Quyết định số 60- hđbt

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quyết định số 60- hđbt
 • Quyết định số 60-HĐBT về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 364 49   Download

 • Quyết định số 60-HĐBT về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 108 12   Download

 • Thông tư số 05/LĐTBXH-TT về chế độ trợ cấp mất sức lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành , để hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định số 60-HĐBT ngày 01-03-1990 của Hội đồng Bộ trưởng

  pdf4p ngankhanh 10-10-2009 70 5   Download

 • Hướng dẫn thi hành chế độ đặt hàng sách, báo cáo chế độ trợ giá đối với báo chí Thực hiện điều 17/1 Luật báo chí ngày 2-1-1990 của Hội đồng Nhà nước và Quyết định số 60-HĐBT ngày 8-6-1989 của Hội đồng Bộ trưởng

  pdf7p vetnangcuoitroi123 18-11-2013 33 0   Download

Đồng bộ tài khoản