intTypePromotion=1

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Chế định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và vấn đề áp dụng chế định này trong thực tiễn Điều này cho thấy pháp luật chỉ dừng lại ở việc xác định loại quyết định hành chính, hành vi hành chính nào là đối tượng của khiếu kiện, chứ chưa thực sự xác định phạm vi mà người khiếu kiện có thể đề cập và được giải quyết, chẳng hạn như: lí do thu hồi đất có hợp pháp, hợp lí không (mục đích thu hồi đất), các bước tiến hành có đúng và đ...

    pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 59 10   Download

  • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương XII trình bày các kiến thức cơ bản của trách nhiệm hình sự và hình phạt như khái niệm, đặc điểm, cơ sở của trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích hình phạt.

    ppt22p hoa_dai91 24-06-2014 93 21   Download

  • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương VII trách nhiệm hình sự và hình phạt như khái niệm, đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt.

    ppt30p hoa_dai91 24-06-2014 73 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
p_strCode=thoihieutruycuutrachnhiemhinhsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản