intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu dược học

Xem 1-20 trên 79582 kết quả Tài liệu dược học
 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án “Tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ lý thuyết liên văn hoá” được triển khai trong 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, chương 2: Giới thuyết về lý thuyết liên văn hoá và tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại, chương 3: Các phạm trù liên văn hoá trong tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại, chương 4: Tính chất liên văn hoá trong tiểu thuyết nữ hải ngoại Việt Nam đương đại nhìn từ phương diện nghệ thuật.

  pdf160p thanhthanh191 21-06-2022 3 3   Download

 • Bài viết "Đặc điểm từ ngữ lóng tiếng Việt nhìn từ mặt ý nghĩa và phạm vi sử dụng" dựa vào một số vấn đề lý luận về phương ngữ xã hội và tiếng lóng để tìm hiểu về đặc điểm chung của từ ngữ lóng tiếng Việt nhìn từ mặt ý nghĩa, các phạm vi ngữ nghĩa được biểu thị của từ ngữ lóng trong tiếng Việt, vấn đề sử dụng từ ngừ lóng trong tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thanhthanh191 21-06-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Nhu cầu được trợ giúp tâm lý của học sinh trong một số trường Trung học phổ thông huyện Đan Phượng - Hà Nội" nghiên cứu thực trạng nhu cầu được trợ giúp tâm lý học đường của học sinh trung học phổ thông nhằm đề xuất một số kiến nghị về việc triển khai các hoạt động trợ giúp tâm lý học đường tại trường học.

  pdf31p thanhthanh191 20-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm phạm pháp luật ở trường giáo dưỡng" được thực hiện nhằm chỉ ra thực trạng nhận thức về sự cần thiết phải được tham vấn tâm lý, về mức độ mong muốn và mức độ thỏa mãn nhu cầu tham vấn tâm lý của trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật ở trường giáo dưỡng. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý của các em.

  pdf18p thanhthanh191 20-06-2022 1 0   Download

 • "Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học" được biên soạn nhằm thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu trình bày các quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện;...

  doc45p britaikridanik 22-06-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Bình đẳng giới trong thu nhập lao động của người Việt Nam" được thực hiện nhằm đánh giá mức độ bình đẳng giới trong thu nhập tiền lương của người lao động Việt Nam. Nghiên cứu này dùng phương pháp tách biệt Oaxaca để do lường sự bất bình đẳng về thu nhập, dựa trên mẫu chọn lọc từ bộ số liệu điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2014.

  pdf15p thanhthanh191 20-06-2022 5 0   Download

 • Đề cương học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II" giúp người đọc hình dung và nắm được những thông tin về thông tin học phần, nội dung học phần, chuẩn đầu ra, tài liệu học tập và giảng dạy, thông tin giảng viên,... Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc12p minhngoclam 20-06-2022 25 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá ảnh hưởng của mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đến môi trường đất tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội" được thực hiện nhằm tìm hiểu các phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới, Việt Nam và phân tích các lợi ích của hình thức sản xuất này; phân tích tác động của mô hình sản xuất nông nghiệp cụ thể đối với môi trường đất tại xã Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội. Mời bạn tham khảo.

  pdf24p thanhthanh191 17-06-2022 3 1   Download

 • Nghiên cứu "Dự đoán cường độ liên kết giữa cốt thép bị ăn mòn và lớp bê tông xung quanh bằng phương pháp XGBoost" sử dụng một mô hình học máy XGBoost để dự đoán độ bền liên kết của cốt thép bị ăn mòn và lớp bê tông xung quanh. Một bộ dữ liệu bao gồm 218 mẫu thí nghiệm đã được thu thập từ các tài liệu hiện có để xây dựng mô hình và kiểm nghiệm phương pháp đề xuất.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu "Đánh giá tần số, mức độ chi tiêu và động lực ăn ngoài của giới trẻ trong trạng thái bình thường mới: Nghiên cứu từ nhóm sinh viên đại học Duy Tân" là tìm hiểu các yếu tố thay đổi về chi tiêu ăn uống bên ngoài của giới trẻ sống tại thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, một cuộc khảo sát được thực hiện với 200 đối tượng giới trẻ Đà Nẵng để có những số liệu khách quan đánh giá. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra giải pháp để các tổ chức kinh doanh ăn uống có những chiến lược marketing và cách tiếp cận với khách giới trẻ tại thành phố Đà Nẵng hiệu quả.

  pdf11p runordie2 06-06-2022 6 1   Download

 • Luận án "Nghiên cứu chọn tạo giống hoa lay ơn (Gladiolus sp.) chất lượng cao" được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá và tuyển chọn được nguồn vật liệu cho chọn tạo giống hoa lay ơn mới thông qua các đặc điểm nông sinh học, đa dạng di truyền và khảo sát các tham số di truyền. Lai tạo, chọn lọc được các dòng lai triển vọng có chất lượng cao và thích hợp với điều kiện trồng trọt tại một số địa phương.

  pdf192p hoamaudon2510 16-06-2022 4 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu sự đa dạng và độc tính của vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. kurstaki trên sâu ăn lá hại rau ở Việt Nam" nhằm xác định sự phân bố của vi khuẩn B. thuringiensis ở một số tỉnh, thành tại Việt Nam; lập bộ mẫu vi khuẩn B. thuringiensis var. kurstaki có độc tính cao làm nguồn vật liệu sản xuất chế phẩm sinh học; xác định điều kiện lên men tự động vi khuẩn B. thuringiensis var. kurstaki; đánh giá hiệu quả gây chết sâu trên thực nghiệm.

  pdf250p hoamaudon2510 16-06-2022 12 2   Download

 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang qua hồi cứu số liệu các trường hợp vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019 với mục tiêu “Đánh giá thực trạng vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019”. Năm 2019 có 135 thuốc vi phạm chất lượng gồm: 117 thuốc hóa dược, sinh phẩm và 18 vị thuốc cổ truyền, dược liệu đều là nguyên liệu làm thuốc. Thuốc dùng đường uống vi phạm chiếm tỷ lệ cao nhất. Có 16 quốc gia với 99 lượt doanh nghiệp có thuốc vi phạm chất lượng, Việt Nam là nước có số lượt doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 5 1   Download

 • Bài báo "Phân tích công tác quản lý vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019" nghiên cứu mô tả cắt ngang qua hồi cứu số liệu các trường hợp vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019 với mục tiêu “Phân tích công tác quản lý vi phạm chất lượng thuốc tại Việt Nam năm 2019”. Nghiên cứu này cho thấy năm 2019 có 99 doanh vi phạm chất lượng thuốc, trong đó có 17 doanh nghiệp được đưa ra khỏi danh sách vi phạm.

  pdf9p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Luận án "Nghiên cứu sử dụng tư liệu viễn thám quang học và Radar trong giám sát rừng ngập mặn ven biển ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam với mục tiêu xác định được ngưỡng phân loại rừng ngập mặn một số tỉnh ven biển phía Bắc; Đánh giá được biến động về diện tích rừng ngập mặn giai đoạn 2016-2020 ở một số tỉnh ven biển phía Bắc; Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật phân loại rừng ngập mặn cho khu vực ven biển.

  pdf339p hoamaudon2510 16-06-2022 15 4   Download

 • Bài viết Hai phương pháp thí nghiệm xác định đặc tính cơ học của gối cao su có độ cản cao tiến hành so sánh các kết quả thí nghiệm được thực hiện trên nguyên mẫu gối cao su với thí nghiệm trên một mẫu vật liệu cao su nhỏ (gọi là Lap shear tests). Các kết quả so sánh sẽ thể hiện sự phù hợp của phương pháp thí nghiệm mới với chi phí và thiết bị thấp hơn, đơn giản hơn.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 3 1   Download

 • Bài viết Một số đặc điểm sinh học và thành phần hóa học của cây Đảng sâm (Codonopsis javanica) phân bố tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum trình bày đặc điểm phân bố cây Đảng sâm, đặc điểm hình thái thực vật, Đặc điểm tái sinh của cây Đảng sâm; Định tính các nhóm chất hữu cơ trong bột dược liệu.

  pdf12p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu việc sử dụng đồ dùng trực quan về biển, đảo theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 ở trường Trung học phổ thông (Chương trình chuẩn) đã được khảo nghiệm tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 07 năm 2016.

  pdf8p vimegwhitman 10-06-2022 4 1   Download

 • Bài viết Sự đa dạng về giá trị tài nguyên của khu hệ nấm lớn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được nghiên cứu nhằm đánh giá tính đa dạng sinh học và giá trị tài nguyên của nấm; Bảo tồn nguồn gen và ứng dụng những loài có ích cũng như hạn chế tác dụng của các loài có hại gây hại.

  pdf8p vimegwhitman 10-06-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách “Tự học câu tiếng Phổ thông Trung Quốc cho người Việt Nam” được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho những người mới bắt đầu học tiếng Quảng Đông có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Cuốn sách sẽ giúp người học, nói và nghe, hội thoại trong các môi trường của đời sống, nơi gia đình, tiệm ăn, tham quan du lịch,… Sách cung cấp những mẫu câu hội thoại phổ biến nhất trong cuộc sống về các chủ đề như: Chào hỏi, Hỏi danh tánh, Khám bệnh… Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf236p vianapatricia 10-06-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu dược học
p_strCode=tailieuduochoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2