Thông tư dịch vụ pháp lý

Xem 1-20 trên 658 kết quả Thông tư dịch vụ pháp lý
 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỐNG KÊ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  doc10p datqueqp 05-04-2011 96 8   Download

 • Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf5p lengocln 24-03-2014 58 2   Download

 • Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành.

  pdf6p lengocln 24-03-2014 32 0   Download

 • Thông tư 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong thông tư này.

  pdf23p thanhdieutran 14-04-2014 52 0   Download

 • Căn cứ áp dụng biện pháp tạm giam Thạc sĩ PHẠM KHẮC VỰC Giảng viên chính Trường ĐH An ninh nhân dân Tạp chí khoa học pháp lý 2/2004 1. Tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng

  doc5p vansweet 26-03-2011 143 25   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003

  doc18p hovantoai 11-03-2013 58 3   Download

 • Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

  doc12p thuyhuong282 06-07-2010 506 63   Download

 • Thông tư số 06/2006/TT-BTP về việc hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf11p lawdvpl1 10-11-2009 132 20   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

  pdf18p daumeoduoicop 26-03-2010 187 18   Download

 • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf35p lawdvpl1 10-11-2009 119 15   Download

 • 8 Hướng dẫn việc đăng ký giữ Quốc tịch Việt Nam Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 1/3/2010 của Bộ Tư pháp-Bộ Ngoại giao-Bộ Công an Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 24/2008/QH12 (9 tr.

  doc10p giangacd 22-06-2010 153 12   Download

 • Thông tư số 06/2003/TT-BTP về hành nghề của Tổ chức luật sư nước ngoài, Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 22/7/2003 của Chính phủ về hành nghề của Tổ chức luật sư nước ngoài, Luật sư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf20p lawdvpl1 10-11-2009 95 11   Download

 • Thông tư số 23-DC/TT về việc báo cáo thống kê tình hình đăng ký các việc sinh, tử, kết hôn do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf5p lawdvpl2 10-11-2009 72 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/NHNN-BTP về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án do Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mạ...

  pdf7p lawdvpl2 10-11-2009 137 11   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

  pdf22p colgate_colgate 20-12-2010 86 10   Download

 • - Chuẩn hoá các công đoạn của quá trình tiếp nhận, tổng hợp thông tin, xây dựng dự thảo, trình xin ý kiến, trình ký báo cáo… trên cơ sở phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí công việc.

  doc15p thanghonghung 22-06-2011 184 10   Download

 • Thông tư 07/2002/TT-BTP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  pdf33p lawdvpl1 10-11-2009 88 9   Download

 • Thông tư số 06/2007/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện mức Hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành

  pdf5p lawdvpl1 10-11-2009 98 9   Download

 • Thông tư số 07/2007/TT-BTP về việc hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp do Bộ tư pháp ban hành

  pdf8p lawdvpl1 10-11-2009 63 9   Download

 • Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf13p lawdvpl1 10-11-2009 72 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thông tư dịch vụ pháp lý
p_strCode=thongtudichvuphaply

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản