Thanh toán tín phiếu kho bạc

Xem 1-16 trên 16 kết quả Thanh toán tín phiếu kho bạc
 • Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 111 13   Download

 • Tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1996 như sau: Qua bảng tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây nă 1996, ta thấy: Trong năm 1996, KBNN Hà Tây đã huy động được 41.358 triệu đồng. Đây là con số đáng mừng bởi vì KBNN Hà Tây chỉ phát hành riêng loại trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm , lãi suất 12%/năm. Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1996), văn phòng...

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 48 9   Download

 • Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là nơi mua bán các loại chứng khoán có kỳ hạn nhỏ hơn một năm các loại chứng khoán này có tính lỏng cao độ ruỉ do thấp rất gần với tiền mặt gọi là tt tc tt. các đặc điểm,là thị tr bán buôn các khoản vốn ngắn hạn với quy mô giao dịch lớn, là nơi huy động các nguồn vốn ngắn hạn nhanh chóng tiện lợi và rẻ đối với các ngân hàng TM.các chủ thể tham gia.kho bạc,GHTW là đại lý trong việc phát hành tín phiếu kho...

  pdf32p hoangduyngoc 27-05-2011 405 204   Download

 • Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 24-09-2011 194 82   Download

 • 1. Khái niện Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 26-09-2011 148 57   Download

 • Khoản 2 Điều 1 Luật NHNN quy định : Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua, bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác. Câu 44. Ngoại hối là gì? Khoản 6 Điều 1 Luật NHNN quy định : Ngoại hối là tiền nước ngoài, vàng tiêu chuẩn quốc tế, các giấy tờ có giá và các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài.

  pdf16p muaythai7 30-10-2011 74 25   Download

 • + KBNN huyện huy động được : 8.700 triệu đồng Đồng thời, trong năm 2002, KBNN Hà Tây đã thanh toán trái phiếu kỳ hạn 2 năm đến hạn với kết quả như sau: Tổng thanh toán gốc trái phiếu toàn tỉnh là 103.700 triệu đồng + Văn phòng KB tỉnh thanh toán: + KBNN huyện thanh toán: 80.100 triệu đồng 23.600 triệu đồng Tổng số lãi đã thanh toán toàn tỉnh là: 26.962 triệu đồng + Văn phòng KB tỉnh thanh toán : + KBNN huyện thanh toán: 20.826 triệu đồng 6.

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 47 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU KHO BẠC

  pdf6p stingdautaydo 07-12-2012 28 2   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: I. Tài liệu gửi 1 lần: + Hiệp định tín dụng hoặc các văn bản cam kết được ký giữa Việt Nam với nhà tài trợ và các tài liệu khác liên quan đến dự án (bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư). ...

  doc3p batrinh 19-08-2009 268 61   Download

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 1- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 9. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá như tiền. 2.

  pdf2p doxuan 08-07-2009 702 252   Download

 • Thanh toán chuyển tiền bán Trái phiếu, Công trái Thanh toán LKB góp phần rất lớn trong việc tập trung nhanh các khoản tiền thu được từ phát hành công trái, trái phiếu về KBNN cấp trên. Các bảng kê chuyển tiền được lập theo qui định của thanh toán LKB từ KBNN A ( KBNN cấp dưới ) được lập thành các bảng kê LKB và được chuyển tới KBNN B ( KBNN cấp trên ) để nhanh chóng tổng hợp được tình hình phát hành trong các đợt và sớm bổ sung cho NSNN. 1.2.2.

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 34 3   Download

 • Mẫu 02/TP KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: /KBNN-HĐV Hà Nội, ngày…… tháng …… năm …… V/v phát hành tín phiếu trực tiếp cho NHNN Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả phát hành tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước như sau: 1. Tên tín phiếu: 2. Mã tín phiếu: 3. Mệnh giá: 4. Hình thức phát hành: 5. Ngày phát hành: 6. Ngày đáo hạn: 7. Lãi suất: 8.

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 25 3   Download

 • Mẫu về việc thanh toán lãi và gốc tín phiếu trong tháng năm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính việc thanh toán lãi và gốc đối với tín phiếu do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành trong tháng năm đang lưu ký tại VSD như sau:

  xls1p banhbeonhanthit 30-07-2013 35 2   Download

 • Mẫu 10/TP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm Số: /VSD-ĐK Về việc thanh toán lãi và gốc tín phiếu Chính phủ Kính gửi: Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính việc thanh toán lãi và gốc đối với Tín phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành đang lưu ký tại VSD như sau: STT ...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 27 2   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: + Phiếu đăng ký dự thi. + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận); +Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ quy định, bao gồm: Bằng Đại học chuyên ngành phù hợp, Chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá, Chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, Chứng chỉ Kiểm toán viên (nếu có) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan (nếu có). + 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi), hai phong bì có dán tem ghi rõ họ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 126 22   Download

 • Cách thức thanh toán rất linh hoạt và thuận lợi cho người sở hữu công trái. Đối với công trái không ghi tên , khi đến hạn sẽ được thanh toán tại bất kỳ Kho bạc nào trên cả nước. Riêng đối với công trái có ghi tên và công trái thanh toán trước hạn thì sẽ được thanh toán tại Kho bạc Nhà nước nơi phát hành. _Ngoài ra, trong năm 2003 Bộ Tài chính còn cho phép chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp Nhà nước phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư,...

  pdf6p caott9 20-07-2011 44 5   Download

Đồng bộ tài khoản