intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thời kỳ đổi mới

Xem 1-20 trên 6085 kết quả Thời kỳ đổi mới
 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (1954-2014)" đã trình bày quá trình hoạt động của Đảng bộ từ năm 1954 đến năm 2014, đặc biệt nêu rõ vai trò của Đảng bộ trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm về quá trình hoạt động của Đảng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf84p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Tập sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam (1930 - 2015) đã ghi lại một cách trung thực, khách quan sự ra đời và hoạt động của các tổ chức Mặt trận trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ lịch sử; tôn vinh sự cống hiến to lớn của các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo…, rút ra những bài học kinh nghiệm quý về công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn 1930 - 2015 để tiếp tục kế thừa, phát huy trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây.

  pdf350p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử phong trào công nhân lao động và công đoàn tỉnh Quảng Nam (1929-2000): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Công nhân lao động và công đoàn tỉnh Quảng Nam tham gia đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; công nhân lao động và công đoàn tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng;...

  pdf204p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách gồm các nội dung chính sau đây Đảng bộ dân chính Đảng tỉnh Thái Nguyên ra đời lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu và chi viện chiến trường;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf140p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử ngành tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930-2010): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức của Đảng, chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xây dựng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước;...

  pdf188p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Điều kiện tự nhiên và quá trình xây dựng căn cứ, nơi đứng chân trong các phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời, lựa chọn nơi đứng chân, lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 - 1945); Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954);...

  pdf100p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Trà My (1945-2003) được biên soạn nhằm ghi lại quá trình ra đời và sự lãnh đạo của Đảng bộ trong các thời kỳ cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf151p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kiện toàn hệ thống chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, bước đầu cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1975-1978 ); Khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện đất nước có chiến tranh( 1979-1986); Tiếp thu đường lối đổi mới của Đảng, chuyển biến về tư duy và nhận thức thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, tạo tiền đề bước vào thời kỳ mới (1986-1990).

  pdf122p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975-2010): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, tạo nền tảng vững chắc, đưa thị xã bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển năng động(1991-1995); Xây dựng và phát triển Hội An theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa( 1996-2005); Phấn đấu xây dựng Hội An theo hướng thành phố Sinh thái-Văn hóa-Du lịch (2005-2010). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng vô cùng phong phú, trải dài qua hai thế kỷ, với biết bao biến động của lịch sử đất nước, các nguồn tư liệu tản mạn, thiếu hệ thống, hơn nữa lại bị câu thúc về mặt thời gian nên kỷ yếu khó tránh khỏi có những vấn đề, những sự kiện chưa thật thống nhất hoặc còn trùng lặp. Để giúp cho bạn đọc có tài tài liệu nghiên cứu, học tập mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam" dưới đây.

  pdf280p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930-2010): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Công tác dân vận của Đảng bộ Quảng Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); Công tác dân vận của Đảng bộ Quảng Nam trong thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, khối phục và phát triển kinh tế-xư hội (1975-1986); Công tác dân vận của Đảng bộ Quảng Nam trong 10 năm đổi mới (1986-1996).

  pdf299p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời cũng chú trọng đề cập những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề thực tiễn điển hình nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.

  pdf217p runthenight07 13-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Vũ Trọng Hoàng Người con đất Quảng Kiên Trung: Phần 2 gồm những bài viết, ghi chép theo ký ức của các đồng chí, đồng đội - những người từng gắn bó, công tác, chiến đấu với đồng chí Vũ Trọng Hoàng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf124p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Thành Công (1947 - 2015)” do Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX (2015 - 2020) tổ chức nghiên cứu, biên soạn. Cuốn sách đã tái hiện khách quan, chân thực về vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Thành Công; quá trình xây dựng, trưởng thành và vai trò lãnh đạo của Chi bộ - Đảng bộ trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf146p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Âu Lâu (1945-2020): Phần 2 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội chống chiến tranh đánh phá của đế quốc Mỹ góp phần chi viên cho Miền nam toàn thắng (1954 - 1975); Đảng bộ xã Âu Lâu lãnh đạo Nhân dân xây dựng địa phương thời kỳ thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1975 - 2000);...

  pdf193p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Bách Quang (1946-2019): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ xã trong thời kỳ đổi mới đất nước; Đảng bộ phường lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Quang Sơn (1946-2016): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ Quang Sơn trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ xã Quang Sơn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Sảng Mộc (1953-2020): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ (đảng bộ) xã Sảng Mộc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1975 - 1996); đảng bộ xã sảng mộc trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 1996 - 2020). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (1954-2019): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ Dân, Chính, Đảng tỉnh Thái Nguyên ra đời, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1964); Lãnh đạo các cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu và chi viện chiến trường (1965 - 1978); Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tái lập (1984) và 10 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986-1996).

  pdf170p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Minh Lập (1946-2016): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chi bộ Đảng bộ xã Minh Lập trong thời kỳ đất nước đổi mới; Đảng bộ xã Minh Lập trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p bapluoc06 16-03-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thời kỳ đổi mới
p_strCode=thoikydoimoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2