intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1427

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quyết định 1427
 • Quyết định 1427/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng chống dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt1 30-11-2009 61 3   Download

 • Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức thù lao cho lãnh đạo Hội Người mù tỉnh và Hội Người mù một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 39 1   Download

 • Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu tổ chức của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1427/2019/QĐ-UBND về việc quy định cơ cấu tổ chức của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1427/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh17 13-11-2009 31 4   Download

 • Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 29 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP NGÀY 24/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 5 NĂM 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf16p meodomayman 26-07-2012 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf15p hoa_kimngan 02-09-2011 76 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Căn cứ Quyết định số Quyết số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và...

  pdf15p minhtri2205 04-06-2013 59 1   Download

 • Cuối năm 1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo chống quân Minh xâm lược bước sang năm thứ 10 và đã đứng trước cửa ngõ thắng lợi hoàn toàn. Tuyệt đại bộ phận đất nước được giải phóng, địch chỉ còn co về chiếm giữ thành Đông Quan (Hà Nội) và một số thành luỹ khác. Trước nguy cơ hoàn toàn thất bại và để cứu đạo quân Vương Thông đang bị vây hãm ở Đông Quan, giặc Minh đã quyết định phái sang nước ta một đạo viện binh lớn do Liễu...

  pdf6p phalinh2 04-07-2011 94 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf13p bupbebagsu 16-01-2013 43 2   Download

 • Trận Chi Lăng – Xương Giang là một loạt trận đánh diễn ra từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 1427 giữa lực lượng khởi nghĩa Lam Sơn của Việt Nam và đạo quân viện binh nhà Minh. Quân Lam Sơn đã giành được chiến thắng quyết định. Bối cảnh Tháng 11 năm 1426, quân khởi nghĩa Lam Sơn đại phá quân Minh trong trận Tốt Động-Chúc Động. 5 vạn quân Minh bị diệt, hơn 1 vạn quân bị bắt sống, chưa kể số chạy qua sông Ninh Giang bị chết đuối.[1] Bản thân Vương...

  pdf6p ordering1122 27-05-2013 85 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1427
p_strCode=quyetdinh1427

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2