intTypePromotion=3

Quyết định số 537

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quyết định số 537
 • Quyết định số 537/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hà, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh24 19-11-2009 31 4   Download

 • Quyết định số 537/1998/QĐ-BTS về quy chế tiếp công dân do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

  pdf4p lawbmhc10 24-11-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 537/2006/QĐ-UBND về việc cử huấn luyện viên và vận động viên tham dự các giải thể thao quốc gia năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 29 2   Download

 • Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS Về việc ban hành quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014;...

  doc6p daoducmanh0410 05-01-2018 20 0   Download

 • TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------Số: 537/QĐ-KL-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM LÂM VÙNG I CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

  pdf4p shishomaru 04-06-2010 59 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2011 PHỤC HỒI, CÂN BẰNG MÁY GIẢI TRÌNH TỰ GEN CỦA VIỆN THÚ Y BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf6p cobetocroi 27-05-2011 34 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf9p coolandclean 23-05-2012 21 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

  pdf40p ngu_mieu 26-10-2012 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 537
p_strCode=quyetdinhso537

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản