intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục về quốc tịch

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thủ tục về quốc tịch
 • Thông qua bài viết, tác giả phân tích về các hạn chế của quy định pháp luật Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ của quản tài viên, đồng thời so sánh với các quy định của một số quốc gia trên thế giới từ đó đề xuất cho Việt Nam.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 5 1   Download

 • Bài viết này phân tích các nội dung cơ bản của cơ chế ISDS trong CPTPP, bao gồm các bên tranh chấp, phạm vi giải quyết tranh chấp, nhất là về các phương thức và thủ tục giải quyết tranh chấp, trong đó có sự so sánh với cơ chế ISDS của EVIPA.

  pdf10p viottohahn 28-03-2022 10 3   Download

 • Bài viết phân tích các vấn đề lí luận và thực tiễn quy định pháp luật về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo hai tiêu chí là chủ thể và trình tự thủ tục; so sánh với pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này; đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay theo hướng: ban hành văn bản luật điều chỉnh riêng về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, trong đó xác định rõ vai trò giải thích Hiến pháp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và quy định chủ thể duy nhất có thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp; thành lập Hội đồng bảo hiến theo mô hình của Cộng hoà Pháp.

  pdf16p vinikolatesla 28-03-2022 13 0   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về thềm lục địa; các quy định của pháp luật quốc tế mà chủ yếu là Công ước 1982 về việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa; vấn đề phân định thềm lục địa giữa các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện. Bên cạnh đó, đề tài cũng phân tích thực tiễn phân định và xác định ranh giới ngoài thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước liên quan; cũng như phân tích các thủ tục, giai đoạn để trình báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục địa cho Liên Hợp Quốc.

  pdf147p badbuddy08 16-03-2022 13 2   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu hệ thống những quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự, đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật một số nước trên thế giới để có sự so sánh, đối chiếu về vấn đề này. Từ đó, phân tích, luận giải để đánh giá những điểm tích cực, những hạn chế trong các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục giám đốc thẩm, tìm kiếm giải pháp cho Việt Nam từ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế.

  pdf129p badbuddy08 16-03-2022 21 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn “Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Ngữ văn có đáp án - Trường THPT Cửa Tùng” để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!

  pdf6p fanchengcheng_1606 10-03-2022 18 0   Download

 • Luận văn sẽ làm rõ hoạt động của cơ chế bảo đảm quyền con người quốc tế, phân tích đánh giá những yếu tố trong cơ chế và ảnh hưởng của nó đối với việc bảo vệ quyền con người. Từ đây góp phần cho việc áp dụng cơ chế bảo đảm quyền con người hữu hiệu hơn. Luận văn tập trung vào phân tích đánh giá những quy định, thủ tục đối với việc bảo vệ quyền con người về nhiều lĩnh vực

  pdf97p badbuddy06 04-03-2022 6 0   Download

 • Luận văn tìm hiểu một số quy định về quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở một số thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, phân tích thực trạng và những vấn đề còn vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Việt Nam trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường nước ngoài. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

  pdf94p badbuddy06 04-03-2022 11 0   Download

 • Luận văn này giới thiệu một cách có hệ thống quá hình hình thành và phát triển của nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp trong luật pháp quốc tế; quá trình pháp điển hoá cơ chế giải quyết tranh chấp trong Công ước Luật biển 1982. Luận văn cũng đi sâu phân tích và trình bày những nội dung cơ bản, làm rõ đặc trưng cơ bản của cơ chế giải quyết tranh chấp trong Công ước Luật biển 1982 là việc các quốc gia thành viên có nghĩa vụ giải quyết theo thủ tục bắt buộc các tranh chấp phát sinh từ quá trình áp dụng hoặc giải thích Công ước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p badbuddy07 26-02-2022 11 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về trọng tài thương mại và thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong thủ tục tố tụng trọng tài. Luận văn phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong tương quan so sánh với những quy định trước đây về trọng tài thương mại của Việt Nam và quy định về trọng tài thương mại của luật các quốc gia trên thế giới.

  pdf111p badbuddy04 11-02-2022 10 2   Download

 • Mục đích cơ bản của đề tài là làm sáng tỏ cơ sở lý luận, nghiên cứu thủ tục tố tụng của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, phân tích thực tiễn áp dụng các quy định về thủ tục tố tụng của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, đánh giá những kết quả, hạn chế và chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định về thủ tục tố tụng của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf110p badbuddy04 11-02-2022 7 4   Download

 • Đề tài nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng về giải quyết TCĐĐ tại cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Cà Mau. Trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập, tồn tại của pháp luật đất đai hiện hành về thẩm quyền và thủ tục giải quyết TCĐĐ tại cơ quan hành chính; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết TCĐĐ tại cơ quan hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf74p guitaracoustic10 08-01-2022 31 8   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung của các chuẩn mực quốc tế, do các cơ quan Liên Hợp quốc xây dựng, chống lại những vi phạm nhân quyền do việc thu hồi đất, cưỡng chế di dời gây ra. Các chuẩn mực này (gồm những khía cạnh về nội dung và thủ tục) chủ yếu được thể hiện tại Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966)

  pdf9p vizhangyiming 14-12-2021 4 0   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu Hiệp định về chống bán phá giá của WTO, phân tích trình tự thủ tục điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ, phân tích kinh nghiệm đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của Trung Quốc và Nhật Bản, phân tích vụ kiện chống BPG phile cá tra, cá basa của VN do Hoa Kỳ khởi kiện, điều tra thực tế công tác phòng chống và khả năng đối phó với các vụ kiện chống BPG của một số doanh nghiệp thủy sản VN trong hoạt động hiện nay của DN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf136p closefriend07 05-11-2021 35 5   Download

 • Nhà nước ta đã không ngừng điều chỉnh và thay đổi luật pháp, ghi nhận và đảm bảo quyền tự do kết hôn cho mỗi cá nhân. Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập quốc tế, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân các quốc gia khác cũng từ đó mà gia tăng, phổ biến. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả phân tích thực trạng áp dụng quy định pháp luật về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và kiến nghị hoàn thiện.

  pdf6p vijeffbezos 01-11-2021 53 4   Download

 • Kiểm soát quyền lực nhà nước là chủ đề được đề cập nhiều lần trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta và đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  pdf7p vivacation2711 18-10-2021 60 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ việc đổi mới để nâng cao chất lượng công tác đăng ký hộ tịch cấp xã trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó nêu những giải pháp chủ yếu, cần thiết, phù hợp nhằm góp phần cải cách nền hành chính quốc gia, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p thewizardofoz 28-08-2021 22 4   Download

 • Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tăng trưởng luôn ở mức cao, tuy nhiên, so với thực tiễn và tiềm năng vẫn còn một số hạn chế nhất định trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển bền vững, cần tiếp tục có nhiều giải pháp được thực hiện song hành trong thời gian tới.

  pdf3p vining2711 09-08-2021 19 0   Download

 • Việc nghiên cứu Luận văn nhằm mục đích phân tích và đưa ra khái niệm toàn diện về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, phân tích thực trạng thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, từ đó tìm ra những điểm còn tồn tại và đưa những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định trong pháp luật Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho hoạt động quản lý và đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

  pdf131p chuheodethuong10 28-07-2021 8 1   Download

 • Đề tài làm rõ các nhận thức, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản, phân tích nội hàm và đưa ra những nội dung: Sàn giao dịch vận tải; Vị trí hoạt động; Nghiên cứu chính sách phát triển của các bộ ngành liên quan; Tìm hiểu về thủ tục lên sàn giao dịch; Qui trình thực hiện thủ tục chọn nhà vận tải trên sàn? Các điều kiện áp dụng; Những điểm cần lưu ý.

  pdf96p acacia2510 11-05-2021 25 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục về quốc tịch
p_strCode=thutucvequoctich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2