Thuật toán phân tích

Xem 1-20 trên 3976 kết quả Thuật toán phân tích
 • Bài luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số thuật toán phân tích không gian trong hệ thông tin địa lý, nhằm khắc phục những hạn chế và đáp ứng các yêu cầu trên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf25p trentroicosao 11-03-2014 115 27   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch - Bài 12: Thuật toán phân tích CYK bao gồm những nội dung về khắc phục hạn chế của các phương pháp thử-sai, các phương pháp phân tích cú pháp vạn năng, áp dụng quy hoạch động vào phân tích cú pháp, thuật toán Cocke – Younger – Kasami.

  pdf19p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 12 2   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phân tích thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán, bài toán sắp xếp, sắp xếp chèn, phân tích thời gian chạy sắp xếp chèn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p tieu_vu07 21-05-2018 2 1   Download

 • Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phân tích đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán đệ quy, phân tích toán học (mathematical tool), thay thế(substitution), cây đệ quy (recurrence tree),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p tieu_vu07 21-05-2018 2 0   Download

 • Ebook Một số vấn đề về thuật toán cung cấp những kiến thức về: công cụ để phân tích và thiết kế thuật toán, tính đúng đắn của thuật toán, phân tích độ phức tạp thuật toán, phương pháp chia để trị, phương pháp quy hoạch động, phương pháp tham, thuật toán quay lại. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

  pdf233p ktct_1669 03-05-2012 224 112   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Phân tích và thiết kế thuật toán (Phần 1)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: độ phức tạp tính toán và tính hiệu quả của thuật toán, mở đầu về thiết kế đánh giá thuật toán và kiến thức bổ trợ, phương pháp tham lam, phương pháp chia để trị.

  pdf69p maiyeutoni 16-12-2014 118 35   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Phân tích và thiết kế thuật toán (Phần 2)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quy hoạch động, thuật toán đồ thị cơ bản. Mời các bạn xem qua và nắm được kiến thức đã trình bày trong bài giảng này thật hiệu quả.

  pdf62p maiyeutoni 16-12-2014 82 24   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 nêu khái quát chung về nhận dạng, bao gồm khái niệm về dạng, lớp dạng và khái niệm nhận dạng, cùng với những ứng dụng của nhận dạng. Chương 2 trình bày một số các thuật toán phân cụm dữ liệu trong 2 trường hợp: chưa biết trước số lớp và đã biết trước số lớp.

  pdf64p change15 08-07-2016 18 8   Download

 • Ưng dụng thuật toán phân tích biệt số tuyến tính bằng giải thuật di truyền để tiến hành giải bài toán phân lớp trong y học. Nó có vai trò quan trọng trong lý thuyết mã hóa, mật mã và những hệ thống động. Entropi thống kê được đề xướng như cách đo cho một số khái niệm: tính tổ chức, sự phức tạp.

  pdf6p butmaucam 27-08-2013 29 3   Download

 • Trong luận văn, tác giả sẽ phân tích một vấn đề tồn tại này tại Việt Nam và nghiên cứu đề xuất mô hình thực hiện lựa chọn phương án đầu tư dựa trên bài toán phân tích đa mục tiêu.

  pdf139p uocvong07 27-10-2015 23 7   Download

 • Bài báo "Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số và khai căn" đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên tính khó giải của bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố và bài toán khai căn trên vành Zn=p.q, ở đây: p, q là các số nguyên tố lớn. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển các lược đồ chữ k‎ý có mức độ an toàn cao cho các ứng dụng trong thực tế.

  pdf11p luuhongdung 02-01-2016 16 3   Download

 • Bài báo "Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số" đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên tính khó giải của bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố. Tham khảo nội dung bài viết để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf12p luuhongdung 02-01-2016 17 3   Download

 • Mục đích của bài viết Tăng chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát bằng phương pháp học tích cực đề xuất một phương pháp học tích cực để thu thập các nhãn cho các điểm dữ liệu nhằm làm tăng chất lượng của các thuật toán phân cụm nửa giám sát.

  pdf6p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 25 2   Download

 • Bài viết Một thuật toán phần tử hữu hạn mờ cải tiến trong phân tích tĩnh kết cấu trình bày đề xuất một thuật toán phần tử hữu hạn mờ trong phân tích tĩnh kết cấu. Thuật toán đề xuất dựa trên cơ sở phương pháp mặt đáp ứng, với sự kết hợp của hai mô hình xấp xỉ là: mô hình hồi quy đa thức bậc hai đầy đủ, mô hình hồi quy đa thức bậc hai không đầy đủ, và sự lựa chọn hợp lý các kết quả tính toán trên hai mô hình xấp xỉ này,...

  pdf7p baoyencute 25-04-2018 5 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo Ebook Cấu trúc dữ liệu và thuật toán do TS. Đinh Mạnh Tường biên soạn để nắm bắt những kiến thức về thuật toán và phân tích thuật toán; kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; danh sách; cây; tập hợp; bảng; các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài; các chiến lược thiết kế thuật toán; sắp xếp; các thuật toán trên đồ thị.

  pdf302p motorola_12 01-06-2013 256 110   Download

 • Chương 1: Công cụ để phân tích thuật toán và thiết kế thuật toán Thuật toán và các tính chất của nó Sử dụng thuật toán không phải chỉ bắt đầu từ khi xuất hiện máy tính. Loài người đã sử dụng thuật toán từ rất lâu để giải một cách hệ thống các bài toán. Một cách hình thức, một thuật toán có thể được mô tả như một dãy hữu hạn

  pdf52p samsara246 26-05-2011 167 70   Download

 • Thuật toán , còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.

  ppt231p testsucoi 10-06-2011 167 64   Download

 • Chương 3: Phân tích độ phức tạp thuật toán Chương trước ta quan tâm tới đáp số đúng của thuật toán và cách chứng minh thuật toán đúng. Nhưng thuật toán hiệu quả lại là một vấn đề khác, có thể có những thuật toán đúng nhưng không hiệu quả. Chương này và những chương sau ta xét vấn đề này cho các thuật toán thông dụng nhất hiện nay.

  pdf21p samsara246 26-05-2011 119 40   Download

 • Chương 7: Thuật toán quay lui Thường thường khi ta giải bài toán, nhiều khi không có cách nào tốt hơn là thử tất cả các khả năng của nghiệm bài toán có thể xảy ra. Cách tiếp cận như vậy người ta gọi là tìm kiếm toàn diện, như vậy việc tìm lời giải rất chậm, nhưng nhiều khi có còn hơn không có lời giải nào!

  pdf35p samsara246 26-05-2011 104 39   Download

 • Chương 2: Tính đúng đắn của thuật toán Giới thiệu kiểm chứng thuật toán Giả sử chúng ta đã thiết kế được một thuật toán và đưa nó vào chương trình để thể hiện nó. Ta có thể tin được rằng tuật toán có đưa ra lời giải đúng hay không?

  pdf16p samsara246 26-05-2011 103 31   Download

Đồng bộ tài khoản