Servlet

Xem 1-20 trên 145 kết quả Servlet
 • Có nhiều phương pháp để xây dựng một ứng dụng web động như: sử dụng công nghệ Php, Asp.Net, Java(servlet/jsp),… Để xây dựng web bằng công nghệ Java thì phải có hiểu biết về Jsp, Servlet và mô hình MVC. Bài viết này giới thiệu tổng quát về Jsp, Servlet, và mô hình MVC.

  ppt22p hoang77777 01-12-2010 776 247   Download

 • Tham khảo sách 'java servlet programming', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf528p stumble 25-05-2009 709 218   Download

 • Tham khảo tài liệu 'o'reilly - java servlet programming', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf528p stumble 25-05-2009 398 187   Download

 • Có nhiều phương pháp để xây dựng một ứng dụng web động như: sử dụng công nghệ Php, Asp.Net, Java(servlet/jsp),… Để xây dựng web bằng công nghệ Java thì phải có hiểu biết về Jsp, Servlet và mô hình MVC.

  pdf65p rainmetoer 02-03-2013 91 41   Download

 • Các đối tượng Java™, mở rộng chức năng của 1 HTTP server. Được ánh xạ (mapped) với 1 URL và được quản lý bởi containertương ứng. Chạy được trên tất cả các web servers và các app servers chuẩn 3.Nhận client request (hầu hết ở dạng HTTP request) xuất 1 số thông tin từ request. Xử lý nghiệp vụ (truy cập DB, tính toán…) hoặc sinh động nội dung. Tạo và gửi trả response cho client (hầu hết ở dạng HTTP response) hoặc forward request cho servlet khác/cho trang JSP....

  pdf101p nguyenvanhabk 20-06-2013 66 23   Download

 • Bài giảng Công nghệ Java Servlet do Nguyễn Quang Hùng biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn hiểu về tổng quan công nghệ Java Servlet; kiến trúc của J2EE; giới thiệu Java Servlet; mô hình Java Servlet; lập trình Java Servlet.

  ppt31p cocacola_06 04-11-2015 19 5   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 34 - Servlet's Objectives is to understand the concept of servlets; run servlets with Tomcat; know the servlets API; create simple servlets; create and process HTML forms; develop servlets to access databases.

  pdf32p cocacola_17 09-12-2015 17 1   Download

 • Ebook Lập trình Java nâng cao do Đoàn Văn Ban biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về đa luồng, lập trình RMI và phân tán đối tượng, lập trình mạng, lập trình với Swing nâng cao, Java Bean, phát triển các dịch vụ Servlet và JSP, vấn đề bảo mật và an ninh thông tin, lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm.

  pdf389p muaxuan102 26-02-2013 441 272   Download

 • Khóa luận với đề tài "Xây dựng ứng dụng quản lý chất lượng dịch vụ Home Phone sử dụng Struts 2 và Hibernate" sẽ đưa ra những cái nhìn tổng quát về công nghệ JSP/ Servlet chạy trên máy chủ ứng dụng J2EE, những ưu nhược điểm của công nghệ này và cách khắc phục với điểm mạnh của framework Struts 2.

  pdf55p chieu_mua 25-08-2012 213 88   Download

 • “This Head First Servlets book is as good as the Head First EJB book, which made me laugh AND gave me 97% on the exam!” —Jef Cumps, J2EE consultant, Cronos “For our Servlet/JSP classes, we bought more than ten books, without finding any one really satisfying our teaching needs... Until we found the pedagogical gem you now hold in your hands! Head First books simply make us better teachers...

  pdf913p rose_12 07-12-2012 187 35   Download

 • Writing data applications is tricky in any language, but coders committed to JSP will find a welcome side-kick in Pure Java Server Pages. The handy volume is about two-thirds code and one-third reference. Code near the beginning serves to illustrate crash courses in servlets, JavaBeans, JDBC, and JSP concepts, while the rest of the coding section plunges straight into building a shopping cart, sending JavaMail, and much more. The final third of the book is a syntax reference for the javax.servlet.jsp, javax.servlet.jsp.tagext, javax.servlet.package, and javax.servlet.http packages.

  pdf235p tailieuvip14 26-07-2012 63 33   Download

 • Giao thức HTTP chạy trên TCP/IP. TCP: đảm bảo file được từ nút mạng này tới nút mạng khác nguyên vẹn. IP: chịu trách nhiệm định tuyến, dịch chuyển gói tin. Cấu trúc HTTP: chuỗi Request và Response. Browser: requestServer: response.Các web components chạy trên 1 Web container Các web containers phổ biến: Tomcat và Resin, Web container cung cấp các dịch vụ hệ thống cho các Web components, Request dispatching, security, và quản lý vòng đời, 14,...

  pdf54p nguyenvanhabk 20-06-2013 66 27   Download

 • Khoá luận tập trung nghiên cứu và phân tích một số vấn đề sau: -Tìm hiểu công nghệ J2ME, Wev Service, Servlet, bản đồ. -Áp dụng xử lí dữ liệu theo ngữ cảnh vào bài toán thực tế - Xây dưng thành công chương trình " Hướng dẫn cung cấp thông tin về Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU Campus Guide". Ứng dụng đã được áp dụng đựoc chức năng cần thiết nhất trong việc xem bản đồ, cung cấp thông tin theo ngữ cảnh về Đại Học Quốc Gia Hà Nội...

  pdf53p chieu_mua 27-08-2012 82 25   Download

 • The web page is derived from data that changes frequently, results from search engines and order confirmation pages at on-line stores, The web page uses information from databases or other server-side sources.For a general Servlet you must subclass javax.servlet.GenericServlet...

  pdf68p hoangdoanisuit 10-09-2011 68 23   Download

 • Servlet là một ứng dụng (class) Java chạy trên nền web server. Cơ chế hoạt động theo mô hình CGI ( Common Gateway Interface). Chương trình phải được dịch ra ở dạng bytecode(.class), khai báo với web server. Web server phải hỗ trợ Java. Phải extends class HttpServlet. Không có method main.

  pdf25p thiuyen12 15-09-2011 89 20   Download

 • Trang chủ cho cuốn sách này: www.coreservlets.com; Trang chủ cho phần tiếp theo: www.moreservlets.com. Servlet và các khóa học đào tạo JSP bởi tác giả cuốn sách: kết quả ban đầu của ShadowedTextApplet.jsp trong một trình duyệt có JDK 1.2 cắm-in được cài đặt.

  pdf62p myngoc10 19-10-2011 42 11   Download

 • The servlet is constructed, then initialized with the init method. Any calls from clients to the service method are handled. The servlet is taken out of service, then destroyed with the destroy method, then garbage collected and finalized.GenericServlet implements the Servlet and ServletConfig interfaces. It provides simple versions of the lifecycle methods init and destroy and of the methods in the ServletConfig interface.

  ppt49p nguyenvanhabk1 04-09-2012 56 7   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng: Bài 6 Servlet nhằm trình bày về khái quát Servlet, luồng xử lý Servlet, các thư mục Web trong Tomcat server, chu trình sống của một Servlet, sáu bước để xây dựng và chạy một servlet...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về Servlet.

  pdf45p slow_12 26-06-2014 36 7   Download

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - Lập trình Web chạy ở Server bằng Java có nội dung trình bày Servlet Java, ISP, ISP & JavaBean. Tham khảo nội dung 10 chương thuộc bài giảng để hiểu hơn về các kiến thức cơ bản của lập trình mạng.

  pdf57p talata_1 22-09-2014 33 7   Download

 • provide request information for HTTP servlets. The servlet container creates an HttpServletRequest object and passes it as an argument to the servlet's service methods (doGet, doPost, etc).Client request information including : parameter name and values, and an input stream Attributes : custom information about a request. Extends the ServletRequest interface Returns the value of attribute : public Object getAttribute(String name)

  ppt36p nguyenvanhabk1 04-09-2012 54 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản