intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản phẩm du lịch

Xem 1-20 trên 907 kết quả Sản phẩm du lịch
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở khái quát hệ thống lý luận về sản phẩm du lịch, đánh giá thực trạng và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm du lịch Lâm Đồng; nhận định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với du lịch Lâm Đồng; từ đó thiết lập nên bảng ma trận SWOT. Đồng thời, đề tài tiến hành khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch Lâm Đồng bằng phương pháp nghiên cứu định lượng.

  pdf104p lalala04 25-11-2015 323 86   Download

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch. Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

  pdf13p nine_12 15-02-2014 295 69   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p codon_03 30-11-2015 288 61   Download

 • Kết cấu nội dung của luận văn gồm có 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm du lịch biển đảo của điểm đến du lịch. Chương 2: Điều kiện và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên. Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Phú Yên.

  pdf30p truongtien_03 10-03-2018 239 61   Download

 • Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa với mục tiêu mong muốn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch Đà Nẵng mang sắc thái bản địa tạo một thương hiệu Đà Nẵng riêng; với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng.

  pdf27p bienbuondiuem 04-06-2016 313 56   Download

 • Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Cần Thơ theo hướng kết nối sản phẩm du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch và chất lượng du lịch của TP. Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời nhận dạng sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù, xác định các khuynh hướng phát triển du lịch tại TP. Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

  pdf6p bevi123 13-11-2015 307 46   Download

 • Bài 3 Khái niệm về sản phẩm du lịch trình bày về khái niệm và đặc điểm của sản phẩm du lịch như du lịch là loại hình sản phẩm tổng hợp, sản phâm trừa tượng, là loại sản phẩm được bán cho du khách trước khi họ thấy và hưởng thụ sản phẩm...

  pdf8p six_12 14-03-2014 587 43   Download

 • Mục tiêu đề tài nhằm góp phần làm phong phú và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam, thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; gắn phát triển du lịch với xoá đói giảm nghèo vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có tiềm năng du lịch song còn nhiều khó khăn.

  pdf125p lalala04 25-11-2015 115 32   Download

 • Bài tiểu luận: Xây dựng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa với mục tiêu phân tích thực trạng và tác động của đầu tư ra nước ngoài, đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội, tìm hiểu thực trạng của hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và các tác động của nó đối với nền kinh tế nước ta là một đề tài rất cần thiết, nhằm giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về nền kinh tế và rút ra những bài học cần thiết trong quá trình hội nhập.

  doc30p banmaibanmai 16-02-2016 204 30   Download

 • “Du lịch văn hoá” được hiểu là một loại hình du lịch có mức độ phổ biến vào loại rộng rãi nhất. Dễ thấy, “du lịch văn hoá đang trở thành xu thế chủ đạo trong chiến lược phát triển của ngành du lịch thế giới” và xu hướng đó cũng được thể hiện rõ ở Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII. Mời các bạn cùng tham khảo "Sản phẩm du lịch văn hoá và vai trò của văn hoá quản lý du lịch ở Việt Nam" để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf14p bevi123 17-11-2015 123 29   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long với mục tiêu nhận thức rõ ràng về các tài nguyên du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long; đánh giá được thực trạng khai thác các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long; từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p tinhyeuhoanang123 25-09-2015 133 24   Download

 • Nội dung kỷ yếu trình bày các báo cáo đề dẫn về phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung, định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải miền trung, thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ở các tỉnh duyên hải miền trung.

  pdf232p roongkloi10 11-08-2017 113 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Nghiên cứu về lý thuyết sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù, vai trò của sản phẩm du lịch đặc thù trong hoạt động du lịch hiện đại và cơ sở lý thuyết của các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại Thành phố Hải Phòng. Trên các cơ sở lý thuyết trên, phân tích đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch của Hải Phòng

  pdf159p valhein 08-10-2019 57 24   Download

 • Sản phẩm du lịch đặc thù là những sản phẩm có được yếu tố hấp dẫn, độc đáo, nguyên bản và đại diện về tài nguyên du lịch cho một lãnh thổ; với những dịch vụ không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu của du khách mà còn tạo được ấn tượng bởi tính độc lập và sáng tạo. Bài viết có nội dung chính nêu lên thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và đồng thời đưa ra một số giải pháp để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam.

  pdf3p lalala04 25-11-2015 120 20   Download

 • Đề tài được chia thành 3 chương. Chương 1 nêu ra các luận cứ khoa học về sản phẩm du lịch được khai thác từ tài nguyên văn hóa. Chương 2 đề cập và phân tích thực trạng sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng. Chương 3 đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa. Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p bevi123 13-11-2015 121 20   Download

 • Luận văn nghiên cứu về quá trình hoạch định chiến lược dành cho các sản phẩm du lịch trong mảng kinh dooanh lữ hành thuộc khối lữ hành tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 54 19   Download

 • Luận án "Hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách Việt Nam" được nghiên cứu với mục đích nhằm xác định các mặt biểu hiện của hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách Việt Nam; từ đó đề xuất các biện pháp tác động vào mặt biểu hiện ăn nhằm điều chỉnh hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p lovivivi000 20-12-2016 214 17   Download

 • Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là những lợi thế phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên. Bài viết phân tích tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Phú Yên, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên của Tỉnh.

  pdf10p tieuthi3006 16-03-2018 102 15   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

  pdf159p ochuong999 22-06-2020 58 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến các sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của sản phẩm du lịch, đánh giá thực trạng việc phát triển các sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

  pdf13p bevi123 06-11-2015 90 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản phẩm du lịch
p_strCode=sanphamdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2