Quyết định 31

Xem 1-20 trên 748 kết quả Quyết định 31
 • Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân

  doc5p trongthuy 18-08-2009 165 18   Download

 • Quyết định 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012

  doc30p nguyetnga 19-08-2009 483 18   Download

 • Quyết định 31/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc27p mychau 18-08-2009 118 17   Download

 • Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf2p peternguyen 13-08-2009 130 16   Download

 • Quyết định 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf7p truongbachi 23-10-2009 57 14   Download

 • Quyết định 31/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về quy tắc xuất xứ áp dụng đối với bốn mươi mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo bản thỏa thuận giữa Bộ Thương mại nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia về các mặt hàng nông sản có xuất xứ Cam-pu-chia được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0%

  doc5p thinhlien 14-08-2009 76 10   Download

 • Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p sundaisy 08-08-2009 140 8   Download

 • Quyết định 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

  doc5p trongthuy 18-08-2009 75 8   Download

 • Quyết định 31/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  doc2p tramvo 19-08-2009 85 6   Download

 • Quyết định 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  doc8p dieucomet 14-08-2009 92 5   Download

 • Quyết định 31/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về phương thức thu Giá phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không Việt Nam

  doc4p landai 14-08-2009 75 5   Download

 • Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1050/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc3p trongthuy 18-08-2009 45 5   Download

 • Quyết định 31/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đấu thầu mua, bán hàng dự trữ quốc gia

  doc17p sontinh 18-08-2009 76 5   Download

 • Quyết định 31/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  doc7p thienthan 19-08-2009 55 5   Download

 • Quyết định 31/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

  pdf2p peternguyen 13-08-2009 53 4   Download

 • Quyết định 31/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

  doc2p quynhson 19-08-2009 58 4   Download

 • Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang

  pdf8p lawttnh3 11-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định 31/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Dân số - AIDS và các vấn đề xã hội do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

  pdf7p lawvhxh14 19-11-2009 50 4   Download

 • Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

  doc24p trangson 19-08-2009 43 3   Download

 • Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  doc3p uyenson 19-08-2009 85 2   Download

Đồng bộ tài khoản