intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài sản trí tuệ địa phương

Xem 1-19 trên 19 kết quả Tài sản trí tuệ địa phương
 • Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại các điểm đến du lịch ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra trong 3 nhóm gồm 15 nhân tố (biến) tác động đến sự hài lòng của du khách (quốc tế và nội địa) tại Việt Nam: Tài sản trí tuệ địa phương, cơ sở vật chất và sự đáp ứng, giá cả hàng hóa dịch vụ, vai trò của nhóm nhân tố tài sản trí tuệ địa phương được thể hiện rõ nét nhất.

  pdf14p hanh_tv32 03-05-2019 20 2   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ địa phương của Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị để gắn kết chiến lược khai thác tài sản trí tuệ địa phương và chiến lược phát triển du lịch.

  pdf19p vithanos2711 08-08-2019 29 3   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ địa phương đồng thời gợi mở một số hướng đi để gắn kết chiến lược khai thác tài sản trí tuệ địa phương và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - du lịch ở Gia Lai.

  pdf7p vilisbon2711 04-01-2020 20 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ và khai thác TSTT địa phương trong phát triển du lịch trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hộ và khai thác TSTT địa phương trong phát triển du lịch.

  pdf36p cotithanh321 06-08-2019 19 2   Download

 • Bài viết này đề xuất bảo hộ tài sản trí tuệ như là một trong những giải pháp nhằm phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn góp phần phát triển du lịch của Nghệ An.

  pdf5p angicungduoc3 11-03-2020 8 0   Download

 • Để nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đem lại lợi nhuận cao cho người sản xuất, trong những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ tạo lập và phát triển thành công nhiều tài sản trí tuệ (TSTT) là các sản phẩm thế mạnh ở địa phương. Bài viết chia sẻ những kết quả nổi bật cùng một số đề xuất đối với hoạt động này của tỉnh trong thời gian tới.

  pdf3p vihercules2711 28-03-2019 31 4   Download

 • Bài giảng Thương hiệu quốc gia - kết nối thương hiệu địa phương do Nguyễn Quốc Thịnh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Gắn kết các điểm đến và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch, khai thác tài sản trí tuệ địa phương, tạo lòng tin của người Việt với thương hiệu Việt,...

  pdf10p trangvuive00 05-12-2017 45 2   Download

 • Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc3p trangan_123 03-03-2018 18 0   Download

 • Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc4p tommuni999 10-06-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc6p tommuni999 10-06-2020 3 0   Download

 • Tổ chức trung gian được đánh giá là một trong các yếu tố cấu thành quan trọng của thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN). Trong đó, sàn giao dịch công nghệ và thiết bị (SGDCN&TB) là loại hình tổ chức trung gian có khả năng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ, từ chào mua, chào bán, giới thiệu, đại diện, đại lý, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết, đến thực hiện giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ.

  pdf3p camtucau99 28-11-2019 21 1   Download

 • Quyết định số 224/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 8 0   Download

 • Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá 15 năm hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 37) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do Bộ KH&CN tổ chức ngày 16/7/2019, các đại biểu đều khẳng định: KH&CN đã góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, có tác động tích cực đến phát triển KT-XH của từng địa phương và toàn vùng… Tuy nhiên, vùng này hiện vẫn đang là lõi nghèo/rốn nghèo của cả nước; chịu tác động tiêu cực của thiên nhiên và thời tiế...

  pdf4p camtucau99 09-11-2019 15 0   Download

 • Nghị quyết số 04/2020/NQ-HDND ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  doc5p soninhduc888 29-05-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc4p tommuni999 10-06-2020 4 0   Download

 • Nghị quyết số 283/2019/NQ-HĐND ban hành quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc6p tomtit999 12-06-2020 3 0   Download

 • Laura Lee và Bonnie J. K. Richardson Công nghệ kỹ thuật số đã làm cho những hứa hẹn về những phương thức cải tiến nhằm phân phát các sản phẩm sáng tạo trên quy mô toàn cầu trở thành hiện thực. Với công nghệ kỹ thuật số, một người yêu phim ở bất cứ đâu cũng có thể xem những bộ phim từ Ấn Độ, Mexico hay Ai Cập, và người yêu nhạc có thể tải về những âm thanh độc đáo từ âm nhạc Nga, Trung Quốc hoặc Công-gô chỉ với một cái nhấp chuột. Tuy nhiên, những...

  pdf5p meomayhamchoi 27-06-2011 65 10   Download

 • Thực chất của phát triển sản xuất nông nghiệp là điều khiển các hệ sinh thái nông nghiệp theo một phương thức nào đó để tạo ra nhiều sản phẩm nuôi sống con người. Muốn cho hệ sinh thái đạt năng suất cao và ổn định chúng ta phải tạo ra một trạng thái cân bằng phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của địa phương. Với trí tuệ của mình, con người có thể điều khiển hệ sinh thái theo hướng có lợi nhất. Đến l−ợt mình, hệ sinh thái lại ảnh hưởng trực...

  pdf8p zues10 12-07-2011 313 97   Download

 • Thứ hai, tỷ trọng lao động trí tuệ ngày một tăng và chiếm ưu thế so với lao động giản đơn trong tổng lao động x• hội. Thứ ba, tốc độ tăng lao động trong các ngành phi sản xuất vật chất tăng nhanh hơn tốc độ tăng lao động trong các ngành sản xuất vật chất. Đối với nước ta, phương hướng phân công lao đông x• hội hiện nay cần triển khai cả hai địa bàn: tại chỗ và nơi khác để phát triển về chiều rộng kết hợp phát triển theo chiều sâu. Tuy nhiên, cần phải...

  pdf11p caott6 22-05-2011 62 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài sản trí tuệ địa phương
p_strCode=taisantrituediaphuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2