intTypePromotion=3

Quyết định số 2072

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định số 2072
 • Quyết định số 2072/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc1p bachma49 06-01-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 2072/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p mattroibecon_06 07-04-2018 15 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO CÁC KHOẢN VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN NGÂN HÀNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p caucathadieu 27-04-2010 77 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

  pdf25p naubanh_chung 23-01-2013 29 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf1p bupbebagsu 16-01-2013 61 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 2072
p_strCode=quyetdinhso2072

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản