Sửa đổi nghị định

Xem 1-20 trên 2025 kết quả Sửa đổi nghị định
 • Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 60 3   Download

 • Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.

  pdf3p truckiettuyetmai 31-01-2015 24 3   Download

 • Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

  pdf3p lengocln 22-03-2014 35 1   Download

 • Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 52 1   Download

 • Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  pdf6p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 36 1   Download

 • Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

  doc4p juliakaka 17-06-2014 29 1   Download

 • Nghị định 75/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 19 0   Download

 • Nghị định số 135-TN về thể lệ đăng ký nhãn hiệu do Bộ Thương Nghiệp ban hành, để sửa đổi Nghị định số 139-BTN/PC ngày 26-04-1958 quy định thể lệ đăng ký nhãn hiệu thương phẩm

  pdf2p truongvu 10-10-2009 58 3   Download

 • Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  pdf4p strips 07-08-2009 470 73   Download

 • Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 139 9   Download

 • Nghị định số 435-TTg về thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ do Phủ Thủ Tướng ban hành, để sửa đổi Nghị định số 271-TTg ngày 24-6-1957 thành lập Hội đồng vật giá tại Thủ tướng phủ.

  pdf2p lawbmhc2 24-11-2009 66 2   Download

 • Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế s...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 42 2   Download

 • Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức.

  doc3p juliakaka 17-06-2014 53 2   Download

 • Nghị định Số: 68/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 44 1   Download

 • Nghị định Số: 74/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 34 1   Download

 • Nghị định số: 172/2016/NĐ-CP năm 2016 sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  pdf2p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 10 1   Download

 • Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf9p thanhdieutran 14-04-2014 23 0   Download

 • Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong nghị định này.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 32 0   Download

 • Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  doc7p tichtutite 17-06-2014 23 0   Download

 • Nghị định Số: 56/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 29 0   Download

Đồng bộ tài khoản