intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định điều chỉnh vốn sự nghiệp

Xem 1-20 trên 64 kết quả Quyết định điều chỉnh vốn sự nghiệp
 • Quyết định 1373/QĐ-UBND về điều chỉnh vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf2p minhhanhmh 05-03-2014 22 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của các yếu tố môi trường đầu tư (ĐT) tác động đến quyến định ĐT của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf24p hanh_tv22 22-03-2019 30 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p noel_vui 13-11-2012 31 2   Download

 • Quyết định 808/QĐ-UBND-HC phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp giao thông năm 2013 tỉnh Đồng Tháp.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 31 1   Download

 • Ngày nay, nguồn lực con người đang được thừa nhận là quan trọng và quyết định nhất trong các nguồn lực và nó được đặt ở các vị trí trọng tâm trong chiến lược phát trển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Nhiều nước vốn xuất phát từ những điều kiện kinh tế thấp kém, lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên thậm chí còn lạc hậu hơn Việt Nam hiện nay nhưng đã đạt đươc tôc độ cao trở thành một nước có nền kinh tế phát triển là nhờ biết phát huy và sử dụng tốt...

  pdf10p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 146 33   Download

 • Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 196/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch kinh phí cho một số dự án, hoạt động, hạng mục công nghệ thông tin năm 2005 sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp cho Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p phithanhvan 23-10-2009 65 2   Download

 • Quyết định 293/2004/QĐ-NHNN về việc mở tài khoản tiền gửi ở nước ngoài và việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawdn7 31-10-2009 63 2   Download

 • Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf16p tuean0959 05-05-2016 45 1   Download

 • Quyết định 5021/QĐ-UBND năm 2013 giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 19 0   Download

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

  doc37p anphongduong999 03-12-2019 14 0   Download

 • Quyết định 1813/2019/QĐ-BLĐTBXH ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tài sản, thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình (phụ lục số 01), tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính (phụ lục số 02) áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động - Th...

  doc5p solacninh999 05-04-2020 5 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường,nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh là phải nói đến vốn,vốn là một phạm trù hàng hóa,là yếu tố quan trọng trong việc quyết định vấn đề sản xuất cái gì,sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào,vốn còn là điều kiện để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách liên tục.mục đích cho hoạt động sản xuất là thu được lợi nhuận cao....

  doc24p caoduclinh2006 04-10-2010 775 387   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động tài chính DN có một vị trí quan trọng đặc biệt, chi phối tất cả các khâu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một DN, trong đó nguồn vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bước của quá trình sản xuất kinh doanh. Vậy nguồn vốn của DN là gì ? Và nguồn vốn của DN có đặc điểm như thế nào? Một vấn đề được đặt ra đó là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay tìm cách để huy động vốn...

  doc57p windlee 19-08-2011 813 222   Download

 • Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn.

  doc70p huuquyet8988 01-03-2011 232 131   Download

 • Trong trường hợp này, “chi phí” được đề cập ở đây chính là chi phí có thể đo lường được cho việc huy động vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp. Với nợ, đó chính là chi phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả cho khoản vay của mình. Với vốn cổ phần, chi phí sử dụng vốn được hiểu như là quyền đối với thu nhập phải đủ thỏa mãn được các cổ đông khi họ quyết định góp vốn vào công ty. Ví dụ, nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ và cần...

  pdf5p sting1209 26-01-2011 213 102   Download

 • Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chƣa đánh giá hết đƣợc vai trò thiết yếu của vốn nên dẫn đến hiện tƣợng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn không đƣợc chú ý đến nên không mang lại hiệu quả, gây lãng...

  pdf106p buoi_chieu 24-04-2013 99 35   Download

 • NHNo & PTNT Huyện Quốc Oai được thành lập và phát triển vào ngày 26/3/1988 theo quyết định 53/ QĐ/NH/QĐ. Điều lệ tổ chức và hoạt động do Thống đốc NHNN phê chuẩn vào ngày 22/12/1997: “ NHNo & PTNT Việt Nam- Ngân hàng Thương mại quốc doanh, là doanh nghiệp Nhà nước dạng đặc biệt tổ chức theo mô hình tổng công ty Nhà nước có quyền tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và bảo toàn vốn đầu tư ”. NHNo & PTNT Huyện Quốc Oai là thành viên trực thuộc của NHNo & PTNT Hà Tây được...

  doc15p truongking 21-12-2012 115 31   Download

 • Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết cũng cần một lượng vốn nhất định.Trong nền kinh tế thị trường vốn là điều kiện kiên quyết, có ý nghĩa quyết định các bước tiếp theo của quá trinh sản xuất kinh doanh.Vì vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận....

  pdf64p buoi_chieu 24-04-2013 66 24   Download

 • Việt Nam đã & đang có sự chuyển mình từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, bao gồm nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Với sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế, các doanh nghiệp thương mại đã bộc lộ những yếu kém trong việc nắm giữ vai trò các lĩnh vực kinh tế mà Đảng & Nhà nước giao phó. Chính vì vậy Nhà nước ta đã có những quyết định về tài chính để tăng cường vai trò...

  doc14p dinhthao00 14-06-2011 78 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định điều chỉnh vốn sự nghiệp
p_strCode=quyetdinhdieuchinhvonsunghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2