Thẻ html

Xem 1-20 trên 3211 kết quả Thẻ html
 • Bài giảng Nhập môn HTML và thiết kế Web: Bài 2 - Các thẻ HTML cơ bản trang bị cho các bạn những kiến thức về các thẻ HTML cơ bản và các thẻ siêu liên kết. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf0p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 10 3   Download

 • Nội dung: Giới thiệu về HTML. Thẻ HTML. Các thẻ HTML cấu trúc. Các thẻ định dạng văn bản (text). Các ký tự đặc biệt. Các thẻ định dạng danh sách (list). Thẻ xác lập liên kết. Thẻ hiển thị ảnh. Thẻ tạo bảng. Thẻ tạo frame. Thẻ tạo form. Thẻ kịch bản script. Thẻ định kiểu style.

  ppt69p yenquy 03-10-2010 292 171   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ HTML do Đỗ Hiệp Thuận biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu HTML, thành phần của HTML, thẻ HTML cơ bản, thẻ HTML nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p doinhugiobay_14 16-02-2016 133 47   Download

 • Công việc của bạn thường xuyên phải xem, kiểm tra các thẻ html mà không cần trực tiếp xem mã nguồn trên 1 cửa sổ riêng biệt? Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiện ích X-Ray của Firefox.

  pdf5p hangkute_101091 07-07-2010 69 16   Download

 • Bài giảng Lập trình web - Chương 1: Ngôn ngữ HTML giới thiệu HTML, thành phần của HTML, thẻ HTML cơ bản, thẻ HTML nâng cao. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf29p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 23 10   Download

 • from the the display logic for a Web application (you can actually write C# code and event handlers in the EmployeeForm.aspx file by using the Source View window, but this approach is not recommended).

  pdf5p linhcuuhoa 10-09-2010 56 7   Download

 • Bài 1 trình bày về tài liệu HTML. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái quát về HTML, tài liệu HTML, làm việc với HTML và tài liệu HTML, công cụ HTML, làm việc với các thẻ HTML, các quy định trong HTML.

  pdf14p tangtuy19 21-07-2016 8 1   Download

 • Tham khảo sách 'lập trình html căn bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc64p vudung75 20-04-2011 517 296   Download

 • HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để xây dựng một webpage. HTML: chứa các thành phần định dạng để báo cho browser biết cách hiển thị một webpage.

  pdf54p minhtin911 14-06-2011 532 288   Download

 • 194 Chapter 4: Using HTML Figure 4.13: Editing a document in Google Docs’ word processor Note that there is a menu item, just above Edit HTML, for editing the CSS. We will make use of that shortly. Figure 4.14 shows the HTML editing window into which the HTML code from Example 2.7 in Chapter 2 has been pasted. Figure 4.14: The HTML editing mode in Google Docs’ word processor From the Library of Wow! eBook Google Docs 195 After clicking the Update button to save our input, we can choose the Edit CSS option from the Edit menu.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 177 87   Download

 • Nội dung: XML, LậptrìnhAJAX, RSS, RDF, Một số chức năng. Giới thiệu: XML = eXtensible Markup Language XML được thiết kế để miêu tả dữ liệu, tập trung vào dữ liệu đó là gì. XML là ngôn ngữ đánh dấu tương tự như HTML các thẻ của XML không được định nghĩa trước. XML sử dụng Document Type Definition (DTD) hoặc XML Schema để mô tả dữ liệu XML được W3C khuyến cáo sử dụng. Đặc điểm: XML được thiết kế để lưu trữ, làm công cụ trung gian để trao đổi dữ liệu.

  pdf43p ruac0ndangy3u 16-11-2010 153 85   Download

 • Cấu trúc của 1 thẻ trong HTML bao gồm: - Dấu "". phần thân tài liệu Toàn bộ nội dung chính của trang HTML được đặt trong cặp thẻ Các thẻ xử lý đoạn văn bản Bây giờ chúng ta lần lượt đi qua các cặp thẻ hay sử dụng nhất. Xin nói thêm: thẻ có cấu trúc: . Tất nhiên các bạn có thể bỏ một số thuộc tính đi (lúc đó, các thuộc tính bị bỏ đi sẽ được đặt ngầm định bởi trình duyệt, rất khó chịu) ...

  pdf104p phuong_vttb 23-09-2011 183 77   Download

 • HyperText Markup Language (HTML) is the main markup language for displaying web pages and other information that can be displayed in a web browser. HTML is written in the form of HTML elements consisting of tags enclosed in angle brackets (like ), within the web page content.The purpose of a web browser is to read HTML documents and compose them into visible or audible web pages. The browser does not display the HTML tags, but uses the tags to interpret the content of the page.

  doc62p luantruong 07-06-2011 151 65   Download

 • 44 Chapter 2: The HTML Language element occupies the full width of its container minus whatever is needed for the element’s margins, borders, and the padding of the containing element. Block elements also have a float property: They are allowed to float alongside other elements if there is sufficient room. The float property can take the values left, right, or none, which is the default. left means that the element adheres to the left margin of the containing element and that other HTML elements following the floated element wrap around it on the right. right does the opposite.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 129 58   Download

 • 94 Chapter 2: The HTML Language Example 2.23: HTML code for image scaling Example 2.23 Wide Style Figure 2.23: A scaled-up image Imagemaps are an extension to the concept of document linking. An imagemap is an ordinary image upon which a set of subareas have been defined, each of which is a hyperlink to a different URL. An image becomes imagemapped when the usemap attribute is added to the image element with a value that matches the name or id attribute value of a map element placed elsewhere in the document. The map element contains a set...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 89 46   Download

 • 54 Chapter 2: The HTML Language or height that is a percentage of what is available to the element. Example 2.8 shows a floated table with a width attribute. The tr element defines a table row, and the th and td elements define table cells. Tables are discussed in more detail later in this chapter. Example 2.8: An HTML table with width and float attributes Example 2.8 body { padding: 30px; line-height: 1.5em; } td { text-align: right; padding: 5px; } th { text-align: left; padding: 5px; } Final Exam Results PointsGrade Larry86B+ Heidi91A The...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 95 32   Download

 • 124 Chapter 3: Elements of Style input[type="text"] { background-color: #ffff99; } input elements exist within interactive forms (see Chapter 2, “The HTML Language”) and come in a variety of types, including checkboxes, radio buttons, and text fields. The preceding CSS statement provides a light yellow background color to input text fields like this: Pseudo-Classes and Pseudo-Elements Pseudo-classes extend the capability of CSS statements to select HTML elements based on certain states or circumstances.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 80 32   Download

 • 184 Chapter 4: Using HTML Figure 4.5: The Element Inspector in Google Chrome As shown in Figure 4.5, the Element Inspector has many powerful features, including the graphic display of an element’s box properties. It provides a nicely formatted listing of the HTML source code and the CSS associated with each document element. It is also interactive, changing the displayed properties and values as you mouse over the various page elements.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 85 30   Download

 • 74 Chapter 2: The HTML Language content can be placed in a section element without having to reduce all the headings by one level. Remember, there should be only one level-one heading on a page. The exception to this rule is when a page is composed of multiple sections. In that case, each section is allowed to retain the level-one heading it would have when published on its own. Although a section element may contain other sections, a section’s parent element should only be another section or the body element. It would be incorrect to have a section inside a division. Also...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 63 28   Download

 • 64 Chapter 2: The HTML Language Example 2.12: CSS styles for paragraphs, block quotes, and address blocks (continued) My associate thought that the quote originated with the designer, Aldo Gucci. I thought it came from Benjamin Franklin. If you have a direct reference source, please contact me at: Author Dent
  hitchhiker@gmail.com Figure 2.12: Styling block quotes and address blocks with CSS The break element,
  , is used in the address block in Example 2.12, where an explicit line break is needed in the text content.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 72 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản