Redundant arrays

Xem 1-9 trên 9 kết quả Redundant arrays
 • Redundant Arrays of Inexpensive Disks Technology (RAID)

  ppt12p trinh02 28-01-2013 26 3   Download

 • RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lí thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức năng làm tăng tốc độ đọc/ghi hoặc làm tăng tính an toàn cho dữ liệu chứa trên hệ thống ổ đĩa hoặc là kết hợp cả hai yếu tố trên. Hiện nay có 3 loại RAID được sử dụng phổ biến là: RAID 0, RAID 1 và RAID 5. RAID 0 Đây là cấp độ cơ bản. Các dữ liệu cần chứa trên hệ thống RAID 0 được phân tách thành nhiều thành phần để...

  pdf3p bibocumi16 26-11-2012 78 31   Download

 • Tạo ứng dụng RAID Array trong Windows 7 Thay vì phải xử lý công việc với nhiều ổ cứng hoặc phân vùng riêng rẽ khác nhau, tại sao chúng ta không gộp tất cả vào làm một ổ duy nhất? Về cơ bản, Windows 7 đã được tích hợp sẵn chức năng xây dựng và thiết lập phần mềm RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) mà không cần thêm bất cứ công cụ nào khác. Trong bài thử nghiệm này, chúng ta sẽ thiết lập 1 hệ thống với 3 phân vùng dung lượng 2 GB và tạo ra 1 phân...

  pdf8p xavi135 13-12-2010 54 4   Download

 • Tìm hiểu về RAID Vào cuối những năm 1980 và đầu 1990, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đã phải đối mặt với việc tăng nhanh một khối lượng khổng lồ các dữ liệu cần được lưu trữ. Các công nghệ lưu trữ đang trở nên rất đắt để đặt một số lượng lớn ổ cứng có khả năng cao trên các máy chủ. RAID ra đời đã giải quyết vấn đề trên.

  pdf13p maicon24 26-07-2010 256 100   Download

 • RAID , or Redundant Array of Independent Disks, allows a group, or array , of drives to act as a single device. RAID, hoặc Redundant Array of Independent Disks, cho phép một nhóm, hoặc mảng, các ổ đĩa để hoạt động như một thiết bị duy nhất. Configure any RAID functions provided by the mainboard of your computer, or attached controller cards, before you begin the installation process. Each active RAID array appears as one drive within Fedora.

  doc24p chudu3c 27-02-2010 92 35   Download

 • RAID 0 • Còn đ c g i là "Striped ượ ọ Volume", nó được sử dụng để gia tăng sự truy cập dữ liệu. Trong cấu hình RAID 0 này nó có thể hổ trợ từ 2 disk cho đến 32 physical disk, dữ liệu được chia đều ra trên các disk, và nó làm việc như là một logical khối (Volume). Mặc dù nó được gọi là RAID (Redundancy Array of Inexpesive Disk), nhưng thật sự trong cấu hình này nó không có "Redundancy".

  ppt10p toraihaded 16-06-2011 85 20   Download

 • Tự tạo hệ thống RAID mềm trong Windows 7 RAID là hình thức sử dụng nhiều ổ đĩa khác nhau cùng dung lượng để thực hiện tăng tốc truy cập hoặc đảm bảo an toàn dữ liệu. RAID cứng đòi hỏi bạn phải có nhiều ổ riêng biệt còn RAID mềm thì không. RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) là hình thức sử dụng nhiều ổ đĩa khác nhau cắm trên cùng 1 máy để tạo ra 1 phân vùng duy nhất với mục đính tăng tốc độ đọc ghi hoặc đảm bảo an toàn cho dữ liệu. ...

  pdf12p maicon2425 05-04-2011 80 11   Download

 • In this chapter, you will learn how to manage Linux in advanced installation and configuration scenarios. The installation topics cover creating automated installation scripts and managing kernel modules. You will learn how to implement a Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID), as well as an array of disks for the Logical Volume Manager (LVM), and master the intricate details of the automated Kickstart installation process. Finally, you’ll get a basic sense of how you can modularize the kernel to your advantage....

  pdf46p mylinh 17-08-2009 76 9   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 10C - Hệ thống file sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về bên trong đĩa cứng; các giải thuật định thời truy cập đĩa; định dạng, phân vùng, raw disk; RAID (Redundant Arrays of Independent Disks).

  ppt44p cocacola_06 04-11-2015 16 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản