intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh toán qua mạng

Xem 1-20 trên 1884 kết quả Thanh toán qua mạng
 • Phát hiện phương tiện giao thông trên không ảnh là bài toán thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề về giao thông trong thành phố. Nghiên cứu tiến hành khảo sát hiệu quả của các hàm chi phí IoU và L1 trên cùng phương pháp DETR huấn luyện trên bộ dữ liệu XDUAV để quan sát sự cải thiện mô hình.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 2 0   Download

 • "Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 7: Mỹ thuật đời Nguyên" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Nguyên. Mỹ thuật đời Nguyên phát triển qua sự giao lưu và dung hợp giữa các dân tộc, một số mặt như công nghệ, hội họa, điêu khắc mang sắc thái dân tộc, khiến mỹ thuật thời trước phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu về kỹ xảo và sáng tác đa dạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p andromedashun 13-05-2022 20 0   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại trường Đại học Bình Dương, các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công, thực trạng hiện nay, kết quả đạt được và tồn tại, khó khăn, từ đó đề xuất một số giải pháp định hướng trong giai đoạn tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Gia đình có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tuy nhiên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thành quả kinh tế thị trường mang lại thì nhiều khó khăn, bất trắc đang gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội. Bài viết này trên cơ sở nêu ra lý luận của Ăngghen về vấn đề gia đình đi đến phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới.

  pdf5p viginnirometty 04-05-2022 12 1   Download

 • Phát triển chuỗi cung ứng (CM) và cải thiện mạng lưới thương mại (TN) cho nông sản (TN-ap) được nước muốn thông qua xuất khẩu nông sản để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa bắt kịp quan tâm. Ở Việt Nam, dù đã đạt nhiều thành tựu, nhưng các hoạt động này chưa được như kỳ vọng, còn nhiều hạn chế, yếu kém bởi nhiều nguyên nhân. Để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, cần tiến hành phân vùng kinh tế, chỉ ra cơ cấu sản phẩm, phát triển các CM toàn cầu để cải thiện TN quốc tế cho nông sản.

  pdf16p vistephenhawking 26-04-2022 17 0   Download

 • Bài viết này trình bày bài toán điều khiển chuyển động của cánh tay robot 6 bậc tự do bằng giọng nói dựa trên phương pháp học sâu (Deep Learning - DL). Thuật toán nhận dạng giọng nói được thực hiện dựa trên việc chuyển đổi dữ liệu âm thanh thành văn bản thông qua mô hình DL1. Thư viện dữ liệu học của mạng DL1 được xây dựng trên cơ sở ngôn ngữ tiếng Việt và không phụ thuộc vào việc kết nối Internet.

  pdf7p vistephenhawking 26-04-2022 7 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương thức phát hiện dấu hiệu bất thường (dPCA) trong lưu lượng mạng dựa trên thuật toán phân tích thành phần chính (PCA). Kết quả thử nghiệm của phương thức phát hiện được đánh giá dựa trên tập dữ liệu tri thức dành cho phát hiện xâm nhập NSL-KDD. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 13 0   Download

 • Giáo trình Thí nghiệm gạch (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: ý nghĩa, phương pháp lấy mẫu, yêu cầu chung về phép thử cơ lý của gạch xây và gạch xi măng; các bước công việc thí nghiệm theo đúng quy trình; biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; thực hiện được các bước thí nghiệm theo đúng quy trình thí nghiệm; tính toán và báo cáo được kết quả thí nghiệm theo đúng quy trình; thực hiện được công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p cucngoainhan0 08-04-2022 4 0   Download

 • Thanh toán điện tử (TTĐT) là phương thức thanh toán được tiến hành ngay trên mạng Internet. Trong nền kinh tế số, nhu cầu về TTĐT càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi tính tiện lợi của nó khi không cần đến tiền mặt trong giao dịch, cùng các công nghệ an toàn, thuận tiện cho người sử dụng. Bài viết cho thấy mức độ quan tâm và sử dụng đối với mỗi loại hình TTĐT đó, qua đó đánh giá và đề xuất ý kiến nhằm thúc đẩy TTĐT ở Việt Nam.

  pdf11p vithales 19-04-2022 17 1   Download

 • Tính dân tộc thường được xem là nét đặc trưng trong văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc. Song bản sắc ấy không hoàn toàn là nhất thành bất biến mà là sản phẩm được lịch sử kiến tạo. Trải qua thời gian, quan niệm về dân tộc thay đổi, nên nội hàm của tính dân tộc trong văn chương nghệ thuật cũng thay đổi. Bài viết trình bày một vài quan niệm về dân tộc và tính dân tộc trong văn học nghệ thuật; Những phương diện biểu hiện tính dân tộc trong văn học nghệ thuật hiện đại.

  pdf16p vinikolatesla 25-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích hiện trạng, nhận diện bước đầu các nguy cơ, rủi ro để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cấp nước, cải thiện chất lượng sống của người dân.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 2 0   Download

 • Trong thập niên vừa qua, chuyển đổi số đã trở thành tiến trình chủ đạo và mang tính bắt buộc với các quốc gia, trong đó điện toán đám mây là một trong những công nghệ trụ cột của tiến trình này Bài viết trình bày lợi thế và rủi ro trong ứng dụng điện toán đám mây; Kinh nghiệm ứng dụng điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ công; Khuyến nghị đối với Việt Nam.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 6 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, tài liệu Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử (Tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về đối tượng của ADO.NET và List Controls; ASP.NET và XML; truy cập dữ liệu SQL server với định dạng XML; xây dựng và kết hợp Web services vào ASP.NET; tìm kiếm, phân trang, điều hướng kết quả tìm kiếm bằng ASP.

  pdf400p linyanjun_2408 24-03-2022 2 0   Download

 • (NB) Giáo trình Thực tập sản xuất với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hiện tốt hơn kỷ luật lao động và an toàn lao động trong sản xuất; Hệ thống đầy đủ các công việc của nghề cơ điện tử; Vận dụng các kiến thức đã học tại vào sản xuất thông qua việc chủ động thực hiện các công việc để nâng cao kỹ năng về: nạp các chương trình PLC và vận hành hệ thống cơ điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf20p hoatudang09 15-03-2022 16 1   Download

 • (NB) Giáo trình Internet với mục tiêu giúp các bạn có thể thao tác được chương trình thư điện tử và sử dụng được toàn bộ các phương tiện sẵn có để sử dụng Internet; Cấu hình và tạo được kết nối với Internet qua điện thoại, các nối kết mạng; Sử dụng các công cụ để tìm kiếm có hiệu quả các thông tin trên world wide web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf54p hoatudang09 15-03-2022 8 2   Download

 • Giáo trình Thí nghiệm gạch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: ý nghĩa, phương pháp lấy mẫu, yêu cầu chung về phép thử cơ lý của gạch xây và gạch xi măng; các bước công việc thí nghiệm theo đúng quy trình; biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; thực hiện được các bước thí nghiệm theo đúng quy trình thí nghiệm; tính toán và báo cáo được kết quả thí nghiệm theo đúng quy trình; thực hiện được công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.

  pdf32p cucngoainhan8 15-03-2022 6 0   Download

 • Hiện nay, các nhà toán học đã và đang rất quan tâm đến lý thuyết tập mờ và đặc biệt là phương trình đạo hàm riêng mờ trên cơ sở logic mờ, tập mờ với mong muốn tìm ra nghiệm và tính chất nghiệm của các bài toán mà một số đại lượng của phương trình mang tính chất không đầy đủ, không chính xác, mơ hồ như hàm phụ thuộc, điều kiện ban đầu, điều kiện biên.... Trong sự phát triển đa dạng của lý thuyết tập mờ, phương trình vi phân mờ và phương trình đạo hàm riêng mờ đang dần hoàn thiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

  pdf11p vilouispasteur 11-03-2022 13 0   Download

 • Bài viết trình bày một giải pháp thiết kế bộ điều khiển cho robot công nghiệp ba bậc tự do. Trong đó mô hình toán của robot ba bậc tự do được khai triển thành hệ phương trình trạng thái phi tuyến thông qua phép biến đổi Taylor.

  pdf7p vikissinger 03-03-2022 11 2   Download

 • Mục đích của đề tài này là giúp các học sinh năng khiếu nâng cao thành tích thi đấu trong các cuộc thi thể thao, hội khỏe phù đổng cũng như nâng cao thể lực cho học sinh. Giải pháp đưa ra một số biện pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu thể thao, các biện pháp mang tính thực tiễn và đã áp dụng lần đầu tiên có hiệu quả tại đơn vị tôi công tác và có thể mở rộng cho các trường trong toàn huyện.

  doc7p caphesuadathemhanh 22-02-2022 8 2   Download

 • Thanh long trồng tại Long An có diện tích khá lớn và đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, kỹ thuật canh tác còn lạc hậu và chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, mang tính nhỏ lẻ. Nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất đang là xu hướng phát triển rất mạnh hiện nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập TPP, mô hình theo dõi tưới tiêu thông minh trên cây thanh long được áp dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  pdf9p viclerkmaxwel 16-02-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh toán qua mạng
p_strCode=thanhtoanquamang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2