intTypePromotion=1
ADSENSE

Sinh hoạt chi bộ

Xem 1-20 trên 1004 kết quả Sinh hoạt chi bộ
 • Thực tiễn cho thấy, Đảng đưa ra đường lối đúng đắn, phản ánh đúng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; nhân dân tiếp thu và thực hiện đường lối đó như quyết định của chính mình.Vì vậy, phải tìm ra những hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ cơ sở để đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo bài SKKN về các kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học này nhé.

  pdf17p somivang123 20-03-2014 447 58   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của trường THPT Lê Hồng Phong trong quá trình thực hiện Nghị quyết của đại hội lần thứ XI và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW bao gồm những nội dung về thực trạng giáo dục và định hướng đổi mới theo NQ 29-Q/TW, những giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt, một số giải pháp xây dựng Đảng trong tình hình mới và kiến nghị.

  pdf27p thanhbinh22592 13-08-2016 284 50   Download

 • Đề án nhằm Đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt của các loại chi bộ Đảng trong toàn huyện. Đề xuất chủ trương, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng trong tình hình mới. Để nắm nội dung chi tiết nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo đề án.

  doc35p nguyenthang1968 11-05-2019 119 21   Download

 • Chúng tôi xin chia sẻ Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ để các thành viên trong khối Đảng, Nhà nước có cơ sở lập biên bản mỗi khi chi bộ mình sinh hoạt. Đây là biên bản sinh hoạt chi bộ mẫu đã theo quy định, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ này. Chúc các bạn thành công.

  doc4p nguyenhai2591 22-05-2015 467 18   Download

 • Báo cáo: Sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 4/2013 tập trung giới thiệu tình hình ktxh quý i & nhiệm vụ quý ii/2013; sơ kết một năm kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện NQTW4;kết quả góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 ở Đồng Nai.

  pdf109p codon_01 13-11-2015 490 16   Download

 • Chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên luôn là vấn đề quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả công tác xây dựng Đảng. Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên.

  pdf5p viputrajaya2711 18-06-2020 42 11   Download

 • Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ giúp các thành viên trong khối Đảng, Nhà nước có cơ sở lập biên bản mỗi khi chi bộ mình sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo biên bản để phục vụ tốt cho công việc.

  doc2p phamhoang1291976@gmail.com 20-12-2019 46 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cách soạn thảo (ghi) biên bản một buổi sinh hoạt chi bộ; đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị, cá nhân tham gia buổi họp chi bộ.

  doc1p damvuonglong 04-03-2020 36 1   Download

 • Chi bộ là đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở, chi bộ còn là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân. Chi bộ và đảng bộ cơ sở lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên; làm công tác vận động quần chúng. Chi bộ, đảng bộ ở cơ sở có mạnh...

  pdf118p vascaravietnam 16-08-2012 1973 418   Download

 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài đã được các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội các cơ quan tham mưu, các cơ quan nghiên cứu khoa học và nhiều nhà khoa học nước ta đã tập trung nghiên cứu, nhờ vậy các cơ quan lãnh đạo của Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, các quy định; các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học đã có nhiều quan điểm thể hiện trên sách báo, tạp chí, các phương tiện thông tin đại chúng.

  doc117p lexuanbao1981 03-05-2017 208 73   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, tính tiên phong cho mỗi đảng viên. Chỉ đạo chặt chẽ các đoàn thể trong nhà trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, đặc biệt là phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”.

  doc23p nanhankhuoctai4 01-06-2020 7 1   Download

 • Biên bản họp chi bộ là mẫu biên bản thường gặp trong khối Đảng Nhà nước. Biên bản cuộc họp chi bộ cần phải thể hiện được các nội dung cơ bản như triển khai sinh hoạt chi bộ, chi bộ thảo luận và nội dung biểu quyết thông qua kết luận của chi bộ. Chúng tôi cập nhật các mẫu biên bản họp chi bộ đúng quy cách giúp bạn biết thêm một mẫu biên bản mới, đồng thời nắm được cách soạn thảo một biên bản cuộc họp đúng với hoàn cảnh, tính chất sự việc. Mời các bạn tham khảo.

  doc3p nguyenhai2591 22-05-2015 4318 135   Download

 • Bài giảng Phần 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ giúp các bạn biết được nhiệm vụ của chi ủy; vai trò tiêu chuẩn của Bí thư chi bộ, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ, Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, công tác của bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

  ppt12p lelong237 02-04-2015 735 61   Download

 • Mục tiêu nhằm để đảng viên hiểu và nắm vững những quy định, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, phát huy tinh thần tự phê và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân.

  doc23p muatrongtim_21 04-04-2018 55 6   Download

 • Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên.

  pdf19p tuyetroimuahe123 24-02-2014 66 5   Download

 • Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình chi bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, qua đó đánh giá đúng chất lượng sinh hoạt đối với các loại hình chi bộ.

  doc10p dangcuonghb87 18-06-2020 20 0   Download

 • Bài viết sẽ khái quát những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của chi bộ. Trên cơ sở lí luận nêu trên, tác giả phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của chi bộ ở Học viện Múa Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ở Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  pdf8p viv2711 19-10-2020 1 0   Download

 • Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

  doc7p tuuyen 17-08-2009 124 15   Download

 • Việc áp dụng học chế tín chỉ ảnh hưởng đến việc tổ chức và tham gia sinh hoạt chi đoàn (SHCĐ) của cán bộ đoàn và đoàn viên sinh viên. Kết quả khảo sát đoàn viên sinh viên về hiện trạng và xây dựng mô hình sinh hoạt chi đoàn tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cho thấy có 87,57% hiểu đúng về số lần phải sinh họat lệ; 98,00% cho rằng sinh hoạt chi đoàn có ích cho bản thân cả khi đang học và đã tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn 15% không tham gia đủ các lần SHCĐ do nhiều nguyên nhân...

  pdf7p sunshine_7 22-07-2013 84 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Giáo viên chủ nhiệm tạo ra được một đội ngũ cán bộ lớp có năng lực trách nhiệm. Đưa ra các nội dung thi đua phù hợp với lớp. Tạo hứng thú cho học sinh thông qua các giờ sinh hoạt lớp để các em tránh sự nhàm chán, công thức là giờ sinh hoạt chỉ kiểm điểm, phê bình. Và từ đó việc giáo dục nhân cách cho các em cũng rất tự nhiên, dễ đi vào nhận thức của mỗi học sinh.

  doc31p thuyanlac888 20-05-2020 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sinh hoạt chi bộ
p_strCode=sinhhoatchibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2