Subnet mask

Xem 1-20 trên 83 kết quả Subnet mask
 • Subnet Masks Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn, các Network nhỏ nầy được gọI là Subnet. Theo quy ước, các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau: Address Class Class A Class B Class C Subnet mask trong dạng nhị phân 11111111 00000000 00000000 00000000 11111111 11111111 00000000 00000000 11111111 11111111 11111111 00000000 Subnet mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 Subnet Mask của Class A bằng 255.0.0.

  pdf4p nuoiheocuoivo 07-05-2010 222 116   Download

 • Upon completing this lesson, you will be able to: Explain the operation of variable-length subnet masks on Cisco routers

  ppt14p trinhvang 25-01-2013 25 3   Download

 • Objectives: Define VLSM and briefly describe the reasons for its use; divide a major network into subnets of different sizes using VLSM; define route aggregation and summarization as they relate to VLSM; configure a router using VLSM.

  ppt43p xaydungk23 19-04-2016 12 2   Download

 • Xét một địa chỉ IP class B, 150.12.0.0, với subnet mask là 255.255.0.0 (có thể viết là: 150.12.0.0/16, ở đây số 16 có nghĩa là 16 bits được dùng cho Network_ID). Một Network với địa chỉ thế này có thể chứa 65,534 nodes hay computers (65,534 = (216 –2 ) . Giả sử chúng ta chia cái Network này ra làm 4 Subnet. Công việc sẽ bao gồm ba bước: 1) Xác định Subnet mask mới 2) Liệt kê ID của các Subnet mới này 3) Cho biết IP Range của các Host_ID trong mỗi Subnet...

  doc3p tvannam12 21-12-2010 295 143   Download

 • Tài liệu Trình bày rõ về cách chia Subnetmask.

  doc5p dongvanhung 24-10-2011 281 79   Download

 • Như trước giờ chúng ta từng biết địa chỉ IP bao gồm 5 lớp như hình bên dưới, trong đó ứng với mỗi lớp sẽ có số Network và số Host tương ứng với nó được qui định bởi Subnet Mask Như trong ví dụ bên dưới lớp C có tối đa là 254 Host nghĩa là trong mạng LAN chúng ta chỉ có thể chia tối đa là 254 máy mà thôi các máy sẽ có IP chạy từ 1- 254 , tuy nhiên vấn đề này sẽ trở nên khác trong mbài này vì chúng ta đang...

  pdf8p thanhtung_hk 05-11-2010 148 35   Download

 • Có ba cách để xác định máy tính trong môi trường mạng TCP/IP, đó là điạ chỉ vật lý, địa chỉ IP và tên miền. Trong bài giảng số 5 này sẽ tập trung tìm hiểu về địa chỉ IP và Subnet Mask. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p namthangtinhlang_02 05-11-2015 35 14   Download

 • IP, Subnet mask, cài đặt và cấu hình cho 1 máy chủ .Phần I : IP Addressing IP Address là một số duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng - các thiết bị này có thể là một máy tính, router, máy in mạng ( loại máy in có Card mạng ) ..vv...vv.- Kiểu địa chỉ này gọi là Software Address - nó khác với kiểu địa chỉ Hardware Address - hay ta còn biết như kiểu MAC Address của Card mạng hay hard-code trong một số thiết bị mạng...

  pdf8p comvapho 30-07-2013 58 7   Download

 • Như trước giờ chúng ta từng biết địa chỉ IP bao gồm 5 lớp như hình bên dưới, trong đó ứng với mỗi lớp sẽ có số Network và số Host tương ứng với nó được qui định bởi Subnet Mask. Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Quản trị mạng có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Network Infrastructure, IP Address, Subnet, Supernet". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc9p lehungdung 20-10-2015 17 2   Download

 • In this chapter, you learned to: Explain why routing is necessary for hosts on different networks to communicate; describe IP as a communication protocol used to identify a single device on a network; given a network and a subnet mask, calculate the number of host addresses available;...

  pdf26p youcanletgo_01 29-12-2015 11 1   Download

 • MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IP GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP Giới thiệu các lớp địa chỉ IP. Chia mạng con (Subnet) 2 Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ máy tính (host): địa chỉ IP dùng để đặt cho mạng của mỗi host. Địa chỉ mạng (network): là địa chỉ IP giành cho các mạng. Mỗi mạng có nhiều địa chỉ máy. Địa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP để đại diện cho tất cả các Host trong mạng.

  pdf23p hangkute_101091 06-07-2010 958 508   Download

 • How to Creat Subnets 如何划分子网?首先要熟记 2 的幂:2 的 0 次方到 9 次方的值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128,256 和 512.还有要明白的是:子网划分是借助于取走主机位,把这个取走的部分作为子网位.因此 这个意味划分越多的子网,主机将越少

  pdf3p batoan 10-08-2009 452 21   Download

 • Analyze a Class A network address with the number of network bits specified in order to determine the following: • Subnet mask • Number of subnets • Hosts per subnet • Information about specific subnets

  pdf1p trungha 28-08-2009 76 10   Download

 • Every IP address must be accompanied by a subnet mask. By now you should be able to look at an IP address and tell what class it is. Unfortunately your computer doesn’t think that way. For your computer to determine the network and subnet portion of an IP address it must “AND” the IP address with the subnet mask.When you take a single network such as 192.100.10.0 and divide it into five smaller networks (192.100.10.16, 192.100.10.32, 192.100.10.48, 192.100.10.64, 192.100.10.80) the outside world still sees the network as 192.100.10.

  pdf86p vanmanh1008 21-05-2013 58 9   Download

 • This lab exercise focuses on the basics of IP subnet masks and their use with TCP/IP networks. The subnet mask can be used to split up an existing network into subnetworks, or subnets. Some of the primary reasons for subnetting are the following: • Reduce the size of the broadcast domains, which creates smaller networks with less traffic • Allow LANs in different geographical locations to communicate through routers • Provide improved security by separating one LAN from another Routers separate subnets, and determine when a packet can go from one subnet to another.

  pdf1p trungha 28-08-2009 90 8   Download

 • Networks, particularly large networks, are often divided into smaller subnetworks, or subnets. Subnets can improve network performance and control. A subnet address extends the network portion, and is created by borrowing bits from the original host portion and designating them as the subnet field,...

  ppt22p youcanletgo_02 07-01-2016 9 1   Download

 • Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet) . Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông

  doc63p doanhuan87 10-05-2010 2871 847   Download

 • Như ta đã biết Internet được tạo bởi rất nhiều các Autonomous System. BGP được sử dụng để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các AS khác nhau. BGP sử dụng giao thức vận chuyển tin cậy (reliable transport protocol) để trao đổi thông tin định tuyến đó chính là Transmission Control Protocol (TCP). BGP sử dụng cổng 179 để thiêt lập kết nối. BGP hỗ trợ variable-length subnet mask (VLSM), classless interdomain routing (CIDR), và summarization.

  doc52p danhson1409 26-12-2010 589 270   Download

 • QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 Tài liệu tham khảo : 1. 2. Hiện thực Windows 2000 Server, nxb Thống kê E-book MCSE CDROM Các chủ đề chính Dịch vụ Cấp IP động DHCP Khái niệm DHCP Cài đặt và cấu hình DHCP Server Cấu hình DHCP Client Cấp IP động DHCP Tên miền DNS Web, FTP Server (IIS 5.

  pdf36p nuoiheocuoivo 04-05-2010 469 188   Download

 • Bài 1. Cho biết địa chỉ broadcast của subnet 131.18.7.0/255.255.255.0 ­ Đây là địa chỉ lớp B, nhưng do subnet mask l 255.255.255.0 do vậy dùng 3 octet đầu làm địa chỉ Net,  octet cuối làm địa chỉ Host. Mặt khác địa chỉ Broadcast là địa chỉ quảng bá, tức là lấy địa chỉ mạng gộp  với địa chỉ Host bật hết là 1. Do vậy ta có địa chỉ Broadcast của địa chỉ đã cho là: 131.18.7.255....

  doc9p bangnguyen1029 20-03-2011 492 173   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản