Radial basis functions

Xem 1-11 trên 11 kết quả Radial basis functions
 • Radial-basis function (RBF) networks RBF = radial-basis function: là hàm phụ thuộc vào khỏang cách gốc từ một vector. RBFs là các hàm có dạng như trong hình Với f là hàm activation phi tuyến, x là các đầu vào và ti là vị trí thứ i, mẫu đầu tiên, vector cơ sở hoặc vector trung tâm. Điều này chỉ ra các điểm gần tâm sẽ có đầu ra tương tự nhau

  ppt39p haiph37 15-09-2010 121 50   Download

 • Bài báo cáo này đề xuất mô hình dùng Polar Cosine Transform (PCT) và mạng Radial Basis Function (RBF) để nhận dạng mặt người. Ảnh mặt người sau khi được xử lý, tiếp theo chúng tôi dùng Polar Cosine Transform (PCT), với ưu điểm trực giao, bất biến, để rút trích vector đặc trưng cho mạng Radial Basis Function (RBF).

  pdf7p benben121 31-10-2014 44 11   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi đề xuất mô hình dùng Polar Cosine Transform (PCT) và mạng Radial Basis Function (RBF) để nhận dạng mặt người. Ảnh mặt người sau khi được xử lý, tiếp theo chúng tôi dùng Polar Cosine Transform (PCT), với ưu điểm trực giao, bất biến, để rút trích vector đặc trưng cho mạng Radial Basis Function (RBF).

  pdf7p advanger2 06-05-2018 0 0   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Adaptive Processing of Range Scanned Head: Synthesis of Personalized Animated Human Face Representation with Multiple-Level Radial Basis Function

  pdf16p dauphong20 10-03-2012 23 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Nonlinear Image Restoration Using a Radial Basis Function Network

  pdf10p sting12 11-03-2012 13 2   Download

 • Mặc dù đã được nghiên cứu từ rất lâu, nhưng đến nay bài toán nội suy và xấp xỉ hàm nhiều biến vẫn còn có rất ít công cụ toán học để giải quyết. Mạng Neural nhân tạo là một phương pháp hay để giải quyết bài toán nội suy, xấp xỉ hàm nhiều biến. Năm 1987 M.J.D. Powell đã đưa ra một cách tiếp cận mới để giải quyết bài toán nội suy hàm nhiều biến sử dụng kỹ thuật hàm cơ sở bán kính (Radial Basis Function - RBF), năm 1988 D.S. Bromhead và D. Lowe đề xuất...

  pdf58p truongnghen 30-08-2012 251 141   Download

 • Machine learning techniques have the potential of alleviating the complexity of knowledge acquisition. This book presents today’s state and development tendencies of machine learning. It is a multi-author book. Taking into account the large amount of knowledge about machine learning and practice presented in the book, it is divided into three major parts: Introduction, Machine Learning Theory and Applications. Part I focuses on the introduction to machine learning.

  pdf446p kimngan_1 05-11-2012 48 28   Download

 • We wish to construct a system which possesses so-called associative memory. This is definable generally as a process by which an input, considered as a “key”, to a memory system is able to evoke, in a highly selective fashion, a specific response associated with that key, at the system output. The signalresponse association should be “robust”, that is, a “noisy” or “incomplete” input signal should none the less invoke the correct response—or at least an acceptable response. Such a system is also called a content addressable memory....

  pdf126p tuanthuvien 02-12-2011 94 24   Download

 • Tái tạo mô hình khuôn mặt là việc khôi phục lại mô hình khuôn mặt từ hộp sọ của người chết hoặc từ nhiều ảnh hai chiều đầu vào. Tái tạo mô hình khuôn mặt đã và đang trở thành một vấn đề khoa học máy tính hiện đại. Vấn đề (bài toán) này được áp dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng thực tiễn.

  pdf72p chieu_mua 28-08-2012 59 19   Download

 • Neural Network Based Equalization In this chapter, we will give an overview of neural network based equalization. Channel equalization can be viewed as a classification problem. The optimal solution to this classification problem is inherentlynonlinear.

  pdf85p doroxon 16-08-2010 72 7   Download

 • Basic principles and objectives of supercharging Since the radial compressor will be discussed in detail in Chap. 5 in connection with exhaust gas turbocharging and as part of the exhaust gas turbocharger, at this point its function will only be addressed as the basis for its map characteristics. All flow compressors are based on the physical principle of the transformation of kinetic energy, which is supplied to the medium in the impeller, into a pressure rise via flow deceleration, partially in the impeller, partially in a diffuser.

  pdf20p hiruscar 25-10-2010 47 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản