intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự

Xem 1-20 trên 55 kết quả Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự
 • Tạp chí với các bài viết: hiện tượng tỉnh lược trong giao tiếp tiếng Hán và tiếng Việt; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua hoạt động thuyết trình trong giờ học ngoại ngữ cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội; xây dựng bài tập Nghe trên máy tính cho học viên tiếng Nga giai đoạn cơ sở tại Học viện Khoa học Quân sự theo giáo trình “Đường đến nước Nga II”...

  pdf84p kethamoi 02-10-2019 31 3   Download

 • Tạp chí với các nội dung: ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong dạy học ngoại ngữ; giảm thiểu yếu tố tâm lý cản trở học viên quân sự thực hành nói tiếng Anh; hàm ý văn hoá các từ ngữ chỉ thức ăn trong tiếng Hán hiện đại...

  pdf92p kethamoi 02-10-2019 28 1   Download

 • Nội dung của tạp chí trình bày vai trò của ngôn ngữ học đối chiếu trong giảng dạy ngoại ngữ và một số dạng bài tập khắc phục chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ; hình thức học hợp tác và một số lưu ý khi áp dụng hình thức này trong giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự; một vài đề xuất về phương pháp rèn luyện kỹ năng Viết trong việc dạy và học môn tiếng Pháp cho học viên, sinh viên học ngoại ngữ 2 tại Học viện Khoa học Quân sự...

  pdf100p kethamoi 02-10-2019 49 2   Download

 • Tạp chí trình bày áp dụng phương pháp trực quan tương tác vào dạy tiếng Nga chuyên ngành tại Học viện Kỹ thuật Quân sự; nghiên cứu lỗi dịch danh ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh của học viên cấp phân đội tại Học viện Khoa học Quân sự; tăng thêm hành thể trong câu hành động của bản dịch tiếng Việt tác phẩm "Hồng Lâu Mộng", áp dụng phương pháp trực quan tương tác vào dạy tiếng Nga chuyên ngành tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

  pdf104p kethamoi 02-10-2019 26 4   Download

 • Tạp chí trình bày một vài suy nghĩ về diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy tiếng Pháp; áp dụng phương pháp học đảo ngược trong dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam lợi ích và thách thức; động từ trạng thái và tình thái trong các bài báo kinh tế tiếng Anh; một số yêu cầu đặt ra đối với giảng dạy bậc đại học theo đường hướng giảng dạy phát triển kĩ năng...

  pdf100p kethamoi 02-10-2019 32 2   Download

 • Nội dung của tạp chí bao gồm: tạo bước đột phá trong đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và quan hệ quốc tế; ánh xạ ẩn dụ ý niệm trong các bài báo kinh tế từ cứ liệu tiếng Anh; nâng cao vốn từ vựng tiếng Việt cho học viên quân sự Lào thông qua dạy học theo định hướng phát triển năng lực; giảng dạy phiên dịch theo phương pháp tiếp cận năng lực và một số kiến nghị...

  pdf120p kethamoi 02-10-2019 42 2   Download

 • Tạp chí với các nội dung: ý nghĩa thời gian và ý nghĩa điều kiện của liên từ КОГДА trong câu phức tiếng Nga; vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy môn Đất nước học tiếng Trung Quốc tại Học viện Khoa học Quân sự; nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương...

  pdf124p kethamoi 02-10-2019 19 1   Download

 • Một số bài viết trên tạp chí: bàn về cơ sở khoa học cho việc áp dụng phương pháp chiết tự trong dạy học chữ Hán hiện nay; một số điểm cần lưu ý khi áp dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy dịch Anh-Việt và Việt-Anh tại Học viện Khoa học Quân sự; tìm hiểu văn hóa ứng xử với phụ nữ trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du...

  pdf112p kethamoi 02-10-2019 20 1   Download

 • Một số bài viết trên tạp chí như: the effects of using mock conferences to teach interpretation skills to the 4th year cadets of the English Department at Military Science Academy; investigating the effects of task repetition on fluency and accuracy in English oral performance of low level adult students: A case study at Vietnam Air Defence and Air Force Academy; application of sense relations to teaching English vocabulary...

  pdf112p kethamoi 02-10-2019 32 1   Download

 • Tạp chí trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc giai đoạn nâng cao tại Học viện Khoa học Quân sự; bàn về một số phương pháp rèn luyện kỹ thuật ghi chép trong giảng dạy dịch nói tại khoa tiếng Trung Quốc, Học viện Khoa học Quân sự; năm nguyên tắc dạy viết chữ Hán hiện đại cần chú ý trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc....

  pdf112p kethamoi 02-10-2019 17 1   Download

 • Nội dung của tạp chí trình bày đặc điểm của cụm từ bốn âm tiết trong tiếng Hán và tiếng Việt; giải nghĩa từ vựng mang thành tố văn hoá trong các giờ thực hành tiếng Nga giai đoạn cơ sở tại Học viện Khoa học Quân sự; đặc điểm giao tiếp của hoạt động dịch nói và việc xây dựng ngữ cảnh giao tiếp trong giờ thực hành dịch nói...

  pdf100p kethamoi 02-10-2019 76 2   Download

 • Nội dung của tạp chí bao gồm: động từ tiếng Nga thể hoàn thành biểu thị nghĩa kết quả hành động và phương thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt; hiệu quả của việc đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng dạy và học môn Văn hóa Anh-Mỹ tại Học viện Khoa học Quân sự; điều chỉnh chủ đề nghe giúp cải thiện hứng thú học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh, trường Đại học Hùng Vương...

  pdf100p kethamoi 02-10-2019 27 1   Download

 • Một số bài viết trên tạp chí: nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của biện pháp tu từ phóng đại trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt Nam; Bàn về phương pháp dạy học ngữ pháp tiếng Hán giai đoạn sơ cấp cho sinh viên Việt Nam; Giảng dạy tiếng Pháp theo đường hướng phát triển kỹ năng trong các trường đại học Việt Nam...

  pdf96p kethamoi 02-10-2019 27 1   Download

 • Nội dung của tạp chí trình bày sự mất cân đối trong cấu trúc ngữ nghĩa và kết hợp cú pháp của động từ phái sinh với tiền tố trong tiếng Nga: trường hợp tiền tố Pac; các đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa của biện pháp ngoa dụ trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt; nghiên cứu việc sử dụng tiếng Anh của giảng viên trong giảng dạy tại trường Đại học Thương mại...

  pdf120p kethamoi 02-10-2019 39 2   Download

 • Tạp chí với các nội dung: đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế về quốc phòng tại Học viện Khoa học Quân sự góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; đối chiếu cách thể hiện ý nghĩa công cụ Nga – Việt nhìn từ góc độ Ngôn ngữ học ứng dụng; mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa trong giảng dạy văn hóa cho học viên nước ngoài qua môn tiếng Việt...

  pdf104p kethamoi 02-10-2019 25 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong Quân đội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; ẩn dụ ý niệm “con người là cây” trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt; không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện tranh Nhật Bản...

  pdf104p kethamoi 02-10-2019 25 0   Download

 • Some issues on inflectional and derivational morphology in English; Using VOA special English in teaching listening skill for the first year international relation cadets at Military Science Academy; A study on English reading strategies employed by construction engineering students at University of Transport and Communications....

  pdf124p kethamoi 02-10-2019 19 0   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên và học sinh về những điểm mạnh và điểm yếu của giáo trình LIFE-Preintermediate của các tác giả Hughes, Stephenson và Dummett được Cengage Learning xuất bản, sau ba năm sử dụng tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để dạy cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai không chuyên ngữ đang theo học khóa học Tiếng Anh cấp độ B1. M

  pdf13p vivirginia2711 10-12-2020 20 0   Download

 • Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, người học ngoại ngữ không chỉ cần thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, mà còn cần nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa nếu người học thực sự muốn trở thành một người giao tiếp thành công. Đáp ứng nhu cầu trên, giao tiếp liên văn hóa đã trở thành một nội dung quan trọng trong dạy và học ngoại ngữ.

  pdf12p camtucau99 13-12-2019 123 8   Download

 • Dạy học tích cực, dạy học tương tác hay phương pháp giáo dục chủ động trở thành mối quan tâm sâu sắc và rộng rãi đối với các nhà giáo dục ở khắp mọi nơi trong mọi lĩnh vực đào tạo. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự các giáo viên ngoại ngữ luôn tìm tòi và ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới. Đặc biệt việc dạy - học theo phương pháp giảng dạy tích cực đã đem lại hứng thú cho người học, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ.

  pdf11p vinaruto2711 06-04-2019 70 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự
p_strCode=tapchikhoahocngoainguquansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2