intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí nghiên cứu kinh tế

Xem 1-20 trên 2256 kết quả Tạp chí nghiên cứu kinh tế
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế, lập kế hoạch, viết đề cương, chủ đề nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt18p hpnguyen13 31-05-2018 69 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu kinh tế, mục tiêu môn học, lí do nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt16p hpnguyen13 31-05-2018 37 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế, cấu trúc bài nghiên cứu kinh tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt23p hpnguyen13 31-05-2018 50 4   Download

 • Sách bài tập gồm các câu hỏi ôn tập về: Nhập môn phương pháp nghiên cứu kt-xh; nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội; thu thập thông tin kinh tế xã hội; tổ chức, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội; trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 6 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật viết trong kinh tế, khẳng định vấn đề, cách viết một bài NC, cách viết về mô hình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt15p hpnguyen13 31-05-2018 33 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập và xử lý số liệu, số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp, số liệu cắt ngang,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt35p hpnguyen13 31-05-2018 53 3   Download

 • Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Đặc trưng cơ cấu bữa ăn của người Tà Ôi, nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất thủ công mỹ nghệ: Nghiên cứu điển hình tại Quảng Nam, hóa giải bốn nỗi oan của nhân vật lịch sử Triệu Đà, dấu ấn văn hóa miền Trung trong tín ngưỡng biển ở Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p doanvanchunghd 26-05-2017 57 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài giảng kinh tế học, kinh tế học, kinh tế học vi mô, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô, nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt10p hpnguyen16 28-06-2018 34 1   Download

 • Bài giảng trình bày kết cấu, bố cục của bài tập nhóm học phần Kinh tế vĩ mô ứng dụng; hướng dẫn viết bài nghiên cứu; tiến trình bài nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf0p chauchaungayxua2 04-01-2020 21 1   Download

 • Trong những năm gần đây, kinh tế nông hộ ở vùng gò đồi huyện Hương Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều nông hộ đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 33 0   Download

 • Bài viết hướng đến thảo luận về “sự định vị” và “tính phản thân”, hai thuật ngữ quan trọng trong nghiên cứu định tính. Đây có thể coi là một thảo luận về phương pháp luận được rút ra trong quá trình nghiên cứu thực địa nhằm trả lời những câu hỏi như nhà nghiên cứu là ai và ở vị trí nào trên thực địa?; Quá trình thực địa nhà nghiên cứu tương tác với đối tượng nghiên cứu như thế nào? Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực địa được thể hiện ra sao?...

  pdf7p hanh_tv33 03-05-2019 31 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 137/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hướng tới hệ thống quản lý hiện đại để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi trong thời đại kinh tế số, quản lý thuế đối với các giао dịch thương mại điện tử, luật Quản lý thuế cần được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf61p vichoji2711 04-05-2020 11 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 16 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 17/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới Chính phủ hướng tới sự phát triển bền vững, nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo tinh thần của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, hoàn thiện khung pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 10 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 19/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện pháp luật về quan hệ kiểm soát quyền lực nhà nước giữa Quốc hội và Chính phủ, phổ quát hóa quyền tự do kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia gây thiệt hại khi khai thác tài nguyên xuyên quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 18 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 22/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nhận diện và biện pháp phòng chống lũng đoạn nhà nước, điều kiện kinh doanh là công cụ quản lý nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, tính răn đe của hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 47 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 7/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đồng bộ hóa luật tư hiện nay trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường, vai trò của pháp luật trong trong giữ gìn, hoàn thiện quy định về bảo đảm quyền công dân trong pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 09-09-2020 32 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng đặt câu hỏi chất vấn và đưa kiến nghị khi chất vấn, thể chế pháp lý giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước hiện nay - thực trạng và giải pháp, một số vấn đề về mô hình “Đặc khu kinh tế” ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 09-09-2020 29 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2018 trình bày các nội dung chính sau: Quyền và nghĩa vụ giải thích luật của Toà án - từ góc nhìn luật so sánh và trong bối cảnh áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do thực phẩm không an toàn gây ra theo quy định của pháp luật, những điểm tích cực, hạn chế của Công ước ASEAN về chống khủng bố và kiến nghị hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viankanra2711 11-09-2020 14 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 16/2018 trình bày các nội dung chính sau: Bàn về hiệu quả làm luật của Quốc hội, kỹ năng giám sát tối cao về xem xét báo cáo, bảo lưu điều ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam, góp vốn dưới góc độ quyền tự do kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viankanra2711 11-09-2020 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí nghiên cứu kinh tế
p_strCode=tapchinghiencuukinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2