intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự nảy mầm của hạt giống

Xem 1-20 trên 38 kết quả Sự nảy mầm của hạt giống
 • Dâu tây (Fragaria vesca L.) được nhân giống bằng phương pháp cổ điển là tách thân bò, tách cây con từ thân chính, và nuôi cấy đỉnh sinh truởng để tạo ra những cây con sạch bệnh. Sự nhân giống bằng hột ít được lưu ý vì trong tự nhiên hột dâu tây khó nẩy mầm. Nghiên cứu sự nẩy mầm của hột dâu tây còn để cung cấp cây con cho các mục đích nghiên cứu khác như tạo mô sẹo, tạo phôi, tạo cơ quan. Mục tiêu của bài báo nhằm trắc nghiệm khả năng nẩy mầm của hột Dâu tây, tìm hiểu cách xử lý giúp hột nhanh chóng nẩy mầm.

  pdf5p loki1234 24-05-2018 65 11   Download

 • Nước luôn luôn cần thiết để cho phép sự trao đổi chất mạnh mẽ để bắt đầu. Nó cũng đôi khi cần để lọc ra một chất ức chế nảy mầm trong hạt. Điều này đặc biệt phổ biến ở annuals sa mạc. chất ức chế này thường được abscisic acid (ABA). Các hạt giống của nhiều khí hậu ôn đới, thực vật hạt kín sẽ nảy mầm chỉ sau một thời gian kéo dài của cảm lạnh.

  pdf5p heoxinhkute13 27-04-2011 333 70   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về sự nảy mầm của hạt. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Vai trò của sự nảy mầm, những yêu cầu cho sự nảy mầm, quá trình nảy mầm của hạt, sự phá vỡ các mô dự trữ, sinh trưởng của phôi, sự xuất hiện của rễ, hình thành cây con, một số cơ chế sinh hoá của sự nảy mầm, sự kích thích hoá học của sự nảy mầm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf13p allbymyself_07 01-02-2016 105 19   Download

 • Nghiên cứu trình bày Kết quả nghiên cứu khả năng nẩy mầm của hạt hoàng lan với 10 nghiệm thức khác nhau làm cơ sở cho việc gieo ươm, cung cấp cây giống trồng đại trà cho thấy ở nghiệm thức tác động GA3 với nồng độ 0,3 – 0,7 ppm (NT3, NT4) trong 1 giờ được gieo trên thể nền đất tribat có tỉ lệ nẩy mầm trên 47% cao hơn so với đối chứng chỉ 42,67% và thời gian từ lúc gieo từ lúc gieo hạt đến lúc hạt nẩy mầm khoảng 29 ngày nhỏ hơn đối chứng.

  pdf6p bautroibinhyen16 09-02-2017 28 2   Download

 • Methylobacterium là nhóm vi khuan có sac tô hông, dinh dư,ng methyl tùy ý (PPFM) [2]. Chúng hien dien ch yêu trên bê mat thc vat và có nh hưng tích cc ti s sinh trưng và phát trien ca thc vat thông qua quá trình tiêt các phytohormone (auxin, cytokinin), ACC deaminase (ñiêu hòa ethylene), Urease và cô ñnh nitơ [5], [8], [10], [11], [12]. Methylobacterium có kh năng gia tăng năng suât lúa, mía, hn chê benh hi cây ñau phong, cam, chanh và kích thích s phát sinh hình thái ca cây thuôc lá, cây hông và cây saintpaulia nuôi cây in vitro [1], [4]. Trong t nhiên, vi...

  pdf9p nhokheo10 04-05-2013 55 4   Download

 • Nghiên cứu này khảo sát sự ảnh hưởng của vị trí hạt trong lô bảo quản, độ ẩm hạt theo thời gian bảo quản và phương pháp đặt nẩy mầm của hạt giống đến tỉ lệ nảy mầm của lúa giống OM 4900 tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố-Ninh Thuận đảm bảo đạt tỉ lệ nảy mầm cao theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT. Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian sáu tháng (từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014) tại 12 vi trí khác nhau của mỗi lô hàng trong kho, 5 nhóm độ ẩm hạt khác nhau và 2 phương pháp đặt nẩy mầm.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 83 2   Download

 • Để diễn ra quá trình chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong hạt thóc, chuẩn bị cho sự nảy mầm thì hạt thóc phải hút nước để tạo độ ẩm cho hạt thóc. Trong vòng thời gian ít nhất 24 giờ ngâm trong nước hạt thóc mới có một lượng nước được ngấm đồng đều vào toàn bộ hạt thóc.

  pdf4p chuong_dong 14-05-2011 223 33   Download

 • Aspergillus spp. là loại nấm phổ biến tồn tại trên nông sản trong giai đoạn bảo quản. Hạt giống có thể nhiễm nấm ở một mức độ đáng kể và bị Aspergillus spp. xâm nhập ngay từ ngoài đồng tr-ớc khi thu hoạch. Tỉ lệ hạt giống đậu nhiễm nấm Aspergillus spp. cao hơn hẳn so với các loại nấm khác và làm ảnh h-ởng đến tỉ lệ nảy mầm của hạt (Prasad và cs, 1998 ; Singh và cs, 1991). Nấm A.niger tồn tại trong đất và trong hạt giống gây bệnh thối cổ rễ hoặc thối vòng. ở...

  pdf5p sunshine_3 26-06-2013 95 21   Download

 • Bài viết trình bày về sự ảnh hưởng của thời gian bảo quản lên khả năng nảy mầm và biến đổi nhiễm sắc thể ở hạt của hai giống lúa địa phương. Tỷ lệ nảy mầm của hạt và chỉ số phân bào ở rễ hạt nảy mầm giảm cùng với sự tăng tích lũy các biến đổi nhiễm sắc thể đã được phát hiện ở hai giống lúa địa phương lưu giữ dài hạn tại Ngân hàng gen hạt Quốc gia (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội).

  pdf6p jangni 16-04-2018 26 0   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây Sơn đậu (Sophora tonkinensis Gagnep), kết quả cho thấy: Tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống Sơn đậu ở công thức 3 & công thức 4 (a) không có sự sai khác trong so sánh Duncan và cao nhất (đạt 96,05 - 96,75%) và cao hơn so với công thức đối chứng (Đất mặt), công thức 2, công thức 5 chắc chắn ở mức độ tin cậy 95%.

  pdf8p visasuke2711 02-05-2019 16 0   Download

 • CHƯƠNG 4 TRẠNG THÁI NGỦ NGHỈ CỦA HẠT Khả năng trì hoãn sự nảy mầm của hạt một thời gian là đúng với cơ chế của sự sống. Ở thực vật, trạng thái ngủ của thực vật là một phức hợp

  pdf12p lequanghoang15 31-08-2010 156 60   Download

 • CHƯƠNG 3 : SỰ NẢY MẦM CỦA HẠT Quá trình nảy mầm của hạt đóng vai trò là một đơn vị trong quá trình sinh sản, có vai trò xây dựng và là sợi chỉ xuyên suốt sự sống của các loài

  pdf21p lequanghoang15 31-08-2010 152 56   Download

 • CHương 3: Sự nảy mầm của hạt Quá trình nảy mầm của hạt có vai trò là một đơn vị sinh sản, có vai trò xây dựng và là sợi chỉ xuyên suốt sự sống của muôn loài. Vì thế nhận thức đầy đủ về sự cân bằng giữa sản xuất lương thực và tăng dân số thế giới thì sự hiểu biết về nảy mầm của hạt là cần thiết để có sản lượng cây trồng tối đa.

  pdf21p songsongcuoc 24-06-2011 78 23   Download

 • Chương 4: Trạng thái ngủ nghỉ của hạt KHả năng trì hoãn sự nảy mầm của hạt một thời gian là đúng với cơ chế của sự sống. Ở thực vật trạng thái ngủ của hạt là một phức hợp và là thách thức đối với các nhà nghiên cứu phân tích hạt.

  pdf12p songsongcuoc 24-06-2011 61 15   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong sự nảy mầm và tăng trưởng sớm của cây mầm từ hạt ở cây lúa Oryza Sativa L. giống nàng hương tập trung tìm hiểu về đánh giá tính sống của hạt, khảo sát sự nảy mầm của hạt, giai đoạn tăng trưởng sớm và một số nội dung khác.

  pdf91p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 63 9   Download

 • Chi vi khuẩn Methylobacterium có khả năng kích thích sự sinh trưởng của thực vật, thông qua việc tiết các phytohormone. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi Methylobaterium (M. thiocyanatum JCM 10863T (MT), M. radiotolerans JCM 2831T (MR), M. fujisawaense JCM 10890T (MJ), M. extorquens JCM 2802T (ME), M. oryzea 1021b, M. radiotolerans 1019 và M. fujisawaense 1024) lên sự nảy mầm của hạt giống (đậu đũa, đậu xanh, đậu cove và cà chua).

  pdf9p nhatro75 21-07-2012 50 9   Download

 • Hạt giống lúa thường được cất giữ trong một thời gian dài ở điều kiện các kho bảo quản thông thường, nhất là hạt giống lúa sử dụng cho vụ mùa. Trong bài báo này, các tác giả công bố những kết quả nghiên cứu tác dụng của oligoalginate đối với sự nảy mầm hạt thóc giống.

  doc5p thiendiadaodien_5 08-01-2019 44 0   Download

 • Sự nảy mầm của hạt lan trên môi trường Knudson’C và MS bổ sung 1 ppm BA. Một tuần sau khi gieo vào môi trường, tất cả mẫu hạt lan đều hóa nâu vàng. Sau 2 tuần, mẫu bắt đầu có hiện tượng nẩy mầm và có sự khác biệt rõ rệt giữa các loại môi trường khác nhau. Sau 4 tuần, những hạt có màu hơi vàng, dần chuyển sang xanh

  pdf9p zues02 16-06-2011 135 42   Download

 • Nhiệt độ thích hợp cho sự nảy mầm của hạt giống lúa và cây mạ sinh trưởng tốt là 28-320C. Hạt lạc, đậu tương, ngô, ớt, đậu các loại 20-300C. Nếu nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 130C kéo dài sẽ làm các loại hạt giống rau, màu bị thối hỏng, cây mạ ngừng sinh trưởng thân, lá. Nhiệt độ thấp dưới 100C, rễ mạ ngừng sinh trưởng, không hút được nước và phân; nếu kéo dài trong 7 - 10 ngày cây mạ, cây lúa mới cấy sẽ bị chết rét....

  pdf4p kata_4 22-02-2012 69 12   Download

 • Nhu cầu nhiệt độ thích hợp cho sự nảy mầm của hạt giống lúa và cây mạ sinh trưởng tốt là 28-32 C. Hạt lạc, đậu tương, ngô, ớt, đậu các loại 20-30 C. Nếu nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới 13 C kéo dài sẽ làm các loại hạt giống rau, màu bị thối hỏng, cây mạ ngừng sinh trưởng thân, lá. Nhiệt độ thấp dưới 10 C, rễ mạ ngừng sinh trưởng, không hút được nước và phân; nếu kéo dài trong 7-10 ngày mạ, lúa mới cấy sẽ bị chết rét. 1. CHỐNG RÉT CHO MẠ...

  pdf2p nkt_bibo45 12-02-2012 58 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự nảy mầm của hạt giống
p_strCode=sunaymamcuahatgiong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản