intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục về quốc tịch

Xem 1-20 trên 389 kết quả Thủ tục về quốc tịch
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRA CỨU, XÁC MINH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  pdf20p hoacuc_tim 17-07-2012 83 7   Download

 • Thành phần hồ sơ: 1. Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu). 2. Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc các giấy tờ được cấp trước đây dùng để suy đoán về Quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam . Trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì đương sự có thể xuất trình giấy...

  doc3p batoan 09-09-2009 143 14   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2002/TTLT/BCA-BNG NGÀY 29/01/2002 VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2009/TTLT/BCA-BNG NGÀY 12/5/2009 CỦA BỘ CÔNG AN BỘ NGOẠI GIAO TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

  pdf21p dhoomagain 23-02-2012 79 9   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

  pdf5p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 55 6   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC -------Số: 693/QĐ-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch...

  pdf3p hoacuc_tim 17-07-2012 61 5   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC BIÊN PHÒNG ĐIỆN TỬ CẢNG BIỂN

  pdf24p duanon 20-12-2011 55 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA TẠI VIỆT NAM MANG THEO KHI XUẤT CẢNH TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VÀ SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

  pdf10p nhanhoxihxih 01-11-2012 51 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHO NHẬP CẢNH, CHƯA ĐƯỢC XUẤT CẢNH, TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

  pdf11p thanlannho 31-05-2011 93 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

  pdf1p chuon-chuon 18-01-2012 80 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  pdf4p mitthai 26-05-2012 59 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VIỆC ÁP DỤNG CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ MIỄN PHÍ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf30p thanlannho 31-05-2011 61 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf4p thanlannho 31-05-2011 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM C

  pdf4p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI THỊ XÃ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p duanon 20-12-2011 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI DỰ ÁN “XÂY DỰNG PHÂN HỆ TIẾP NHẬN BẢN KHAI HÀNG HÓA, CÁC CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN VÀ THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH PHỤC VỤ MỞ RỘNG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ (EMANIFEST)” TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf3p duanon 20-12-2011 52 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI TỪ NGUỒN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, LỆ PHÍ CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI, CHI PHÍ GIẢI QUYẾT NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

  pdf8p cunghoangdao 28-12-2012 56 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf4p nhanhoxihxih 01-11-2012 37 0   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 11/2008/TTLT-BTP-BNG NGÀY 31/12/2008 CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐCP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

  pdf7p nhanhoxihxih 01-11-2012 64 0   Download

 • Thông tư 64/2017/TT-BTC ban hành về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

  pdf4p thongtucp 03-11-2017 40 0   Download

 • Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn: Thủ tục hải quan - CĐ Tài Chính Hải Quan sẽ tổng hợp và phân tích các lý thuyết về thủ tục hải quan, cung cấp các bài tập khai trên tờ khai hải quan và các bài tập tình huống khác để giúp các bạn sinh viên có thể ôn tập tốt nghiệp một cách tốt hơn.

  pdf13p heohong654 02-04-2014 485 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục về quốc tịch
p_strCode=thutucvequoctich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2