Tài liệu .net 2010

Xem 1-20 trên 170 kết quả Tài liệu .net 2010
 • Tất nhiên, một trong những lợi thế lớn nhất của MVC là testability của nó, và không có tổng quan về ASP.NET MVC sẽ được hoàn thành mà không nhìn vào chức năng này. Lưu ý rằng chức năng này không sẵn có ở tất cả các phiên bản của Visual Studio. Một cách khác là sử dụng một khuôn khổ mã nguồn mở như NUnit (mà được cho là tốt hơn nhiều hỗ trợ và tài liệu, anyway).

  pdf9p yukogaru4 19-09-2010 125 41   Download

 • Extensible Markup Language (XML) là một chuẩn mở đa nền tảng cách xác định tài liệu. Ở nguồn gốc của nó, XML được sử dụng để đại diện cho dữ liệu, nhưng nó đã phát triển được sử dụng để bao gồm các công nghệ giao diện người dùng và thậm chí logic thực thi. Trong khi có nhiều công dụng thực tế của XML

  pdf6p yukogaru7 24-10-2010 52 20   Download

 • Ngoài các tiêu chuẩn điều khiển Silverlight chẳng hạn như TextBox, hình ảnh, và thêm điều khiển ComboBox như là DataGrid, trượt, và Lịch có sẵn. Cách dễ nhất để sử dụng điều khiển DataGrid như là để kéo chúng từ thanh công cụ và đã VS phân loại các tài liệu tham khảo cho bạn.

  pdf5p yukogaru4 19-09-2010 49 17   Download

 • When testing your applications on the Microsoft platform, Visual Studio 2010 offers you a range of powerful tools for different types of testing. This Microsoft product makes the testing process easier and faster.

  pdf400p bookstore_1 10-01-2013 49 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dạng bài tập về micosoft.net- p26', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p camry1357 25-12-2010 49 14   Download

 • Để giúp người sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010 làm quen và vận hành vào công tác kế toán của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất thì các tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm theo chương trình là điều hết sức cần thiết.

  pdf159p phuctran399 30-10-2010 1863 883   Download

 • Đây là lần thú vị để được một NET phát triển., Và Visual Studio 2010 (VS2010) và NET. 4,0 khung đã mang lại một số bối rối của những thay đổi. Nhưng đừng sợ! Trong cuốn sách này, tôi sẽ được nhận bạn lên đến tốc độ trên các cải tiến này, và cũng có thể lấy một khẩu nhìn vào một số các quan trọng ngoài băng của phát hành, chẳng hạn như ASP.NET MVC, Silverlight, và WCF dịch vụ dữ liệu.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 488 177   Download

 • Giới thiệu về Visual Studio 2010 là gì? Visual Studio 2010 (VS) là một môi trường phát triển tích hợp (IDE), một bộ công cụ trong một ứng dụng giúp bạn ghi các chương trình. Nếu không có VS, bạn sẽ cần phải mở một trình soạn thảo văn bản, viết tất cả các mã này, và sau đó chạy một trình biên dịch dòng lệnh để tạo ra một ứng dụng thực thi.

  pdf13p yukogaru7 24-10-2010 513 170   Download

 • Visual Studio MEF sử dụng một cách gần giống như các ví dụ trước khi nó tải các phần mở rộng Visual Studio. Khi Visual Studio tải đầu tiên, nó xem xét các thư mục mở rộng và tải sẵn phần mở rộng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cách các phần mở rộng được tạo ra.

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 176 88   Download

 • Dạng bài tập về Micosoft.NET- P1: Sau khi biết qua về .NET, câu hỏi bạn sẽ đặt ra là bạn có nên học lập trình trên .NET hay không. Nói chung, về lập trình có nhiều tôn giáo như VC++/Java, VB6, Delphi ..v.v.. Bạn có thể chọn giữa C# và VB.NET. Đối với VB6 programmers, học lập trình VB.NET sẽ mất một thời gian, nhưng không khó. Nên nhớ rằng .NET không phải chỉ cho ta các ngôn ngữ lập trình, mà cả một hệ thống triển khai phần mềm chú trọng vào mục tiêu hơn là cách thức....

  pdf5p camry1357 25-12-2010 176 82   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu mà bạn sẽ thấy nhiều lần trong suốt cuốn sách này. Các ứng dụng điều khiển được xác định mã bộ xương lớp để có chương trình tên. Trong thực tế bạn có thể đặt tên cho bất cứ điều gì lớp bạn muốn. Dù tên bạn chọn nên có ý nghĩa cho mục đích của lớp.

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 147 65   Download

 • Dạng bài tập về Micosoft.NET- P2: Sau khi biết qua về .NET, câu hỏi bạn sẽ đặt ra là bạn có nên học lập trình trên .NET hay không. Nói chung, về lập trình có nhiều tôn giáo như VC++/Java, VB6, Delphi ..v.v.. Bạn có thể chọn giữa C# và VB.NET. Đối với VB6 programmers, học lập trình VB.NET sẽ mất một thời gian, nhưng không khó. Nên nhớ rằng .NET không phải chỉ cho ta các ngôn ngữ lập trình, mà cả một hệ thống triển khai phần mềm chú trọng vào mục tiêu hơn là cách thức....

  pdf5p camry1357 25-12-2010 119 55   Download

 • Visual Studio 2010 bao gồm một phiên bản mới của thư viện Microsoft AJAX mà có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng web. Khi làm việc với các thư viện Microsoft AJAX, phát triển nhiều người tin rằng nó bao gồm ít hơn các UpdatePanel, mà là một xấu hổ vì nó cung cấp nhiều hơn nữa. Nhiều nhà phát triển cũng tin rằng các thư viện Microsoft AJAX chỉ có thể được sử dụng trong các ứng dụng ASP.NET....

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 150 51   Download

 • Thay đổi ngôn ngữ và năng động Có một số thay đổi chào mừng bạn đến C # và VB.NET, và cải tiến chính cho các ngôn ngữ thường gặp Runtime (CLR) và Base Class Library (BCL) trong NET 4.0.. Tôi có những thay đổi này tách thành hai chương: ngôn ngữ (chương này) và CLR và BCL (Chương 4), mặc dù có là tất nhiên một số chồng lên nhau.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 102 47   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chỉ cần gõ vào tên lớp trong lĩnh vực và nhấn ENTER. Các carat sẽ xác định vị trí vào bên trong các khối lớp. Bây giờ bạn biết làm thế nào để tạo ra các lớp học, bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để thêm thành viên, bắt đầu với các phương pháp.

  pdf10p yukogaru7 24-10-2010 120 46   Download

 • Dạng bài tập về Micosoft.NET- P3: Sau khi biết qua về .NET, câu hỏi bạn sẽ đặt ra là bạn có nên học lập trình trên .NET hay không. Nói chung, về lập trình có nhiều tôn giáo như VC++/Java, VB6, Delphi ..v.v.. Bạn có thể chọn giữa C# và VB.NET. Đối với VB6 programmers, học lập trình VB.NET sẽ mất một thời gian, nhưng không khó. Nên nhớ rằng .NET không phải chỉ cho ta các ngôn ngữ lập trình, mà cả một hệ thống triển khai phần mềm chú trọng vào mục tiêu hơn là cách thức....

  pdf5p camry1357 25-12-2010 114 46   Download

 • Dạng bài tập về Micosoft.NET- P4: Sau khi biết qua về .NET, câu hỏi bạn sẽ đặt ra là bạn có nên học lập trình trên .NET hay không. Nói chung, về lập trình có nhiều tôn giáo như VC++/Java, VB6, Delphi ..v.v.. Bạn có thể chọn giữa C# và VB.NET. Đối với VB6 programmers, học lập trình VB.NET sẽ mất một thời gian, nhưng không khó. Nên nhớ rằng .NET không phải chỉ cho ta các ngôn ngữ lập trình, mà cả một hệ thống triển khai phần mềm chú trọng vào mục tiêu hơn là cách thức....

  pdf5p camry1357 25-12-2010 104 45   Download

 • NET tham số tùy chọn và đặt tên là thực hiện điều này dễ dàng hơn nhiều: betterWay var = WordApplication.Documents.Open (tập tin, chỉ đọc: sự thật, nhìn thấy: đúng); betterWay.Activate (); Các chức năng mới năng động (mà chúng tôi sẽ xem xét ngay) cũng có thể làm cho mã của bạn dễ đọc hơn bằng cách cho phép bạn để suy ra nhiều hoạt động đúc.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 105 40   Download

 • Khi bạn thay đổi cơ sở dữ liệu của bạn thì bạn cũng sẽ cần phải cập nhật EDM của bạn. Để cập nhật các mô hình đơn giản là nhấn chuột phải trên bề mặt thiết kế và chọn Update Model từ cơ sở dữ liệu. Visual Studio sau đó sẽ mang đến một hộp thoại cho phép bạn bổ sung thêm các bảng và các lĩnh vực (Hình 8-8). Lưu ý rằng lần này của EF cải thiện việc giải quyết xung đột / yếu tố mô hình mồ côi trong cửa sổ trình duyệt mô hình:...

  pdf6p yukogaru4 19-09-2010 118 39   Download

 • Windows Azure được Microsoft xâm nhập vào các lĩnh vực điện toán đám mây và cạnh tranh với các dịch vụ từ nặng thành lập như Amazon và Google. Các ứng dụng Windows Azure được tạo ra bằng cách sử dụng tiêu chuẩn NET công nghệ và phát triển. Sẽ được vui mừng vì họ sẽ không cần phải học thêm nhiều kỹ thuật để nhận được và chạy.

  pdf11p yukogaru4 19-09-2010 97 38   Download

Đồng bộ tài khoản