intTypePromotion=3

Thủ tục bắt giữ tàu biển

Xem 1-12 trên 12 kết quả Thủ tục bắt giữ tàu biển
 • Pháp lệnh này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp và thẩm quyền, trình tự, thủ tục thả tàu biển đang bị bắt giữ.

  doc31p catbui 13-05-2009 438 62   Download

 • Pháp lệnh này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, thực hiện tương trợ tư pháp và thẩm quyền, trình tự, thủ tục thả tàu biển đang bị bắt giữ.

  doc35p luatsulecao 04-04-2011 70 16   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN

  doc3p datqueqp 05-04-2011 139 14   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008; Ủy banTthường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf34p abcdef_42 01-11-2011 57 8   Download

 • Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật.

  pdf10p truongtien_09 10-04-2018 13 1   Download

 • Bắt giữ tàu biển để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải là hoạt động bắt giữ tàu phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài Công ước Luật biển năm 1982, hiện có một số điều ước quốc tế điều chỉnh vấn đề này như Công ước Brussels năm 1952 về bắt giữ tàu biển, Công ước năm 1967 về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ và cầm cố tàu biển...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 94 14   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CHÍNH PHỦ

  pdf20p cachepchienxu 20-07-2010 95 13   Download

 • Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12 về việc thủ tục bắt giữ tàu biển do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf34p lawtttotung1 29-10-2009 81 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf6p vitconhamchoi 02-08-2011 66 5   Download

 • Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawttnh3 11-11-2009 63 4   Download

 • Pháp lệnh số 05/2008/UBTVQH12 về việc thủ tục bắt giữ tàu biển do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf32p lawttnh19 19-11-2009 59 4   Download

 • Lệnh số 17/2008/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawttnh18 19-11-2009 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1226 lượt tải

p_strKeyword=Thủ tục bắt giữ tàu biển
p_strCode=thutucbatgiutaubien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản