intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiết bị gia dụng

Xem 1-20 trên 4898 kết quả Thiết bị gia dụng
 • Đánh giá được sự cần thiết phải trang bị các thông tin cần thiết để các doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó hiệu quả với các vụ việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của các thị trường đối tác có liên quan, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng cuốn "Cẩm nang phòng vệ thương mại dành cho doanh nghiệp xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP". Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lập trình Android trong ứng dụng điều khiển" trình bày các nội dung: Điều khiển và giám sát thiết bị qua bluetooth, điều khiển thiết bị dùng cảm biến gia tốc, điều khiển thiết bị bằng giọng nói, điều khiển thiết bị qua wifi, điều khiển thiết bị qua internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p starandsky09 17-03-2023 3 3   Download

 • Kỹ năng làm việc đồng đội là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của người lao động trong thế kỷ này. Chính vì vậy, các bạn sinh viên cần sớm trang bị cho bản thân kỹ năng vô cùng cần thiết này để sẵn sàng gia nhập vào thị trường lao động. Cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng làm việc đồng đội - Rèn luyện kỹ năng sống" sẽ giúp bạn gia tăng hiệu quả làm việc cá nhân, mà thông qua đó, bạn còn có thể đóng góp vào việc gia tăng hiệu quả công việc cho tổ chức, doanh nghiệp nơi bạn làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf56p starandsky09 12-03-2023 2 2   Download

 • Nội dung trong cuốn sách Thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện công nghiệp sẽ trình bày cơ sở xây dựng mô hình toán các thành phần trên Matlab/Simulink và mô phỏng điều khiển vận hành với các giả định gần với thực tiễn nhất có thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf141p starandsky09 08-03-2023 2 2   Download

 • Báo cáo nghiên cứu Thực thi pháp luật bảo vệ trẻ em tại các tỉnh Miền Trung, Việt Nam với mục tiêu nhằm làm rõ việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em khỏi sự trừng phạt thể chất/tinh thần ở khu vực nông thôn, miền núi trong mối tương quan giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trên các góc độ: Thể chế, thiết chế pháp lý, cơ chế vận hành, sự hỗ trợ, phối hợp hoạt động với các thiết chế liên quan..., trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách nhằm tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật bảo vệ trẻ em tránh nguy cơ bị áp dụng các hình thức kỷ luật tiêu cực.

  pdf114p bapxao06 11-03-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Nghiên cứu marketing" trình bày các nội dung: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing, thiết kế bảng câu hỏi trong nghiên cứu marketing, chọn mẫu trong nghiên cứu marketing, thực hiện việc thu thập dữ liệu tại hiện trường, chuẩn bị xử lý dữ liệu, xử lý dữ liệu - Khái quát chung và phương pháp phân tích thống kê miêu tả,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf226p starandsky09 12-03-2023 3 3   Download

 • Bộ giáo trình Chế tạo thiết bị cơ khí gồm 2 tập được xây dựng và soạn thảo trên cơ sở chương trình khung quốc gia về đào tạo nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Tập 1 bộ sách gồm các môn học và mô đun nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề kỹ thuật chế tạo thiết bị cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p starandsky09 09-03-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C++ được biên soạn nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức về việc lập chương trình trên máy tính bằng ngôn ngữ C++, sau khi tìm hiếu xong giáo trình này độc giả có thế học tiếp các môn học về lập trình chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành như Vi xử lý - Vi điều khiến, Lập trình Java, ASP, Lập trình phần mềm cho các thiết bị di động,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

  pdf116p starandsky09 09-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bộ tài liệu khung phục vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; vai trò và phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng nông thôn mới; công tác theo dõi - đánh giá và chuẩn bị báo cáo về xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p bapnuong06 07-03-2023 4 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật; những chuẩn bị cần thiết cho việc soạn thảo và chuẩn bị mang tính hỗ trợ cho việc giải trình, báo cáo về nội dung dự thảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf412p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu tập huấn kỹ năng CNTT trong dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình (Dành cho giáo viên Tiểu học) gồm các nội dung chính như sau: lựa chọn và sử dụng phần mềm để chuẩn bị học liệ; lựa chọn và sử dụng phần mềm thiết kế đa phương tiện; lựa chọn và sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá thường xuyên bằng trắc nghiệm; lựa chọn và sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; lựa chọn và sử dụng nền tảng tương tác lưu trữ nội dung dạy học, kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh; thu thập và xử lí kết quả đánh giá quá trình của học sinh.

  pdf301p bapnuong06 07-03-2023 3 3   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai (Dùng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)" được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng chống thiên tai, giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu để chủ động phòng chống một cách có hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p phuogchi205 07-03-2023 3 3   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai (Dùng cho ban chỉ đạo, chỉ huy các bộ, ngành)" được biên soạn trên cơ sở thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng chống thiên tai, giúp cho người dân, cộng đồng biết cách chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thiết yếu để chủ động phòng chống một cách có hiệu quả khi có tình huống khẩn cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p phuogchi205 07-03-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết bị thi công công trình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị phục vụ công tác bê tông; Thiết bị gia công cốt thép; Máy và thiết bị để chế tạo và lắp ráp các kết cấu thép; Phương tiện vận tải và bốc dỡ; Thiết bị đo đạc; Máy và thiết bị để thi công đào hố móng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf166p vitomriddle 08-02-2023 0 0   Download

 • Tài liệu "Dụng cụ điện gia đình" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dụng cụ điện cấp nhiệt; Đèn điện; Động cơ điện cỡ nhỏ và các thiết bị có động cơ; Thiết bị lạnh dùng trong sinh hoạt; Thiết bị điện tử trong gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf180p vitomriddle 08-02-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Dụng cụ điện gia đình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến áp nguồn cung cấp; Thiết bị và vật liệu kỹ thuật mạng điện gia đình; Nối đất và chống sét mạng điện gia đình; Kỹ thuật lắp đặt mạng điện gia đình; Mạch điện gia đình; quản lý khai thác mạng điện gia đình và xử lý một số vấn đề thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf158p vitomriddle 08-02-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhà máy nhiệt điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán lựa chọn các thiết bị chính; Sơ đồ nhiệt chi tiết và bố trí toàn nhà máy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf105p vitomriddle 08-02-2023 0 0   Download

 • Tài liệu "Phương pháp thi công công trình (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật thi công lắp ghép; Sơ đồ cấu tạo các loại nhà lắp ghép; Các thiết bị và máy dùng trong công tác lắp ghép; Sản xuất các kết cấu bê tông thép đúc sẵn; Lắp ghép các kế cấu bê tông cốt thép; Gia công và liên kết kết cấu thép;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf126p vitomriddle 08-02-2023 1 1   Download

 • “Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm (Lab Safety Rules and Guidelines)” là tài liệu cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết và chuẩn hóa thao tác trong phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, an toàn cho thiết bị, an toàn cho môi trường và cộng đồng. Ngoài ra tài liệu này cũng được xem là tiêu chuẩn cho đánh giá mức độ tin cậy và chuẩn mực về kết quả nghiên cứu, phân tích và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p hongbach205 27-02-2023 3 3   Download

 • "Sổ tay hướng dẫn an toàn phòng xét nghiệm" là công cụ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm, giúp các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của phòng xét nghiệm. Cũng như thống nhất trong việc kiểm tra, đánh giá và thuận lợi hơn cho các đơn vị trong nội dung công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm y học để liên thông kết quả.

  pdf31p hongbach205 27-02-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thiết bị gia dụng
p_strCode=thietbigiadung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2