Quyết định tặng bằng khen

Xem 1-20 trên 504 kết quả Quyết định tặng bằng khen
 • QUYẾT ĐỊNH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf14p oggianoel 08-01-2013 15 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh An Giang , Phòng Nội vụ cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ...

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 117 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện ...

  pdf4p yoonaa 30-09-2010 49 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 73 2   Download

 • Quyết định số: 29/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tư pháp địa phương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng n ày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;...

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 30/QĐ-BTP về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;...

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

  pdf2p lawvhxh8 16-11-2009 125 5   Download

 • Quyết định số 478/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf1p lawvhxh2 16-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 2369/2005/QĐ-CT về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động, phát hành và tham gia mua trái phiếu chính phủ năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhâm dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawvhxh9 19-11-2009 22 4   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------Số: 1365/QĐ-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf3p shishomaru 03-06-2010 50 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CHO TẬP THỂ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf2p chubebandiem 17-12-2010 48 4   Download

 • Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawvhxh2 16-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 3428/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawvhxh2 16-11-2009 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf20p inoneyear 07-04-2010 99 2   Download

 • Quyết định số 294/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt1 26-11-2009 45 1   Download

 • Quyết định số 1394/QĐ-TTg về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 33 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1474/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p womanhood911_01 05-10-2009 208 33   Download

 • Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf1p womanhood911_01 05-10-2009 116 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1442/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p womanhood911_01 05-10-2009 89 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2: báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của thủ tướng chính phủ, chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua và bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aotuong123 06-01-2012 246 15   Download

Đồng bộ tài khoản