intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng kinh tế xã hội

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tăng trưởng kinh tế xã hội
 • Giáo trình Kinh tế phát triển (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở cho việc tiếp cận, nghiên cứu phát triển kinh tế ngành. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; tổng quan về sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các nguồn lực với phát triển kinh tế;...

  pdf67p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Đề xuất phương án quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sông mã, tỉnh Sơn La đến năm 2020" đề xuất được các nội dung về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững của huyện Sông mã, tỉnh Sơn La đến năm 2020, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học.

  pdf125p bakerboys08 15-07-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Đánh giá chất lượng nước, tính toán khả năng chịu tải của sông Nhuệ - Đáy trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội" được thực hiện nhằm đánh giá được khả năng chịu tải của lưu vực sông Nhuệ - Đáy dưới tác động của sự phát triển kinh tế xã hội, trong bối cảnh biến đổi khí hậu từ đó xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu, khống chế mức độ gia tăng ô nhiễm, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khai thác hợp lý, bảo vệ có hiệu quả nguồn nước, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

  pdf194p bakerboys08 15-07-2022 14 4   Download

 • Tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội gắn liền với bảo vệ và cải thiện môi trường sẽ không thể đạt được nếu thiếu vốn đầu tư. Bài viết Nguồn vốn FDI vào Việt Nam - cơ hội và thách thức trình bày cơ hội của Việt Nam khi nguồn vốn FDI chảy vào trong nước; thách thức khi nguồn vốn FDI được đầu tư vào Việt Nam.

  pdf12p vigeneralmotors 13-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Bài viết Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay nghiên cứu và đánh giá tác động của vốn FDI đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay là một vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa rất lớn.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 7 1   Download

 • Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn, các hoạt động kinh tế và đô thị hóa đang phát triển nhanh chóng đã và đang tác động mạnh tới môi trường thành phố. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng cần tăng cường công tác phòng ngừa bằng cách ngăn chặn, xử lí khách quan triệt để những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p charaznable 06-06-2022 7 1   Download

 • Huyện Vĩnh Linh sau ngày tái lập (1990), Đảng bộ và nhân dân Huyện quyết tâm đưa quê hương thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, sớm trở thành một địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới. Những thành tựu nổi bật về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; đời sống người dân nâng cao. Với những thành tích xuất sắc đạt được Vĩnh Linh đã được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” (2011).

  pdf5p vipatriciawoertz 02-06-2022 15 1   Download

 • Bài viết xem xét các cách tiếp cận phổ biến để đánh giá tình trạng của tài nguyên nước và những tồn tại của các phương pháp tính. Phần lớn các nghiên cứu cũng chỉ đề cập đến các nguồn nước sẵn có, lượng nước khai thác mà bỏ qua biến đổi khí hậu, sự thay đổi điều kiện kinh tế, xã hội, hạ tầng cũng như yêu cầu nước cho môi trường.

  pdf6p vipatriciawoertz 30-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết làm rõ tính tất yếu của nền kinh tế nhiều thành phần, vai trò của các thành phần kinh tế, qua đó chỉ ra sự vận dụng của Đảng về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf5p vipatriciawoertz 30-05-2022 24 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra tác động của sự bất ổn về chính sách kinh tế đến hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp (CSR). Bài viết sử dụng bộ dữ liệu bảng từ năm 2004 đến 2017 bao gồm 24 công ty dầu khí từ 8 nước châu Á. Các phân tích hồi quy cho thấy sự gia tăng độ bất ổn trong chính sách kinh tế làm giảm mức độ thực hiện CSR.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết trình bày thành công 2018 - một số chỉ tiêu chủ yếu và những vấn đề đặt ra; Năm 2019 - bối cảnh và một số giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 10 1   Download

 • Phát triển nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã có sự đóng góp tích cực của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. FDI đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của nước nhận đầu tư. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng sạch, những doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiêu tốn ít năng lượng và lĩnh vực hàng hóa môi trường có thể mang lại lợi ích đối với môi trường của Việt Nam và giúp đất nước đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 11 1   Download

 • Bộ máy này của nước ta đã có nhiều thành tựu; nhưng rất cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả, nhiều bất ổn về cấu trúc, chất lượng của đội ngũ công, viên chức... Để hỗ trợ tăng trưởng, cần đẩy mạnh việc “giảm” bộ máy quản lý; “giản” tối đa những phần không giảm được; cần “tinh” trong thiết kế bộ máy, cũng như nguồn nhân lực trong bộ máy.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 16 1   Download

 • Kinh tế thế giới có một năm nhiều biến động, trong nửa đầu năm 2018, kinh tế thế giới duy trì được đà tăng trưởng tích cực của năm 2017, nhiều tổ chức quốc tế nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt mức tốt nhất trong 10 năm trở lại đây (3,9% theo IMF và 3,1% theo World Bank).

  pdf11p vimarillynhewson 17-05-2022 12 1   Download

 • Thái Nguyên, một trong các tỉnh thuộc vùng Đông bắc Việt Nam có nguồn tài nguyên nước phong phú và giá trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện trạng và chất lượng nước toàn tỉnh, trên các dòng chính và phụ lưu sông đang có dấu hiệu bị suy giảm và ô nhiễm cục bộ gia tăng và cần có biện pháp xử lý phù hợp.

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết thực hiện một số mục tiêu sau: (1) Giới thiệu cơ sở lý thuyết về phát triển đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, (2) Phân tích thực trạng đô thị hóa trong bối cảnh thực hiện định hướng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và (3) Đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy quá trình đô thị hóa gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế ở Hải Phòng" đề cập những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cả về phía chính quyền Thành phố và phía các doanh nghiệp để khu vực kinh tế này hoạt động hiệu quả hơn, thực sự trở thành “động lực quan trọng” cho sự tăng trưởng, phát triển của Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 15 2   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng kinh tế xã hội
p_strCode=tangtruongkinhtexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2