intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuật ngữ sinh học anh - việt

Xem 1-20 trên 289 kết quả Thuật ngữ sinh học anh - việt
 • Tham khảo tài liệu 'thuật ngữ sinh học anh - việt part 5', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p zues05 22-06-2011 214 71   Download

 • Bar sinh học biochemistry hoá sinh học bloclimatology sinh khí hậu học, khí hậu học sinh học blocoenosis quần x∙ sinh vật BLUP viết tắt của Best Linear Unbiased Prediction biodegradation (sự) phân huỷ sinh học biodiversity đa dạng sinh học bio-electricity điện sinh học bioelectronics ngành điện tử sinh học bioengineering kỹ thuật sinh học bio-engineering kỹ thuật sinh học biofeedback tác động ng−ợc sinh học biogas khí sinh học biogenetic law nguyên tắc phát sinh sinh học, luật sinh sinh học biogeographic regions (các) vùng địa lý sinh vật biofilm màng sinh học biofilm phim sinh học biogenes...

  pdf38p zues05 22-06-2011 899 160   Download

 • A. flavus A. flavus AA - viết tắt của Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 ab initio gene prediction abambulacral thiếu chân mút, thiếu chân ống ABC viết tắt của Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vận chuyển ABC ABC Transporters nhân tố vận chuyển ABC abdomen bụng, phần bụng abdominal limbs (các) phần phụ bụng abdominal muscle cơ bụng abdominal pores

  pdf38p zues05 22-06-2011 228 93   Download

 • coracoid x−ơng quạ coralliferous (có) san hô coralliform (có) dạng san hô coralline (có) dạng san hô coralline algae tảo san hô coralloid (có) dạng san hô corbicula giỏ phấn cordate (có) dạng tim coremium 1. bó sợi nấm 2. bó cuống bào tử đính corepressor chất đồng kìm h∙m, đồng ức chế, phần tử đồng ức chế coriaceous dai corious dai corium bì cork bần cork cambium mô sinh bần, t−ợng bần sinh vỏ corm giò ngầm, thân hành cormophyte thực vật thân rễ corn...

  pdf38p zues05 22-06-2011 160 70   Download

 • Vi khuẩn thật eubacteriotic cell tế bào nhân chuẩn eucaryote xem eukaryote euchromatic regions vùng nhiễm sắc euchromatin chất nhiễm sắc điển hình eugamic (thuộc) giao phối ở tuổi thành thục eugenics (sự) cải tạo giống, hoàn thiện giống eugienoid movement chuyển động kiểu dạng tảo mắt Euglenophyceae lớp tảo mắt Eukarya giới sinh vật nhân chuẩn eukaryote sinh vật nhân chuẩn eukaryotic (thuộc) sinh vật nhân chuẩn eumetazoa động vật đa bào chính thức Eumycota ngành Nấm điển hình Euphausiacea...

  pdf38p zues05 22-06-2011 166 68   Download

 • Liliopsida lớp Hành, lớp Loa kèn, lớp Huệ limb 1.chi, chân, cánh 2.phiến (lá) 3.mép cánh hoa limb muscle cơ chi limbic system hệ limbic limbous chờm lên nhau lime-induced chlorosis (bệnh) vàng úa do vôi limicolous sống trong bùn limit cycle chu kỳ giới hạn, ổn định limiting factor nhân tố giới hạn limivorous ăn bùn limnobiotic sống ở n−ớc ngọt limnology hồ học limnophilous −a đầm hồ limonene limonen Lincoln index chỉ số Lincohl, chỉ số độ lớn quần thể linear 1.đài 2.tuyến tính , thẳng hàng lingua 1.l−ỡi 2.mảnh hạ hầu, mảnh d−ới hầu 3.đáy miệng lingua...

  pdf38p zues05 22-06-2011 134 52   Download

 • saprophyte thực vật hoại sinh saprophytic (thuộc) thực vật hoại sinh saprotrophy (sự) hoại sinh, đời sống hoại sinh SAR viết tắt của Systemic Acquired Resistance SAR by NMR kỹ thuật SAR by NMR (tạo t−ơng tác hoạt tính cấu trúc Structure-Activity Relationship - bằng cộng h−ởng từ hạt nhân - Nuclear Magnetic Resonance) sarcodic (có) dạng nạc, (có) dạng thịt Sarcodina lớp Trùng chân rễ, lớp Trùng chân giả sarcodous (có) nạc, (có) thịt sarcoid (có) dạng nạc, (có) dạng thịt sarcolemma màng cơ sarcoma sarcoma, sarcom, sacom sarcomas (các) sarcoma...

  pdf38p zues05 22-06-2011 116 43   Download

 • nicotinamide adenine dinucleotide phosphate phosphat dinucleotid nicotinamid-adenin nicotine-adenine dinucleotide dinucleotid nicotin-adenin nicotine-adenine dinucleotide phosphate phosphat dinucleotid nicotinadenin nicotine-adenine dinucleotide phosphate, reduced (NADPH) dinucleotid phosphat nicotin-adenin nicotine-adenine dinucleotide, reduced (NADH) dinucleotid nicotinadenin khử nicotinic acid axit nicotinic nictitating membrane màng thấm, màng đáy nidamental tạo vỏ nidation (sự) tạo tổ nidicolous ở lại tổ, rời tổ muộn,...

  pdf38p zues05 22-06-2011 120 50   Download

 • poikilocytes tế bào máu có cuống poikilocytocyte hồng cầu biến dạng poikilohydric không điều chỉnh đ−ợc n−ớc poikiloosmotic biến thẩm thấu poikilothermal biến nhiệt poikilotherms động vật biến nhiệu, động vật máu lạnh point mutagenesis sựu đột biến điểm point mutation đột biến điểm poison chất độc Poisson distribution phân bố Poisson pokeweed mitogen chất kích thích phân bào pokeweed polar body thể cực polar body thể cực polar covalent bond liên kết đồng hoá trị phân cực polar granules hạt phân cực, tâm động polar group nhóm phân cực polar molecule phân tử phân cực polar molecule (dipole) p...

  pdf38p zues05 22-06-2011 125 48   Download

 • terminator cassette casset kết thúc terminator sequence trình tự kết thúc terpenes terpen (hóa chất từ thực vật, tạo h−ơng vị cho thịt cá, khi cá ăn) terpenoids terpenoid terrestrial communities quần x∙ trên cạn territory l∙nh thổ tertiary structure cấu trúc bậc ba tertiary thickening hóa dày cấp ba tertiary wall vách cấp ba test vỏ hạt, vỏ, bộ x−ơng ngoài, vỏ giáp, mai testa 1.vỏ hạt 2.vỏ, bộ x−ơng ngoài, vỏ giáp, mai testacean (thuộc) vỏ hạt, vỏ, bộ x−ơng ngoài, vỏ giáp, mai testaceous (có) vỏ hạt, (có) vỏ, (có) bộ x−ơng ngoài, (có) vỏ giá...

  pdf32p zues05 22-06-2011 116 46   Download

 • Có thể bạn đã sử dụng được Tiếng Anh một cách trôi chảy và thuần thục và có thể bạn cảm thấy không còn gì để học thêm về môn ngoại ngữ này nữa. Nhưng cũng có thể bạn chưa biết đến một phần cũng rất thú vị của Tiếng Anh. Đó là các thành ngữ Tiếng Anh.

  pdf374p ngovanquang 06-03-2010 650 348   Download

 • Tài liệu “Từ điển sinh học Anh – Việt” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng. Tài liệu bao gồm khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn sinh học và 1 số ngành liên quan

  pdf180p dongta05 11-01-2012 1073 346   Download

 • Từ điển Toán học Anh - Việt do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản và in ấn gồm khoảng 17000 từ vựng tiếng Anh về lĩnh vực Toán học. Từ vựng ở giáo trình tập trung vào việc cung cấp cho học sinh, sinh viên các từ, cụm từ, thuật ngữ để thuận tiện cho việc nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi, nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề trong việc học tập các tài liệu Toán học bằng Tiếng Anh.

  pdf451p quochung 21-07-2009 5062 921   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc nghiên cứu những tài liệu Anh ngữ về hóa học và liên quan tới hóa học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã biên soạn và xuất bản cuốn Từ điển Hóa học Anh - Việt (có kèm theo giải thích).Cuốn từ điển gồm hơn 40.000 thuật ngữ thuộc hầu hết các bộ môn của hóa học: hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa sinh, công nghệ hóa học, địa hóa học, máy và thiết bị sản xuất hóa học... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf541p ktct_1669 03-05-2012 1741 797   Download

 • Tài liệu tham khảo từ điển thuật ngữ khoa học Anh việt chuyên ngành sinh học

  pdf30p trunghieulc89 01-10-2011 165 44   Download

 • Tài liệu tham khảo về các thuật ngữ kinh tế thường dùng trong giao tiếp thương mại giúp các bạn sinh viên biết thêm về các thuật ngữ kinh tế thông dụng trong kinh doanh.

  doc10p zhangwenzhang5 21-07-2010 939 482   Download

 • Tài liệu là sách điện tử dưới dạng file pdf, được chụp lại từ cuốn Từ điển Toán học Anh - Việt do NXB KHKT phát hành năm 1977. Tài liệu này giúp sinh viên nói riêng, bạn đọc nói chung tra cứu một cách đầy đủ nhất các thuật ngữ Toán học qua hai ngôn ngữ Anh - Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf451p trungtrancbspkt 06-07-2010 984 334   Download

 • phần 1 cuốn sách "từ điển pháp luật anh – việt" trình bày các thuật ngữ anh việt dùng trong lĩnh vực pháp luật và được trình bày và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng anh. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành luật và những ai quan tâm tham khảo làm tư liệu học tập.

  pdf208p bautroibinhyen8 17-12-2016 217 45   Download

 • Tài liệu Sinh học: Từ điển Anh-Việt và Việt-Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng. Tài liệu từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần 2 tiếp tục trình bày các thuật ngữ Anh-Việt của từ điển từ chữ P đến chữ Z. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf573p vizeus 02-03-2019 77 20   Download

 • Tài liệu Sinh học: Từ điển Anh-Việt và Việt-Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng. Tài liệu từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần 3 tiếp tục trình bày các thuật ngữ Việt-Anh của từ điển từ chữ E, Ê, F đến chữ Z. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf559p vizeus 02-03-2019 68 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1141 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thuật ngữ sinh học anh - việt
p_strCode=thuatngusinhhocanhviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2