Thất bại của thị trường

Xem 1-20 trên 590 kết quả Thất bại của thị trường
 • Chương 5 Hàng hóa công cộng thuộc bài giảng Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ trình bày về các vấn đề như hàng hóa công cộng là gì? Hàng hóa công cộng có những điểm gì khác với hàng hóa tư nhân? Tại sao thị trường thất bại trong cung cấp hàng hóa công? Chính phủ cần phải làm như thế nào khi điều tiết thị trường hàng hóa công?

  pdf19p loud_12 31-07-2014 334 62   Download

 • Bài giảng Chủ đề 7: Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ (Phần 4 - Hàng hóa công cộng) sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm hàng hóa công cộng, nguyên nhân hàng hóa công là một thất bại của thị trường,... Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf19p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 33 7   Download

 • Bài giảng Chủ đề 7: Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ (Phần 1 - Tình trạng độc quyền) nêu lên những thất bại của thị trường, khung phân tích thất bại của thị trường, nguồn gốc của độc quyền bán,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 11 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - Sự thất bại của thị trường trình bày về giá trị thặng dư và điểm cân bằng, điểm cân bằng khi tối ưu hóa lợi nhuận, khả năng tự làm sạch của môi trường, điểm cân bằng khi có ô nhiễm.

  pdf6p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 15 4   Download

 • Thông tin bất cân xứng là tình trạng trong một giao dịch có một bên có thông tin đầy đủ hơn và tốt hơn so với bên còn lại. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Khái lược về thất bại của thị trường - Phần II: Thông tin bất cân xứng".

  pdf12p hera_01 15-04-2016 32 1   Download

 • Bài giảng Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ Chương 1: Tổng quan về khu vực công trình bày về các kiến thức lần lượt như sau khái niệm khu vực công, khác biệt giữa khu vực công và khu vực tư, cơ sở can thiệp của chính phủ.

  pdf16p loud_12 31-07-2014 110 12   Download

 • Thị trường và phân bổ nguồn lực hiệu quả Thất bại thị trường Nguồn gốc các thất bại của thị trường Sự can thiệp của chính phủ.•Thị trường phân bổ nguồn lực hiệu quả tại E MSB=MSC. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là phân bổ nguồn lực hiệu quả

  ppt27p meomeoten 06-09-2012 317 100   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 4 Thông tin bất cân xứng thuộc bài giảng Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ trình bày khái niệm thông tin bất cân xứng và ví dụ minh họa, tính phi hiệu quả của thị trường do thông tin không cân xứng, hậu quả của thông tin bất cân xứng, các giải pháp khắc phục thông tin bất cân xứng.

  pdf17p loud_12 31-07-2014 196 44   Download

 • Một nguyên lý cơ bản của kinh tế học là trong một thị trường tự do, mọi người sẽ mua nhiều một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó khi giá hạ, và mua ít khi giá tăng, nếu tất cả các yếu tố khác không đổi. Điều này vừa rõ ràng về trực giác vừa dễ chứng minh. Khách hàng đích thực thường nhạy cảm về giá

  pdf6p trada85 22-01-2013 145 20   Download

 • Phần 4 Vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Chức năng của Nhà nước, các quyền, các thất bại của thị trường, các can thiệp của Nhà nước. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf21p vanthanhthiennu22 20-05-2014 93 20   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Hàng hóa công cộng giúp người học nắm được các khái niệm hàng hóa công cộng; tại sao hàng hóa công lại là một thất bại của thị trường; giải pháp đối với hàng hóa công; vai trò của Chính phủ; hàng hóa công nào được cung cấp; mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả; định giá hàng hóa công không thuần túy;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf9p minhminhquangtri32 02-07-2014 88 17   Download

 • Nội dung chương 6 Hiệu quả và công bằng xã hội thuộc bài giảng Thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ trình bày về phân phối thu nhập và vai trò của nhà nước, các lý thuyết về phân phối thu nhập, quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội.

  pdf25p loud_12 31-07-2014 124 15   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Thông tin bất cân xứng (Bài giảng 30) trình bày khung phân tích thất bại của thị trường, các trạng thái thông tin, thông tin bất cân xứng, hậu quả của thông tin bất cân xứng, các giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng;...

  pdf10p minhminhquangtri32 02-07-2014 40 7   Download

 • Bài giảng 25: Thông tin bất cân xứng - Đặng Văn Thanh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về khung phân tích thất bại của thị trường; thông tin bất cân xứng; hậu quả của thông tin bất cân xứng; sự lựa chọn ngược (AS);...

  pdf23p codon_10 05-04-2016 20 6   Download

 • Bài này trình bày cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ kinh tế học vi mô. Nội dung chính trong bài gồm: Thất bại của thị trường, thất bại của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf33p estupendo2 10-08-2016 16 5   Download

 • Chương 7 trình bày về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Những lý luận khác nhau về vai trò của Chính phủ, nguyên nhân dẫn đến các thất bại của thị trường, sự can thiệp của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 20 4   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu hàng hóa công cộng là gì; tại sao hàng hóa công lại là một thất bại của thị trường; giải pháp đối với hàng hóa công;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Hàng hóa công cộng (Học kì thu 2011)". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p hera_02 09-04-2016 24 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về môn học KTCC, các thất bại của thị trường, lựa chọn công cộng, thuế và chi tiêu của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt55p thangnamvoiva22 03-10-2016 8 1   Download

 • Hàng hóa công cộng là gì? Hàng hóa công là một thất bại của thị trường Giải pháp đối với hàng hóa công Chính phủ tổ chức cung cấp hàng hóa công Mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả? Hàng hóa công nào được cung cấp? Định giá hàng hóa công không thuần túy

  ppt19p minhhuy 14-03-2009 2179 338   Download

 • Những thất bại của thị trường là cơ sở cho sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Thất bại của thị trường là những trường hợp mà thị trường cạnh tranh không thể sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ ở mức như xã hội mong muốn. Nguyên nhân thất bại của thị trường: - Khi xã hội phân bổ các nguồn lực không hiệu quả - Khi nền kinh tế sản xuất quá nhiều hoặc quá ít một hàng hóa nào đó...

  doc19p anythuynguyen 14-05-2013 510 107   Download

Đồng bộ tài khoản