intTypePromotion=1
ADSENSE

Thị trường nông nghiệp

Xem 1-20 trên 2999 kết quả Thị trường nông nghiệp
 • Giáo trình Kỹ thuật nông nghiệp phần 2 cung cấp cho sinh viên các kỹ năng kiến thức về thâm canh nông nghiệp, kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản, thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp, thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp, quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp, kinh tế sản xuất ngành trồng trọt - chăn nuôi.

  pdf137p lamtran89 05-07-2014 100 21   Download

 • Chương 3 - Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp. Những nội dung cính được trình bày trong chương này gồm có: Bản chất sản xuất hàng hóa và thị trường nông sản, những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa và thị trường nông sản, phân tích đặc điểm thị trường nông sản, biện pháp hoàn thiện thị trường nông sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt32p lovebychance01 25-04-2021 7 1   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " phát triển và liên kết thị trường nông sản: cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p kem3mau 13-06-2013 208 39   Download

 • WTO đưa ra một tập hợp các nguyên tắc về thương mại quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường nông sản của các nước thành viên. Các quy định này tập trung tại: Hiệp định nông nghiệp

  pdf16p esc_12 30-07-2013 151 9   Download

 • Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Marketing nông nghiệp, trang bị những kiến thức cơ bản bao gồm: sự ra đời và phát triển của Marketing; một số khái niệm về Marketing, công tác nghiên cứu thị trường nông sản hàng hoá; chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra Marketing; Các chiến lược Marketing: chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối, truyền thông xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 22 3   Download

 • Chương 2 - Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp. Những nội dung cính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết về chuỗi cung hàng nông sản, lý thuyết về tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, cung cầu thị trường nông sản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt34p lovebychance01 25-04-2021 7 1   Download

 • Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p dinhlan05011 25-04-2011 979 500   Download

 • Phân khúc thị trường bảo đảm sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp an toàn hơn bởi nó giúp doanh nghiệp biết tập trung nỗ lực của mình đúng thị trường, xây dựng cho mình một tư cách riêng, một hình ảnh riêng, mạnh mẽ, rõ nét và nhất quán để khả năng vốn có của doanh nghiệp được khai thác một cách hiệu quả.Để giúp bạn hình dung được những lợi ích thiết thực của giai đoạn phân khúc thị trường trong marketing, người viết sẽ trình bày khái quát nhất về khái niệm Phân khúc thị trường...

  ppt127p manhthang0915972708 16-11-2009 412 239   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 2 thị trường nông sản hàng hóa và định hướng hoạt động marketing kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 587 205   Download

 • CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP I. Thị trường và giá cả sản phẩm NN 1) Cơ chế hình thành giá cả sản phẩm trên thị trường:Đường cung sản phẩm NN, Đường cầu sản phẩm NN. Làm sao cân bằng được cung cầu thị trường?

  pdf12p dalatngaymua 30-09-2010 365 137   Download

 • Giáo trình Marketing nông nghiệp: Phần 1 gồm có 5 chương trình bày về khái niệm cơ bản Marketing, đặc điểm và chức năng của Marketing nông nghiệp; thị trường nông sản hàng hóa và định hướng hoạt động Marketing trong kinh doanh nông nghiệp; chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả nông sản hàng hóa trong kinh doanh nông nghiệp; chiến lược phân phối nông sản hàng hóa.

  pdf170p cocacola_01 28-10-2015 246 73   Download

 • Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p augi20 12-05-2012 223 69   Download

 • Tài liệu Phát triển chuỗi giá trị - công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp trình bày về bối cảnh, các điều kiện ban đầu, quá trình can thiệp, các trường hợp điển hình như: phát triển chuỗi giá trị trái bơ, phương pháp sáng tạo và phát triển chuỗi giá trị cá tra - các ba sa,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf60p tuoihaimuoi32 19-06-2014 219 55   Download

 • được khái niệm và đặc trưng của thị trường nông sản và thực phẩm; - Giải thích tại sao cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong thị trường nông sản và thực phẩm; - Phân biệt các hình thức cạnh tranh trong thị trường nông sản và thực phẩm; - Hiểu đặc trưng thị trường quốc tế của nông sản và thực phẩm.

  doc3p dungdung386 25-10-2011 218 50   Download

 • Trong quá trình đổi mới đất nước, đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã khơi dậy nguồn động lực to lớn của nhân dân, đưa đến những thành tựu rất quan trọng. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng ta, đồng thời là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) đã xác định trong...

  pdf111p matbuon_266 17-07-2012 155 49   Download

 • CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP TÓM TẮT CHƯƠNG Thị trường nông nghiệp có một số đặc điểm khác biệt so với các thị trường khác. Đó là: Dao động về giá trong ngắn hạn Tính mùa vụ của giá Mức độ biến đổi giá giữa các năm cao Rủi ro cao Chi phí marketing cao Thông tin không đầy đủ Cạnh tranh cao Độ co giãn của cung theo giá thấp Độ co giãn của cầu theo giá cao ...

  pdf9p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 115 37   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về nông nghiệp hữu cơ, hiện trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới về sản xuất, về thị trường, các nỗ lực phát triển thể chế và chứng nhận tiêu chuẩn, sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam, cơ hội và thách thức cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam, quan điểm, nội dung và giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

  pdf14p kloi1122 19-10-2017 154 22   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; đánh giá thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần Huetronics ở thị trường nông thôn, từ đó rút ra những thuận lợi, khó khăn trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty; đề xuất một số giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ra thị trường nông thôn.

  pdf64p bautroibinhyen2 04-11-2016 130 18   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài, Giáo sư Trần Văn Giàu từng viết: “Trải qua mấy ngàn năm, nước ta vẫn, là một xứ nông nghiệp và lấy xã thôn làm đơn vị cơ sở. Tới đầu thế kỷ XIX, cương vực nước ta mới ổn định và thống nhất về mặt hành chính suốt từ ải, Nam Quan tới mũi Cà Mau, gồm khoảng 18.000 làng với các tên gọi khác, nhau như xã, thôn, phường, giáp, điếm, ấp, lân, trang, trại, man, sách ... Làng, nước gắn bó xương thịt với nhau, vì nước là thân thể, còn...

  pdf0p bidao13 19-07-2012 97 15   Download

 • Phân tích tốc độ tăng trưởng nông nghiệp và các nhân tố đầu vào theo mô hình tăng trưởng của Solow

  pdf5p banhbeonhantom 29-07-2013 70 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thị trường nông nghiệp
p_strCode=thitruongnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2