intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách lược điều khiển

Xem 1-20 trên 46 kết quả Sách lược điều khiển
 • Tham khảo tài liệu 'điều khiển quá trình - chương 3: các sách lược điều khiển', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p trinh02 18-01-2013 509 93   Download

 • Bài giảng "Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều khiển truyền thẳng, điều khiển phản hồi, điều khiển cascade, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn, điều khiển phân vùng.

  pdf59p koxih_kothogmih2 23-08-2020 24 1   Download

 • Lựa chọn các biến điều khiển vàcác biến được đo cho một mục đích điều khiển cụthể Phân tích vàra quyết định sửdụng phương án điều khiển tập trung, phi tập trung hoặc phối hợp. Đối với cấu trúc phi tập trung: lựa chọn một cấu hình điều khiển dựa trên cặp đôi các biến điều khiển –biến được điều khiển vàcác phần tửcấu hình cơ bản. Phối hợp sửdụng các sách lược điều khiển cơ bản (điều khiển phản hồi, điều khiển truyền thẳng, điều khiển tầng điều khiển tỉlệ,…) vàthểhiện cấu trúc điều khiển trên bản vẽ....

  pdf38p trinh02 18-01-2013 158 47   Download

 • Các sách lược ₫iều khiển Khái niệm Điều khiển truyền thẳng Điều khiển phản hồi Điều khiển cascade Điều khiển tỉ lệ Điều khiển lựa chọn Điều khiển phân vùng Các cấu trúc ₫iều khiển hệ MIMO Thiết kế cấu trúc ₫iều khiển hệ MIMO

  pdf59p hoa_maudo 29-08-2011 580 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'điều khiển quá trình - chương 2: mô hình quá trình - phần', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p trinh02 18-01-2013 190 51   Download

 • Bản chất của điều khiển nằm ở chỗ lợi dụng số bậc tự do để can thiệp một cách có ý nghĩa vào các đầu ra của quá trình. Xây dựng sách lược điều khiển chính là bổ sung các mối quan hệ phụ thuộc của các biến điều khiển vào các giá trị đặt, các biến nhiễu và các biến ra (đo được). Điều đó có nghĩa là, để thiết kế một hệ thống điều khiển cần được xác định theo Biến chủ đạo và thời gian (điều khiển theo chương trình) Theo cả một số biến nhiễu...

  pdf11p cindy03 18-01-2011 136 47   Download

 • Mô hình hoá là một hình thức biểu diễn các quá trình thực dưới dạng các phương trình toán học, phương trình đại số hay các mô hình đơn giản hơn nhằm mục đích giúp người kỹ sư nắm bắt tốt hơn về hệ thống, thực hiện thử nghiệm được các sách lược điều khiển trước khi áp dụng vào mô hình thực. Điều khiển hiện đại đều dựa trên cơ sở toán học.

  pdf11p cindy03 18-01-2011 100 41   Download

 • Cho trước các mô hình G vàGd, xác định khâu điều chỉnh K và khâu lọc trước P sao cho: 1.Hệthống hoạt động ổn định, đảm bảo các điều kiện vận hành theo yêu cầu của quy trình công nghệ, 2.Chất lượng vàtốc độ đáp ứng của đầu ra y với giátrị đặt r vànhiễu quátrình d được cải thiện, sai lệch điều khiển e = r –y nhanh chóng được triệt tiêu hoặc ít ra lànằm trong phạm vi cho phép, và 3.Tín hiệu điều khiển u cógiátrịnhỏ, thay đổi chậm và trơn tru (nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng và tăng...

  pdf31p trinh02 18-01-2013 131 39   Download

 • Tài liệu Điều khiển quá trình và cơ sở hệ thống: Phần 2 tiếp tục trình bày các sách lược điều khiển, thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển, đặc tính của các thành phần hệ thống, tính ổn định của hệ điều khiển phản hồi, chỉnh định bộ điều khiển PID, thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf260p vioishi2711 01-07-2019 67 12   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở điều khiển quá trình do Bùi Ngọc Pha biên soạn có cấu trúc gồm 4 chương trình bày: Tổng quan về điều khiển quá trình, mô tả hệ thống điều khiển quá trình, lý thuyết hệ thống điều khiển quá trình, điều khiển một số quá trình cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf232p koxih_kothogmih3 23-08-2020 40 7   Download

 • Mở ₫ầu Giới thiệu môn học Các khái niệm cơ bản Mục ₫ích ₫iều khiển Cấu trúc cơ bản một HT ĐKQT Các chức năng ₫iều khiển quá trình Các nhiệm vụ phát triển hệ thống Mô tả chức năng hệ thống Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 2 1.0 Giới thiệu môn học Lý thuyết ĐKTĐ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH Điều khiển máy (ĐK chuyển ₫ộng, Robot, CNC) TĐH quá trình TĐH quá nghệ công trình TĐH quá nghệ công trình công nghệ Chương 1: Mở đầu Mục ₫ích của môn học Sinh viên nắm ₫ược các khái niệm và kiến thức cơ sở phục...

  pdf51p hoa_maudo 29-08-2011 242 92   Download

 • Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống Nội dung chương 4 4.1 Thiết bị đo quá trình - Cấu trúc cơ bản - Các đặc tính của thiết bị đo Thiết bị chấp hành và van điều khiển - Cấu trúc cơ bản - Các đặc tính của van điều khiển - Bộ định vị van Thiết bị điều khiển - Sơ lược các thiết bị điều khiển công nghiệp - Bộ điều khiển hai vị trí - Các bộ điều khiển P/PI/PID

  pdf81p hoa_maudo 29-08-2011 201 76   Download

 • Chương 1 Điều khiển quá trình Mô hình quá trình - phần I Giới thiệu chung Các dạng mô hình toán học Mô hình hóa lý thuyết Mô hình hóa thực nghiệm 2.1 Giới thiệu chung Mô hình là một hình thức mô tả khoa học và cô ₫ọng các khía cạnh thiết yếu của một hệ thống thực, có thể có sẵn hoặc cần phải xây dựng. Một mô hình phản ánh hệ thống thực từ một góc nhìn nào ₫ó phục vụ hữu ích cho mục ₫ích sử dụng. Phân loại mô hình: ...

  pdf98p hoa_maudo 29-08-2011 210 68   Download

 • Điều khiển quá trình Những vấn đề cơ bản Các phương pháp dựa trên đặc tính Các phương pháp dựa trên mô hình mẫu Bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith

  pdf32p hoa_maudo 29-08-2011 133 59   Download

 • Phân tích hệ ₫iều khiển phản hồi Cấu hình chuẩn của hệ điều khiển phản hồi Chuẩn hóa mô hình Phát biểu bài toán chuẩn Đánh giá chất lượng trên miền thời gian Đánh giá chất lượng trên miền tần số Chươn

  pdf31p hoa_maudo 29-08-2011 95 26   Download

 • Các yêu cầu thiết kế 1.Chất lượng: Đảm bảo khả năng thiết kếcác bộ điều khiển để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu vềchất lượng điều khiển như tính ổn định, tính bền vững, tốc độ đáp ứng vàchất lượng đáp ứng. 2.Đơn giản vàkinh tế: Đảm bảo khả năng thực thi, chỉnh định và đưa hệthống điều khiển vào vận hành một cách đơn giản vàkinh tếtrên các giải pháp phần cứng vàphần mềm thông dụng, dựa trên những cơ sởlý thuyết dễtiếp cận trong thực tế....

  pdf38p hoa_maudo 29-08-2011 78 10   Download

 • Với mục đích làm rõ bài toán điều khiển, các cấu trúc và sách lược điều khiển tháp chưng luyện dầu thô tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo cơ sở cho việc vận hành, chỉnh định và nâng cao chất lượng sau này - luận văn "Hệ thộng điều khiển tháp chưng luyện nhà máy lọc dầu Dung Quất" tập trung nghiên cứu các khía cạnh sau : Chương 1: Tổng quan về tháp chưng cát dầu thô trong nhà máy lọc dung quất . Chương 2: Tìm hiểu công nghệ chưng cất dầu thô. Chương 3: Các sách lược điều...

  pdf92p orchid_1 05-09-2012 422 177   Download

 • Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật thì điều khiển quá trình là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng của kỹ thuật điều khiển trong các ngành công nghiệp năng lượng và hóa chất (gọi chung là công nghiệp chế biến, process industry). Nội dung của lĩnh vực điều khiển quá trình kết nối chặt chẽ nền tảng của lý thuyết điều khiển tự động với các bài toán của quá trình công nghệ. Điều khiển quá trình không phải là một lĩnh vực mới, nhưng luôn chiếm vị trí quan trọng hàng...

  pdf109p orchid_1 05-09-2012 395 159   Download

 • Thiết kế sách lược điều khiển phù hợp với yêu cầu và với mô hình quá trình Chọn lựa giải pháp thiết bị ₫o, thiết bị chấp hành và thiết bịều khiển

  pdf51p manhhoai 30-09-2009 277 116   Download

 • Phối hợp sử dụng các sách lược điều khiển cơ bản (điều khiển phản hồi, điều khiển truyền thẳng, điều khiển tầng điều khiển tỉ lệ,…) và thể hiện cấu trúc điều khiển trên bản vẽ

  pdf38p manhhoai 30-09-2009 426 110   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sách lược điều khiển
p_strCode=sachluocdieukhien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2