intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự nghiệp văn học

Xem 1-20 trên 9558 kết quả Sự nghiệp văn học
 • Luận văn "Cuộc đời và sự nghiệp văn học của Trương Duy Toản" trình bày về các nội dung: Trương Duy Toản trong bối cảnh Nam Bộ đầu thế kỷ XX, những nội dung chính trong văn xuôi nghệ thuật của Trương Duy Toản, những đặc điểm nghệ thuật văn xuôi Trương Duy Toản, một số đặc điểm kịch bản cải lương của Trương Duy Toản. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf171p khanhnie 06-01-2017 47 5   Download

 • Bài viết trình bày cách nhìn, suy nghĩ về tình hình lý luận văn học hôm qua và hôm nay góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc trung thực, cởi mở, biết tôn trọng ý kiến và sáng kiến cá nhân, vì sự phát triển lành mạnh, vì tiến bộ của lý luận văn học và sự nghiệp văn học nghệ thuật nói chung.

  pdf8p chauchaungayxua 16-10-2019 6 0   Download

 • Phần 1 của cuốn Giáo trình Văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có nội dung trình bày về: cuộc đời và sự nghiệp văn học Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, một số bài viết về văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Cùng tham khảo giáo trình để nắm nội dung cụ thể hơn.

  pdf88p couple 10-06-2014 154 27   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Xuân Quỳnh, cuộc đời và sự nghiệp, sự nghiệp văn học, những tiểu thuyết tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt28p hpnguyen13 31-05-2018 90 13   Download

 • Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh(1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là nhà cách mạng vĩ đại, anh hùng dân tộc, đồng thời cũng là nhà thơ, nhà văn, nhà văn hoá lớn. Tuy không hề có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương(Ngâm thơ ta vốn không ham) nhưng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra rằng văn chương là một loại vũ khí sắc bén đầy lợi hại để đấu tranh...

  pdf5p giamgia1122 30-05-2013 162 9   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Xuân Diệu, tác giả Huy Cận, cuộc đời và sự nghiệp, sự nghiệp văn học, những tiểu thuyết tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt27p hpnguyen13 31-05-2018 74 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt các dự án ”tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp khoa học”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p vang_phanboi 31-07-2010 121 7   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác gia Nguyễn Trãi, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt39p hpnguyen13 31-05-2018 70 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Nguyễn Dữ, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt25p hpnguyen13 31-05-2018 107 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Nguyễn Tuân, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt39p hpnguyen13 31-05-2018 110 4   Download

 • Bài viết "Khai thác tài trợ phi chính phủ nước ngoài cho phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục của trường Đại học Văn hóa Hà Nội" với mục tiêu cung cấp một số hiểu biết cơ bản về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và giới thiệu một số kinh nghiệm và nguyên tắc trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

  pdf6p meomun12340628 09-09-2015 54 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhà thơ Tố Hữu, cuộc đời sự nghiệp, sự nghiệp văn học, phong cách nghệ thuật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt12p hpnguyen13 31-05-2018 30 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Vũ Trọng Phụng, cuộc đời và sự nghiệp, sự nghiệp văn học, những tiểu thuyết tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt14p hpnguyen13 31-05-2018 81 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Nguyễn Ngọc Tư & Phan Thị Vàng Anh, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt30p hpnguyen13 31-05-2018 31 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhà văn Phạm Thị Hoài, nhà văn Bảo Ninh, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt13p hpnguyen13 31-05-2018 26 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết Đường Diễn Nghĩa, sự nghiệp văn học, tiểu thuyết xã hội, tiểu thuyết dã sử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt41p hpnguyen13 31-05-2018 17 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Tô Hoài, cuộc đời sự nghiệp, các bút danh, sự nghiệp văn học, phong cách nghệ thuật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt14p hpnguyen13 31-05-2018 52 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu thuyết "Hừng Đông", tác giả Stephenie Meyer, sự nghiệp văn học, nội dung tác phẩm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt28p hpnguyen13 31-05-2018 12 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Nguyễn Ái Quốc, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt39p hpnguyen13 31-05-2018 48 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tác giả Cao Bá Quát, cuộc đời sự nghiệp, phong cách nghệ thuật, sự nghiệp văn học, tác phẩm tiêu biểu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt37p hpnguyen13 31-05-2018 32 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sự nghiệp văn học
p_strCode=sunghiepvanhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2