Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn
 • . THƯ KÍ PHIÊN TÒA (Ổn định trật tự và tuyên bố nội quy phiên tòa): - Mọi người ở trong phòng xử án đều phải có thái độ tôn trọng HĐXX, giữ gìn trật tự và tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa - Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi HĐXX vào phòng xử án. Những người được tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép.

  doc26p vuconghuanvuconghuan 07-12-2012 386 65   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu Bộ Luật lao động" do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành 2010, giới thiệu đến bạn đọc các kiến thức về quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động,... Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.

  pdf80p lalala7 07-12-2015 30 8   Download

 • Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Cuốn sách sau đây nhằm phổ biến kiến thức đến người dân về luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook.

  pdf68p lalala7 07-12-2015 32 7   Download

 • Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó. * Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm...

  pdf13p cnkbmt8 26-10-2011 120 36   Download

 • Mẫu số 13-CC/MTĐTS hợp đồn sửa đổi, bổ sung hợp đồng mượn tài sản
  1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mượn tài sản số………………………………….. ngày……………..…………………. 2. Các điều khoản khác của Hợp đồng mượn tài sản số ………………..…. ngày……………………….… không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 3.

  pdf6p bachdiemmy 15-12-2009 130 17   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 81 17   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề kiểm toán độc lập; tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề và trợ lý kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán và khách hàng, đơn vị được kiểm toán; hoạt động kiểm toán độc lập; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán độc lập. ...

  doc28p trankhuongceo 08-03-2011 455 161   Download

 • Tháng 6/1940,chính phủ Pháp đầu hàng Đức. Chính quyền thực dân ở Đông Dương tăng cường vơ vét sức người sức của phục vụ chiến tranh. - Cuối tháng 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt- Trung tiến vào Việt Nam, giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp để vơ vét kinh tế phục vụ chiến tranh ; ra sức tuyên truyền lừa bịp nhân dân để dọn đường cho việc hất cẳng Pháp sau này. Þ Nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh “ một cổ hai tròng”.

  ppt25p phuc123456789 08-12-2010 607 20   Download

 • Trong thời kì trước đổi mới chính sách thương mại và thuế quan bị chi phối bởi nguyên tắc Nhà nước độc quyền về ngoại thương, mọi hoạt động xuất nhập khẩu đều do các tổng công ty của Bộ ngoại thương thực hiện trên cơ sở kế hoạch đã được cấp trên duyệt, các đơn vị sản xuất có nghĩa vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao.

  pdf9p bichtram853 08-04-2011 40 7   Download

Đồng bộ tài khoản