intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1549

Xem 1-11 trên 11 kết quả Quyết định 1549
 • Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản quy định tạm thời quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf7p lawtm7 29-10-2009 63 4   Download

 • Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản quy định tạm thời quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf6p lawgtvt7 26-11-2009 64 1   Download

 • Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản quy định tạm thời quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 51 1   Download

 • Quyết định 1549/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 35 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1549/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 86 4   Download

 • Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  pdf2p lawttnh21 19-11-2009 49 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1549/qđ-ubnd', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawvhxh3 16-11-2009 57 2   Download

 • Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số: 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001, số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001, số 1494/2001/QĐ-TCHQ, số 1495/2001/QĐ-TCHQ, số 1548, 1549, 1550, 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 của TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf11p lawgtvt7 26-11-2009 81 1   Download

 • Quyết định số 1343/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p kieuvinha000 14-10-2019 4 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p oggianoel 09-01-2013 56 3   Download

 • Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  pdf3p lawbds2 06-11-2009 86 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1549
p_strCode=quyetdinh1549

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2