intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 900

Xem 1-20 trên 21 kết quả Quyết định 900
 • Quyết định 900/QĐ-BNV năm 2013 tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf2p nanghoong 31-03-2014 82 1   Download

 • Quyết định 900/2020/QĐ-BGDĐT ban hành về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  doc43p kieuvinha999 06-05-2020 2 0   Download

 • Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

  pdf4p thanhpham11 12-03-2014 42 0   Download

 • Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành.

  pdf14p lengocln 22-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La. Mời các bạn tham khảo nắm nội dung trong quyết định.

  pdf8p buitubt 06-03-2014 69 1   Download

 • Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh về Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nam Định.

  pdf2p thanhpham11 12-03-2014 40 0   Download

 • Quyết định số 900/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2019. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc8p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 900/2006/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp và doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp đang sử dụng đất để sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf23p lawdn3 31-10-2009 121 7   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 900/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf2p shishomaru 09-06-2010 87 6   Download

 • Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 130 5   Download

 • Quyết định số 900/2006/QĐ-KTNN về việc Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành

  pdf18p lawktkt1 25-10-2009 73 2   Download

 • Quyết định số 900/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 39 2   Download

 • Quyết định số 900/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf73p bachma45 02-11-2017 14 0   Download

 • Quyết định số 900/2020/QĐ-BGTVT ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng nghề kỹ thuật xây dựng và nghề xây dựng cầu đường bộ theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I.

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 2 0   Download

 • Thành lập ban dự án áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 của công ty. Các thành viên của ban dự án áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 (có danh sách kèm theo). Xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của công tu và các tài liệu có liên quan đến tiêu chuẩn iso 900:2000

  pdf1p dathao 19-10-2009 358 74   Download

 • Quy định phương pháp xác định tổn thất điện năng trong Tập đoàn Điện năng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-EVN ngày 4/11/2013 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện năng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf24p chelseanb 19-10-2015 269 45   Download

 • Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên "Quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước" được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ thông tin chi tiết.

  doc453p bacgiangyeudau84 31-12-2015 670 112   Download

 • Năm 1985, Ủy ban liên lạc liên bang Mỹ FCC (Federal Communications Commission), quyết định “mở cửa” một số băng tần của giải sóng vô tuyến, cho phép sử dụng chúng mà không cần giấy phép của chính phủ. FCC đã đồng ý “thả” 3 giải sóng công nghiệp, khoa học và y tế cho giới kinh doanh viễn thông. Ba giải sóng này, gọi là các “băng tần rác” (garbage bands – 900 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz)...

  pdf105p vanmanh1008 18-05-2013 182 56   Download

 • Tài liệu "Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên" được ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có kết cấu nội dung gồm 4 phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc453p hoangha291082 23-09-2015 177 36   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 900/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 24/4/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p xuanca_xuanca 23-02-2013 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 900
p_strCode=quyetdinh900

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2