intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống PID

Xem 1-20 trên 91 kết quả Thiết kế hệ thống PID
 • Nội dung Chương 5: Khái niệm, Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, Thiết kế bộ điều khiển PID.

  pdf0p hquangdat 27-10-2010 447 151   Download

 • Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ảnh hưởng của các khâu tín hiệu đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, thiết kế bộ điều khiển PID. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf80p tsmttc_008 07-09-2015 179 48   Download

 • Bài viết này trình bày một phương pháp hiệu quả trong thiết kế hệ thống lái tự động tàu thủy dạng số gọi là “hệ thống lái số”. Trong đó, khối điều khiển trung tâm là một bộ điều khiển logic khả trình - PLC có tích hợp thuật toán PID tiên tiến.

  pdf4p vidoraemi2711 18-06-2019 63 2   Download

 • Bài báo trình bày một số kết quả trong việc nghiên cứu thiết kế hệ thống kéo dãn đốt sống cổ, trên cơ sở phân tích nguyên tắc của luật điều khiển PID để xây dựng hệ thống điều khiển động cơ kéo. Giải pháp đã được mô phỏng trên MatLab, thử nghiệm thực tế để lựa chọn các hệ số điều khiển phù hợp với yêu cầu đặt ra, có thể thực hiện trên các hệ vi điều khiển cấu hình và giá thành thấp sẵn có trên thị trường hiện nay.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 25 0   Download

 • Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho ta hiểu sâu các quan hệ bên trong quá trình liên quan trực tiếp tới các hiện tượng vật lý, hóa học hoặc sinh học. Một mô hình lý thuyết được tiến hành chi tiết cho ta xác định được tương đối chính xác cấu trúc của mô hình. ..

  doc26p liemthanhbui 11-06-2010 885 297   Download

 • Nội dung "Đồ án môn học: Lý thuyết điều khiển tự động" nhằm xác định hàm truyền đạt từ đường đặc tính cho trước, khảo sát tính ổn định của hệ thống, thiết kế hệ thống PID. Mời tham khảo.

  doc30p tuanly90tb 24-09-2012 680 159   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp - phân tích thiết kế hệ thống - thiết kế bộ pid số điều khiển tốc độ động cơ dc', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p vinamilkvietnam 10-08-2012 260 123   Download

 • Những kỹ thuật điều khiển truyền thống như điều khiển Tích phân t ỉ lệ(PI) hay điều khiển Vi tích phân tỉ lệ(PID) được ứng dụng thành công trong điều khiển những quá trình tuyến tính. Gần đây, điều khiển tiên đoán mô hình (MPC) cũng thực hiện thành công trong điều khiển những hệ thống tuyến tính.

  doc155p rubicvn 28-12-2012 196 79   Download

 • Cách phổ biến nhất là thêm bộ điều khiển nối tiếp với hàm truyền của hệ hở. Phương pháp này gọi là hiệu chỉnh nối tiếp. Bộ điều khiển được sử dụng có thể là bộ hiệu chỉnh sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha, PI, PID...

  pdf17p chumeodethuong 15-10-2010 315 91   Download

 • Trong nghiên cứu này, cấu trúc của hệ tự động điều khiển lái thiết bị di động dựa trên cơ sở kết hợp bộ điều khiển mờ (FLC) và điều khiển PID đã được thực hiện. Bộ điều khiển mờ thực hiện điều khiển khiển vòng ngoài, bộ điều khiển PID thực hiện điều khiển vòng trong. Trên cơ sở các điều kiện đường sá, yếu tố tác động bên ngoài, đặc điểm cấu trúc của xe để thực hiện điều khiển xe phỏng theo người lái xe.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 44 4   Download

 • Đề tài Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ bằng phương pháp thay đổi thời gian đốt cho lò điện nhằm tìm hiểu chung về mạch KĐTT, mạch PID, phương pháp thay đổi công suất sấy bằng cách thay đổi thời gian cấp điện. Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ cho lò điện với bộ điều khiển PID. Xây dưng chương trình mô phỏng.

  doc25p ducloihaui1 25-03-2014 418 78   Download

 • Nguyên tắc thiết kế - Thoả mãn tốt các yêu cầu sử dụng, đi lại, làm việc, PCCC... và các yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật. - Đảm bảo tính hài hoà, đồng bộ, thống nhất giữa trong và ngoài công trình, giữa công trình chính và công trình phụ, phù hợp với cảnh quan khu vực - ứng dụng được các thành tựu kỹ thuật mới trong khả năng tài chính cho phép . - Dễ thi công xây lắp, tính kinh tế cao....

  doc20p hoabando118 19-12-2012 212 63   Download

 • Điều khiển logic khả LậP TRìNH 3.1. Bộ điều khiển PLC: 3.1.1. Thi?t b? di?u khi?n logic l?p trỡnh: PLC đầu tiên xuất hiện vào năm 1969. Ngày nay chúng ta đ-ợc sử dụng rộng rãi. Từ các thiết bị nhỏ, độc lập sử dụng khoảng 20 đầu vào/đầu ra digital đến các hệ thống nối ghép theo mạch module có thể sử dụng rất nhiều đầu vào/đầu ra, xử lý các tín hiệu digital hoặc analog. Ngoài ra, chúng còn thực hiện các chế độ điều khiển tỷ lệ-tích phânđạo hàm (PID) Thiết bị logic lập trình đ-ợc (PLC-...

  pdf25p gaunau123 24-11-2011 95 37   Download

 • Nội dung của môn học đề cập đến hệ thống điều khiển hồi tiếp; mô hình toán học hệ thống tuyến tính liên tục và rời rạc; các chỉ số chất lượng trong miền thời gian và miền tần số; tính ổn định và độ ổn định; khâu hiệu chỉnh sớm trể pha và bộ điều khiển PID...

  pdf0p muathu_102 29-01-2013 125 30   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 5 - Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục trình bày khái niệm, ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, thiết kế bộ điều khiển PID.

  ppt79p ducxt1995 28-03-2015 94 17   Download

 • Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 9: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, bộ điều khiển sớm - trễ pha và PID rời rạc, thiết kế hệ thống rời rạc ở miền Z, tính điều khiển được và quan sát được của hệ rời rạc, thiết kế hệ thống rời rạc dùng kỹ thuật phân bố cực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf61p doinhugiobay_17 04-03-2016 116 10   Download

 • Luận văn này trình bày về thiết kế và điều khiển hệ con lắc ngược quay trên cơ sở của kỹ thuật điều khiển PID và LQR. Mô hình toán học của hệ con lắc ngược quay được xây dựng làm nền tảng cho việc thiết kế luật điều khiển. Luật điều khiển PID và LQR được thiết kế để thực hiện mục tiêu cân bằng và ổn định cho hệ con lắc ngược và so sánh thời gian ổn định bền vững nhất.

  pdf94p capheviahe28 01-03-2021 16 4   Download

 • Ở việt nam hiện nay, việc khống chế nồng độ khí CO trong giới hạn cho phép vẫn chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết các hệ thống xử lý khí độc còn thô sơ, lạc hậu chưa đảm bảo chất lượng. Bài báo đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống tự động khống chế nồng độ khí thải CO và nâng cao chất lượng của hệ thống.

  pdf7p cumeo2005 02-07-2018 18 1   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều. Để đạt được mục tiêu đó cần xây dựng được một giải thuật có hiệu năng và độ ổn định hơn bộ điều khiển PID truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf67p capheviahe28 01-03-2021 6 0   Download

 • Phần I: Yêu cầu thiết kế. 1. Thiết kế hệ thống điều khiển tự động có: Bộ điều khiển PID có hàm truyền: 1 +Tds) WPID(s)=KP(1+ Ti.s Với các tham số Kp,Ti,Td chỉnh định được. Đối tượng là khâu trễ và khâu quán tính bậc nhất có hàm truyền: WĐT(s)= Ts + 1 e − Ls Với tham số L,T cho trước: L/T=0.1; T=20. Hệ thống có sơ đồ như hình vẽ: 2. Tính toán các tham số Kp,Ti,Td đảm bảo tính ổn định và chất lượng của hệ thống ( theo Ziegler-Nichols ). 3. Xét tính ổn định của hệ thống. Tìm các...

  pdf22p tanlang 18-03-2010 1554 503   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế hệ thống PID
p_strCode=thietkehethongpid

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2