intTypePromotion=1
ADSENSE

Thác triển hartogs

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thác triển hartogs
 • Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu định lý thác triển Hartogs đối với các ánh xạ chỉnh hình tách biến, mà cụ thể là thác triển lên bao chỉnh hình của các tập chữ thập là tích các đa tạp phức tuỳ ý. Luận văn trình bày lại kết quả nghiên cứu của Nguyễn Việt Anh trong bài báo

  pdf59p qsczaxewd 19-09-2012 54 3   Download

 • Mục đích chính của bài báo là đưa ra một dạng tổng quát của định lý thác triển Hartogs nổi tiếng với các hàm chỉnh hình tách. Sử dụng các kết quả phát triển gần đây của lý thuyết Poletsky trên các đĩa, bài báo chứng minh kết quả sau: Giả sử X, Y là 2 đa tạp phức, Z là không gian giải tích phức có tính chất thác triển Hartogs. Giả sử A (tương ứng B) là tập con không đa cực địa phương của X (tương ứng Y).

  pdf7p vision1234 30-06-2018 13 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs trình bày những nội dung về định nghĩa và các kết quả về bài toán thác triển Hartogs; kết quả liên quan đến điều kiện lồi – đĩa và lồi – đĩa yếu cho bài toán thác triển kết quả liên quan đến điều kiện lồi – đĩa và lồi – đĩa yếu cho bài toán thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs trên các tập đa cực và trên các không gian Hyperbolic.

  pdf54p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 12 1   Download

 • Luận án "Thác triển Riemann - Hartogs ánh xạ chỉnh hình và hàm chỉnh hình theo từng biến" trình bày về các nội dung: Thác triển chỉnh hình theo kiểu Hartogs, ánh xạ chỉnh hình theo từng biến trên các tập compact trong hữu hạn chiều, trên các tập mở và trên các tập compact trong vô hạn chiều. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p longnguyentran000 27-12-2016 32 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Thác triển ánh xạ chỉnh hình kiểu Riemann tập trung tìm hiểu về thác triển chỉnh hình qua siêu mặt và thác triển chỉnh hình qua các tập cực. Luận văn phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

  pdf54p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 35 2   Download

 • Nghiên cứu về ánh xạ chỉnh hình tách biến là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng của giải tích phức. Những kết quả cơ bản trong lĩnh vực này gắn liền với các tên tuổi như Riemann, Hartogs, Oka, Bernstein ... Ngày nay, nhiều nhà toán học trên thế giới vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề trên bằng những cách tiếp cận khác nhau nhằm giải quyết được những bài toán cụ thể đặt ra trong lĩnh vực đó....

  pdf66p greengrass304 11-09-2012 64 15   Download

 • Mục đích của luận án là giải quyết hai Bài toán 1 và 2 cho trường hợp tổng quát, cụ thể là thay việc xem xét D là tập con của C n bởi D là tập con của một không gian Fréchet hoặc đối ngẫu Fréchet nào đó, mở rộng các Định lý Hartogs và Định lý chữ thập cho các hàm p, Wq-chỉnh hình phân biệt và tìm kiếm một số áp dụng của kết quả nghiên cứu.

  pdf31p cotithanh321 06-08-2019 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thác triển hartogs
p_strCode=thactrienhartogs

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2