intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng kinh tế xã hội

Xem 1-20 trên 1945 kết quả Tăng trưởng kinh tế xã hội
 • Bài viết Hoạt động ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long đưa ra kết quả đầu tư tín dụng ngân hàng đối với ĐBSCL trong 10 năm qua; những tồn tại và hạn chế; một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 35 1   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế gắn với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 theo tinh thần Nghị quyết đại hội XI, định hướng lớn về kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 46 2   Download

 • KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2001-2005 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2006-2010 TS. Đinh Văn Ân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2005 1.1. Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 1 1.1.1. Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 8,4%, vượt xa con số 7,8% của năm 2004 (Bảng 1). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 9 năm qua kể từ năm 1997. So với các nước...

  pdf0p samsara69 08-05-2011 721 231   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn chiến lược phát triển kinh tế xã hội việt nam đến 2012', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf109p bidao13 17-07-2012 234 75   Download

 • Bài viết Phát huy sức mạnh các nguồn lực "quý hiếm" cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước bao gồm những nội dung về tăng trưởng kinh tế tạo ra những thách thức lớn đến vấn đề sử dụng các nguồn lực trong xã hội, cần coi tiết kiệm là cội nguồn của sự phát triển bền vững và một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 34 2   Download

 • Đối với Việt Nam chuyển dịch cơ cấu không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu tất yếu. Trong những năm vừa qua đã có rất nhiều nghiên cứu để tìm ra con đường đi thích hợp nhất. Tuy nhiên điều đó còn rất nhiều bàn cãi. Đề tài: "Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành từ nay đến 2020" nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tăng trưởng. Tìm ra xu hướng vận động của nền kinh tế và từ đó hướng vào mục tiêu phát...

  pdf58p tengteng6 26-11-2011 189 58   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng và bền vững để nắm bắt được những nội dung về các yếu tố góp phần tăng trưởng kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội môi trường, nguyên nhân tăng trưởng kinh tế nước ta phục hồi chậm và một số nội dung khác.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 45 2   Download

 • Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, ở đó hàng ngày, hàng giờ diễn ra các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra của cải vật chất tạo nên nền tảng cho sự vững mạnh của xã hội thỏa mãn các nhu cầu của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tạo môi trường kinh tế, xã hội cho việc hình thành và phát triển doanh nghiệp" dưới đây.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 52 0   Download

 • Bài viết trình bày Trung ương, Đảng Quốc hội, chính phủ và các ngành, các cấp đã chủ động chỉ đạo và điều hành kinh tế, xã hội nước ta từng bước vượt qua thách thức đạt được những kết quả đáng khích lệ, tăng trưởng kinh tế đạt khá, lạm phát được kiềm chế nhằm góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 201-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

  pdf0p osuchan 18-12-2019 12 0   Download

 • Tăng trưởng kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi của lý luận về phát triển kinh tế. Tăng trưởng và phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi quốc gia. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2006-2010 của Việt Nam là “đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa...

  doc27p lik22292 26-05-2011 3535 972   Download

 • Phát triển theo định hướng XHCN đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội. Trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế kinh tế, thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, nhiều vấn đề của xã hội ngày càng trở nên bức xúc: khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư ngày càng lớn, phân hóa giàu nghèo ngày càng gay gắt, các giá trị truyền thống bị bào mòn...

  pdf6p pfievnet 18-02-2011 785 343   Download

 • Thực hiện công cuộc đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cải cách và phát triển kinh tế xã hội, như bình quân thu nhập đầu người tăng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…

  pdf40p bongbongcam 12-08-2010 692 338   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận " quá trình tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2001 – 2010 "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p bluesky28991 14-05-2012 1236 299   Download

 • Cơ cấu kinh tế: là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế với các mối quan hệ chủ yếu về định tính và định lượng, ổn định và phát triển giữa các bộ phận hợp thành với nhau trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: là một quá trình cải biến và phát triển của nền kinh tế-xã hội dẫn đến sự tăng trưởng khác nhau của các bộ phận hợp thành của nền kinh tế làm thay đổi mối quan hệ tỷ lệ giữa chúng so với...

  ppt33p ht_hvnh 17-11-2010 1818 162   Download

 • Chế độ tiền lương của ta thời gian qua không những không cơ bản mà còn mất tác dụng kích thích, thực sự chưa hướng tới các mục tiêu cơ bản: thu hút nhân lực, duy trì nhân lực giỏi, kích thích động viên nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Chính sách tiền lương có ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng. Tăng lương hợp lý có thể coi là biện pháp kích cầu lành mạnh để thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Hiện nay có...

  pdf6p cucai_trang 03-06-2010 477 154   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p kungfu_gautruc 20-07-2010 463 152   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS. Ngô Thắng Lợi biên soạn gồm 12 chương được chia thành 5 phần trình bày những vấn đề về lý luận cơ bản về kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường, nội dung và phương pháp kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng, hệ thống kế hoạch các lĩnh vực sản xuất vật chất và kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế, kế hoạch phát triển các lĩnh vực về kinh tế và xã hội.

  pdf392p 124357689 16-06-2012 578 124   Download

 • Câu 1: Tăng trưởng kinh tế là gì? Quan niệm về lượng và chất lượng của tăng trưởng kinh tế? Trả lời: 1./ Tăng trưởng là gì: -Tăng trưởng kinh tế là vấn đề cốt lõi nhất của lý luận kinh tế. Khi nói tăng trương kinh tế , thường người ta nói đến sự gia tăng vế GDP-GNT, sản lượng, sản phẩm chủ yếu… * Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên thuần tuý về kinh tế, không tính đến các giá trị XH của các thành tựu KT đó....

  doc65p ktdt91 03-10-2012 827 121   Download

 • Dân số và kinh tế luôn có mối quan hệ tương tác theo cả hai chiều. Trong hoàn cảnh này thì dân số tăng sẽ có lợi về kinh tế nhưng trong hoàn cảnh khác thì ngược lại vì phát triển kinh tế không chỉ đơn thuần dựa vào nguồn nhân lực. Dân số vừa là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng. Bởi vậy, quy mô, cơ cấu dân số có ảnh hưởng lớn đến quy mô, cơ cấu sản xuất tiêu dùng và tích luỹ của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa dân số và sự tăng trưởng kinh tế.

  doc33p dinhthao00 10-06-2011 320 109   Download

 • Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Nhà nước rất quan trọng. Nhất là đối với chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì Nhà nước lại càng quan trọng. Trong khi đó thuế là nguồn chủ yếu của Nhà nước. Tiềm lực kinh tế của Nhà nước có mạnh thì sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế vĩ mô lại càng có hiệu quả....

  pdf25p kemoc4 29-05-2011 237 101   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng kinh tế xã hội
p_strCode=tangtruongkinhtexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2