thảo giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Giấy xác nhận bao gồm thông tin về tên, đại điện, địa chỉ liên lạc... của cổ đông đã trực tiếp tham đại hội cổ đông.

  doc1p hkquoc 30-08-2010 651 114   Download

 • BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN .............................. V/v: ............... Hôm nay vào hồi ...... ngày .....tháng ......năm ...... tại trụ sở Công ty cổ phần ......................(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... do Sở kế hoạch và đầu tư .................. cấp ngày ...../....../......) Địa chỉ: .......................... I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: ............ cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có quyền biểu quyết ................. ................. ................. ................. Tỷ lệ vốn điều lệ ....

  doc1p longtuyenthon 29-01-2010 1307 212   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của các cổ đông, thành viên góp vốn mới (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) (áp dụng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  pdf2p butanyc 19-08-2010 1329 192   Download

 • Công tác quy hoạch cán bộ được nhiều địa phương xác định là khâu quan trọng trong quá trình củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn.

  pdf5p minhphung2105 16-07-2010 215 48   Download

 • Luận án nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận về quyền có việc làm của NLĐ, pháp luật về quyền có việc làm của người lao động; đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về quyền có việc làm của người lao động ở nước ta hiện nay; từ đó, đưa ra những định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động về quyền có việc làm của người lao động ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf171p sutihana 05-12-2016 105 30   Download

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần; phân tích những quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf88p camtucau99 08-12-2019 49 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần thông tin', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p thuytinh_den 22-07-2010 114 10   Download

 • Thực hiện bước chuyển hướng chiến lược của Đảng trong giai đoạn này là tạm gác khẩu hiệu đòi độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày mà chuyển sang đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, cải thiện đời sống cho nhân dân…nên công tác tuyên truyền, cổ động phải là cầu nối để thực hiện giữa chủ trương, chính sách của Đảng và phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

  doc2p phongtrang123 17-10-2012 99 10   Download

 • Bảo vệ cổ đông, thành viên công ti bằng công cụ pháp luật Trong lí luận khoa học pháp lí thế giới khoảng 2 thập kỉ gần đây, người ta nói nhiều đến vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ cổ đông (law matters thesis), bắt đầu là các nghiên cứu được công bố cuối thập niên thứ 4 của thế kỉ XX của nhóm bốn giáo sư nổi tiếng của Bắc Mỹ đứng đầu là giáo sư La Porta (the Gang of Four - tạm dịch là Nhóm bộ tứ).(2) Các nghiên cứu ở phương Tây...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 56 7   Download

 • Nghiên cứu tập trung vào 4 ngành có đông người lao động di cư làm việc, kể cả trong khu vực phi chính thức, là may, điện tử, xây dựng, và bán hàng rong nhằm chỉ ra những rào cản nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các sáng kiến, các thực hành tốt trong việc hỗ trợ người lao động di cư, và qua đó đề xuất các giải pháp để nhóm đối tượng đông đảo nhưng yếu thế này có thể tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội tốt hơn.

  pdf52p nomoney13 04-05-2017 59 7   Download

 • lợi ích lớn nhất của ĐHCĐ trực tuyến là doanh nghiệp có thể kiểm soát được có bao nhiêu NĐT sẽ đến tham dự ĐHCĐ để có thể chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ và tránh được việc phải tổ chức đại hội nhiều lần. Với các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ EzGSM giúp họ thực thi quyền của mình không bị hạn chế về thời gian, không gian hay số lượng cổ phần, … Hiện nay, quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông...

  pdf4p bibocumi7 02-10-2012 64 4   Download

 • Chỉ cần điểm qua 2 trường hợp điển hình gần đây là Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA) và CTCP Dược phẩm Viễn Đông (DVD), một vấn đề đặt ra: phải chăng có lỗ hổng trong việc quản lý các doanh nghiệp niêm yết, hay có sự ưu ái? Và cuối cùng người thiệt hại là cổ đông nhỏ. Từ PVA đến DVD Còn nhớ trong mùa ĐHCĐ vừa qua, không ít doanh nghiệp đã chia sẻ rằng khả năng huy động vốn trong năm nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi lẽ không chỉ...

  pdf4p bibocumi14 09-11-2012 64 4   Download

 • Bài viết Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu trình bày một số giải pháp, đặc biệt là cần giao quyền chủ động trong các phương thức và quyết định xử lý nợ nhằm đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tranminhluanluan 29-05-2018 33 2   Download

 • phần 1 quyển "100 mẩu chuyện cổ Đông tây" gồm 52 câu chuyện, kể về những mẫu người tiêu biểu trong cổ sử của hi lạp, la mã và trung quốc, những cái nôi của văn minh nhân loại. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

  pdf89p hpnguyen3 26-03-2018 44 1   Download

 • Bài viết đề cập đến những lý thuyết cơ bản về quyền của cổ đông phổ thông (CĐPT) và thực trạng luật hóa các lý thuyết cơ bản về các quyền này trong pháp luật doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó kiến nghị về việc tiếp tục luật hóa các lý thuyết về quyền của cổ đông phổ thông trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền của cổ đông phổ thông.

  pdf7p vishani2711 16-04-2020 7 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về quyền chủ động của các cá nhân, tổ chức là đối tượng chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, khởi kiện (sau đây gọi chung là người có quyền khiếu nại, khởi kiện) và ảnh hưởng của việc thực hiện quyền chủ động đó đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ trong giải quyết tranh chấp hành chính.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 7 1   Download

 • Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy đăng ký ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên” là mẫu giấy đăng ký được lập ra để đăng ký về việc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp. Mẫu giấy nêu rõ thông tin cổ đông ủy quyền, thông tin người được ủy quyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

  doc0p 2468vuhanh 28-07-2018 41 0   Download

 • Việt Nam đã được quốc tế đánh giá là một quốc gia có nhiều cải thiện về bảo vệ quyền cho cổ đông nhưng thực tế hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ cũng như chưa thực sự tuân thủ các quy định pháp lý và các nguyên tắc quản trị công ty tốt trong việc bảo vệ cổ đông, nhất là đối với cổ đông nhỏ. Đây là khoảng trống cần sớm được lấp đầy trong vấn đề bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 33 0   Download

 • Bài viết đánh giá các quy định pháp luật về bảo vệ cổ đông trong sáp nhập các CTCP ở Việt Nam trên cơ sở đối chiếu, so sánh với một số quy định và thực tiễn về sáp nhập công ty ở Nhật Bản và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

  pdf8p viirene2711 12-10-2020 6 0   Download

 • Bài viết đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự về bảo đảm quyền có người bào chữa, nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự.

  pdf9p quenchua9 19-11-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền cổ đông
p_strCode=quyencodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2