intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản xuất nhiên liệu

Xem 1-20 trên 1577 kết quả Sản xuất nhiên liệu
 • Nội dung tài liệu gồm các chương sau: chương 1 phụ gia dầu mỏ, chương 2 sản xuất nhiên liệu sạch, chương 3 các quá trình xử lý làm sạch sản phẩm dầu mỏ, chương 4 nhiên liệu sinh học biodiezel, chương 5 làm sạch môi trường sản xuất và tồn chứa sản phẩm dầu.

  pdf157p augi20 12-05-2012 250 94   Download

 • Bản báo cáo niên luận khoa học "Các phương pháp tổng hợp 5-hydroxymethylfurfuran để sản xuất nhiên liệu sinh học"giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về nhiên liệu sinh học, các phương pháp tổng hợp 5-hydroxymethylfurfural,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc18p trucnon 26-10-2015 116 17   Download

 • Các nhà nghiên cứu thông báo về một loại nấm men mới được tạo ra gần đây có thể liên tục hấp thụ hai loại đường từ thực vật để sản xuất ethanol. Hai loại đường này là glucô, đường 6 cacbon làm lên men tương đối dễ; và xyloza, đường 5 cacbon khó sử dụng hơn nhiều trong sản xuất ethanol. Loại nấm men mới này, được tạo ra bằng sự kết hợp, tối ưu hóa và sử dụng những tiến bộ mới nhất, giảm bớt hay hạn chế tính không hiệu quả của phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh học hiện nay.

  pdf2p lalala05 30-11-2015 47 3   Download

 • Cây cao lương là cây có nhiều tiềm năng cho sản xuất nhiên liệu sinh học (NLSH) ở nước ta cần được nghiên cứu và đánh giá tính thích ứng và ưu thế của nó trên các vùng sinh thái khác nhau. Các cây trồng cung cấp dầu sinh học (BD) ở Việt Nam là rất đa dạng những nhóm cây trồng như cây cọ dầu, dừa, cây trẩu, cây sở là những cây có tiềm năng tốt cung cấp BD cho phát triển Nhiên liệu sinh học.

  pdf10p doctorstrange1 21-06-2018 81 3   Download

 • Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu thành công quá trình sản xuất nhiên liệu Diesel từ dầu nhờn thải bằng phương pháp Cracking nhiệt và sử dụng khoáng sét Diatomit Phú Yên làm chất lọc hấp phụ nhằm khử màu và mùi sản phẩm.

  pdf7p quenchua 27-09-2019 19 0   Download

 • Nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí thiên nhiên, dầu madút, xăng động cơ, nhiên liệu khí, phân tích nhiên liệu, nhiệt trị, sự cháy, cơ sở vật lý của sự cháy, cơ sở hóa học của sự cháy, động học của sự cháy, tự bốc cháy, sự nổ, ngọn lửa. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng...

  pdf30p medinova 28-10-2010 231 97   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'công nghệ sản xuất nhiên liệu diesel sinh học (biodiesel)', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p nobita_12 14-11-2013 352 75   Download

 • Công ty Oilfox S.A của Argentina vừa khánh thành nhà máy sản xuất diesel sinh học từ tảo đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh, với mục tiêu thay thế dần cho việc sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu đậu tương.

  pdf5p heoxinhkute2 04-09-2010 212 60   Download

 • Các nhà nghiên cứu từ Viện Phát triển Sinh học thuộc Đại học bang Arizona đã tìm được phương thức sản xuất nhiên liệu sinh học từ các loại chất thải (xenlulôzơ, nước thải sinh hoạt) và từ các vi sinh vật đất (rong biển, nấm men, vi khuẩn). Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chuyển đổi tế bào của vi khuẩn lam thành một dạng nhà máy có “các khâu sản xuất” riêng biệt.

  pdf5p heoxinhkute6 06-12-2010 157 45   Download

 • Sản xuất nhiên liệu từ cát bitum (Bituminous Sands) Dầu mỏ hay các sản phẩm tự nhiên tương tự được tìm thấy trong cát hay khoáng sét ở lớp tương đối gần của vỏ Trái Đất được gọi là cát bitum. Có nơi cát bitum lộ thiên gồm dầu asphalt rất nhớt và nước trộn với cát, bùn và sét. Tỉ lệ dầu/nước = 12÷16 / 3÷15 tính theo phần trăm. Việc tách dầu ra khỏi hỗn hợp cát, bùn và sét rất khó khăn nhưng đến nay người ta đã tìm được phương pháp tách dầu này. Tất cả các...

  pdf20p medinova 28-10-2010 119 43   Download

 • Nhiên liệu sinh học (tiếng Pháp là biocarburant) là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học). Ví dụ như nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ động vật, dầu dừa, ...), ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương...), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ, phân, ...), sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa, sản phẩm gỗ thải...), ... ...

  ppt55p la_la123 04-04-2013 184 39   Download

 • Phần 1 giáo trình Nhiên liệu sạch trình bày các nội dung: Tầm quan trọng của nhiên liệu mới thân thiện môi trường, các phương pháp sản xuất nhiên liệu sạch, phụ gia dầu mỏ để pha chế tạo ra nhiên liệu sạch, nhiên liệu nhũ hóa aqualine, nhiên liệu sinh học biodiezel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf198p bautroibinhyen8 17-12-2016 93 28   Download

 • Như chúng ta đã biết, nền kinh tế thế giới cho đến nay và có thể kéo dài trong phần lớn thời gian của thế kỷ 21, phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch mặc dù nguồn tài nguyên này, trong đó có dầu thô, là tác nhân gây ô nhiễm môi trường rất lớn và được báo động đang đi vào giai đoạn chuẩn bị cạn kiệt như số phận tất yếu của mọi loại tài nguyên tự nhiên hữu hạn khi bị khai thác tối đa.

  pdf3p lalala05 30-11-2015 88 16   Download

 • Tóm tắt luận án: Nghiên cứu quá trình nhiệt phân Biomass sản xuất nhiên liệu sinh học có nội dung trình bày những nghiên cứu tổng quan về nhiệt phân sinh khối; xây dựng mô hình toán quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối; Xây dựng mô hình thí nghiệm nhiệt phân nhanh sinh khối trong lò tầng sôi sản xuất nhiên liệu sinh học; nghiên cứu thực nghiệm nhiệt phân nhanh sinh khối sản xuất dầu sinh học trong lò tầng sôi; nghiên cứu phương pháp xác định thông số động học quá trình nhiệt phân nhanh. Qua đó xác định được thông số động học quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ và bã mía trong lò tầng sôi.

  pdf28p dtphuongg 03-09-2018 65 5   Download

 • Trên cơ sở các nghiên cứu về nhiệt phân sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước và trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhiệt phân nhanh. Qua đó định hướng được các hướng nghiên cứu để nâng cao hiệu quả thu hồi dầu sinh học.

  pdf25p bautroibinhyen24 20-04-2017 49 3   Download

 • Phần 1 tài liệu Quá trình xử lý các nhiên liệu sạch trong hóa dầu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phụ gia dầu mỏ, sản xuất nhiên liệu sạch, các quá trình xử lý sạch sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu sinh học biodiezel, nhiên liệu xăng sinh học etanol. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf160p thuongdanguyetan09 20-03-2019 22 3   Download

 • Ý tưởng về “Nền kinh tế methanol” đã tạo ra tư duy hoàn toàn mới về vai trò của CO2. Bài viết tổng hợp và thảo luận những hướng nghiên cứu - triển khai cùng những thành quả đã đạt được của các nhà khoa học, các công ty năng lượng trong và ngoài nước trên con đường hiện thực hóa kỳ vọng: sớm thay thế các nhiên liệu khoáng bằng nhiên liệu tái tạo (NLTT), trong đó CO2 cùng với các dạng sinh khối đóng vai trò là cấu tử mang năng lượng.

  pdf4p camtucau99 11-11-2019 18 1   Download

 • Biodiesel được xem là một trong những loại nhiên liệu lý tưởng để thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Bài viết làm rõ hơn vai trò của biodiesel thông qua nghiên cứu khả năng phối trộn của biodiesel được tổng hợp từ dầu/mỡ cá phế thải tại các cơ sở chế biến thủy sản vào nhiên liệu diesel thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật và môi trường theo TCVN 5689:2013 và QCVN 1:2015/BKHCN đối với nhiên liệu và nhiên liệu sinh học.

  pdf5p kequaidan7 03-09-2020 39 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện để xác định lượng nước được sử dụng và hiệu quả sử dụng dụng nước của 2 con đường sản xuất nhiên liệu sinh học chủ yếu tại Việt Nam: sản xuất ethanol sinh học từ sắn và khí sinh học từ các công trình khí sinh học và những tác động ngược trở lại của chúng đến chất lượng môi trường nước.

  pdf5p vithomas2711 17-03-2020 34 0   Download

 • Nhiều công trình trên thế giới được thực hiện nhằm tạo ra vật liệu mới, thay thế một phần nguồn dầu mỏ ngày càng cạn kiệt.Trong đó, vật liệu xanh được nhiều quốc gia nghiên cứu trong những năm gần đây. Việt Nam là một quốc gia chuyên về nông nghiệp, có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vì thế,việc nghiên cứu sử dụng các phế liệu ngành công nghiệp nhựa và phế phẩm nông nghiệp để sản xuất vật liệu xanh là rất cần thiết.

  pdf5p quaymax4 05-09-2018 88 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản xuất nhiên liệu
p_strCode=sanxuatnhienlieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2